Tampere

Nirodha meditaatio Tampere

Nirodha ry:n Tampereen paikallisryhmä etsii uutta tilaa, eikä kokoonnu tällä hetkellä. Muutoksesta tiedotetaan täällä ja Facebook-sivujen kautta.


Meditaatioillat koostuvat pääsääntöisesti ohjatusta meditaatiosta, lyhyestä opetuspuheesta sekä hiljaisesta meditaatiosta. Ne soveltuvat sekä meditaatiota kokeileville että jo pidempään harjoittaneille, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Nirodha edustaa insightmeditation tai vipassana-perinnettä. Harjoituksemme perustuu pääasiassa varhaisen buddhalaisuuden tapoihin ja menetelmiin lähestyä elämää ja välitöntä kokemusta. Tekemämme harjoitukset pyrkivät vahvistamaan tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten keho ja mieli toimivat, jotta voisimme oppia elämään tavalla, joka tuottaa vähemmän kärsimystä itselle ja muille. Kaikkien harjoitusten perustana on tietoinen hyväksyvä läsnäolo kehossa.

Illat tarjotaan osallistujille lahjoitusperiaatteella. Osallistujat voivat halutessaan antaa sopivaksi kokemansa käteislahjoituksen ryhmän kulujen kattamiseen sekä illan ohjaajalle. Näin jatkamme omalta osaltamme anteliaisuuden perinnettä, jolla näitä opetuksia on siirretty eteenpäin jo lähes 2500 vuotta ja mahdollistamme että toimintaan voi osallistua varallisuudesta riippumatta.

Lisätietoja toiminnastamme saat Facebook -sivujen kautta sekä puhelimitse 040 5263232 (Tomi Mikkola).