Soulmaking-retriitti 5.2.-12.2.2021 Kruusila: Catherine McGee

Kosmoksen uudelleen lumoaminen: Havaitsemisen runous

Tällä retriitillä kultivoimme herkkää ja meditatiivista leikkisyyttä suhteessa aisteihin, kehoon ja koko olemassaoloon. Muokkaamme ja viritämme harjoitusta kuten instrumenttia, jolla tutkimme  näkemisen ja aistimisen tapojamme, ei vain ”totuuden paljastajina”, vaan ”taiteina”. Näin avaudumme paitsi omalle vapaudellemme, myös sen tuolla puolen olevalle äärettömyydelle – lumoutumisen, syvyyden, kauneuden ja merkityksellisyyden potentiaalille – sekä annamme riittävästi tilaa kaikille kokemuksille, myös kärsimyksellemme. Perehtymällä emotionaalisiin, ideologisiin ja käytännöllisiin esteisiin, jotka voivat estää tämän avautumisen, rajoittaa sen laajuutta tai tehdä siitä tehottoman, tutkimme lumoutumisen luonnetta ilman takertumista.

Retriitti on suunnattu kokeneille harjoittajille, joilla tulee olla myös pohjatiedot Soulmaking-harjoituksesta.

Barre Centre for Buddhist Studies järjestää myös tulevana syksynä Catherine McGeen vetämän Soulmaking Dharma -verkkokurssin, joka antaa myös hyvät perustiedot tulevaa retriittiä varten. Kurssille voi hakea 1.8. saakka ja perushinnasta on mahdollista saada alennusta tarvittaessa. (Kurssille osallistuminen ei ole edellytys retriitille tulemiseen.)

Pyrimme järjestämään helmikuun retriitin perinteiseen tapaan Ystävyyden majatalossa, mutta mikäli pandemiatilanteeseen liittyvät rajoitukset tämän estävät, retriitti tullaan muuttamaan hyväksi havaittuun online-muotoon.

Mitä vaatimuksia retriitille osallistumiseen on? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitillä on seuraavat esitietovaatimukset:

1. Vähintään 3 viikon kokemus hiljaisista, opettajan johdolla retriittikeskuksessa tapahtuneista Insight-meditaatioretriiteistä (tai vastaava kokemus).
2. Kokemusta energiakeho-harjoituksesta
3. Riittävä itsetuntemus
4. Metta
5. Ymmärrys tyhjyydestä ja erilaisista näkemisen tavoista Rob Burbean esittämässä viitekehyksessä
6. Kiinnostus Soulmaking Dharman keskeisiä ideoita kohtaan
7. Avoin mieli
8. Kiinnostus pyhyyden tuntemisen palauttamiseen, avaamiseen ja laajentamiseen

Jos haluat osallistua retriitille, varaathan jonkin verran aikaa valmistautumiseen. Soulmaking-harjoitus pohjautuu moniin ennakkotaitoihin, ymmärrykseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Joillakin voi olla jo vahva harjoituspohja retriitille osallistumiseen. Mikäli näin ei ole, osa ennakkovaatimuksista on mahdollista täyttää perehtymällä lisämateriaaliin.

Vaatimukset 2 ja 3 edellyttävät pidemmän aikavälin kehitystä eikä retriitti välttämättä sovellu sinulle, jos sinulla ei ole entuudestaan harjoitustaustaa näiltä alueilta. Mikäli näin on ja haluaisit kehittää Soulmaking Dharma -harjoitukseen vaadittavia perusteita, etenemiseen on useita mahdollisia opintopolkuja, joita on esitelty englanniksi lisämateriaaleissa.

Yksityiskohtaisemman kuvauksen esitietovaatimuksista ja opintopoluista löydät englanniksi täältä.

Ketkä opettavat?

Catherine McGee on opettanut Insight Meditation -retriittejä kansainvälisesti vuodesta 1999. Hän on Gaia Housen opettajaneuvoston jäsen, One Earth Sanghan ohjaava opettaja ja pitkäaikainen Diamond Approachin oppilas. Hänen opetuksensa korostaa harjoituksen ilmentämistä elämässä – sitä kuinka voimme elää ihmissuhteitamme syvimmästä mahdollisesta ymmärryksestämme.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 230 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista täältä.

Ystävällisin terveisin,
Ulla Sillanpää, ilmoittautumiset (040 536 4181)