Meditaatio

Yleistä

Harjoitamme Nirodhassa vipassana-, samatha- ja metta-meditaatiotekniikoita. Nämä
tekniikat ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja perustuvat theravada-buddhalaiseen perinteeseen. Nirodhan tapahtumiin osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi meditoida?

Meditaatio auttaa meitä monella tasolla yksinkertaisesta rentoutumisesta aina täydelliseen kärsimyksestä vapautumiseen asti. Meditaation avulla voimme mm.

  • lieventää stressiä ja kokea mielenrauhaa
  • tutkia kehon ja mielen suhdetta
  • päästä kosketuksiin tunteidemme kanssa
  • laajentaa kokemustamme itsestämme pelkojemme ja itsekritiikkimme tuolle puolen
  • löytää aidon onnellisuuden
  • löytää sisäisiä voimavaroja, jotka voivat muuttaa jokapäiväisen elämämme
  • herättää kykymme oivalluksiin ja viisauteen
  • muuttaa maailmankuvamme eristäytyneisyydestä ja sekaannuksesta selkeyteen, yhteyteen ja myötätuntoon.

Miten meditoidaan?

Opettajamme ja ohjaajamme tutustuttavat aloittelijoita meditaatioon sekä alkeiskursseilla että avoimissa viikkoilloissamme. Äänitteitä ohjatuista meditaatioista ja opetuspuheita löytyy Opetuspuheita ja ohjattuja meditaatioita -sivultamme sekä suomeksi että englanniksi. Lisää englanninkielisiä ohjeita löytää mm. Dharmaseedistä ja Insight Meditation Societylta. Sivuillamme on myös kirjalliset ohjeet yksinkertaiseen hengitysmeditaatioon, yksityiskohtaisempi ohje hengityksen tarkkailuun ja ohjeet ystävällisyyden harjoitukseen, mettaan. Lista vipassana-meditaatioon liittyvistä kirjoista löytyy kirjasto-sivultamme.

Mitä on vipassana-meditaatio?

Sana vipassana on palin kieltä (buddhalaisten tekstien alkuperäinen kieli) ja tarkoittaa asioiden näkemistä selkeästi niin kuin ne ovat. Vipassana-meditaatio (englanniksi insight meditation) on yksinkertainen ja suora tekniikka, jolla harjoitellaan tarkkaavaista läsnäoloa hetkestä toiseen. Huolellisen, jatkuvan tarkkailun avulla voimme kokea jatkuvasti muuttuvan keho-mieli -prosessin virtauksen. Tämä tietoisuus auttaa meitä hyväksymään elämän välttämättä mukanaan tuoman ilon ja surun, onnen ja pelon, mielihyvän ja kivun. Kun oivalluksemme syvenevät, kehittyy mielemme järkkymätön tasapaino ja tyyneys. Viisaus ja myötätunto ohjaavat elämäämme yhä keskeisemmin.

Mitä on metta-meditaatio?

Metta on palinkielinen sana, joka voidaan suomentaa rakastavaksi ystävällisyydeksi tai lempeydeksi. Metta-meditaatio kehittää luontaista kykyämme avoimeen, rakastavaan sydämeen. Mettan ohella harjoitetaan perinteisesti myös myötätuntoa, myötäiloa ja mielen järkkymätöntä tasapainoa. Nämä harjoitukset johtavat keskittyneisyyteen, pelottomuuteen, onnellisuuteen ja parempaan kykyyn rakastaa.