Suomenkielisiä äänitteitä: dharmapuheita ja ohjattuja meditaatioita

Allaolevasta listasta löytyy Nirodhan pääohjaajien meditaatioilloissa, kursseilla ja päiväretriiteillä pitämiä suomenkielisiä ohjattuja meditaatioita ja dharmapuheita (eli opetuspuheita). Joihinkin puheisiin liittyen on ladattavissa myös moniste.

Puhe / Anne: Haastavien tunteiden ja kokemusten kanssa harjoittaminen: yleiskatsaus
28.9.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 1. viikko (31 min)
Tämä puhe luo yleiskatsauksen kuusiviikkoisen kurssin aiheeseen, joka on haastavien tunteiden ja kokemusten kanssa harjoittaminen viisaudella ja myötätunnolla. Kurssin lähestymistapa pohjautuu ns. GRAIN-menetelmään, jossa harjoitellaan maadoittumaan (Grounding), tunnistamaan kokemus (Recognizing), sallimaan kokemus sellaisena kuin se on (Allowing), tutkimaan kokemusta lempeydellä (Investigating), hoivamaan kokemusta (Nurturing) sekä löytämään samaistumaton suhtautuminen kokemukseen (Non-identification).
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Haastavan tunteen/kokemuksen kanssa harjoittaminen
28.9.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 1. viikko (23 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan haastavan tunteen/kokemuksen kanssa harjoittamista käymällä läpi GRAIN-menetelmän askeleet (maadoittuminen, tunnistaminen, salliminen, tutkiminen, hoivaaminen ja samaistumattomuus). Mikäli omassa kokemuksessa ei ole meditaation alkaessa mitään erityisen haastavaa, voi mieleen tuoda jonkin lievästi haastavan tunteen/kokemuksen viime päiviltä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi ristiriita perheenjäsenen tai ystävän kanssa, sairaus, hankala tilanne töissä, keskustelu jota kadut tai addiktiivinen käytös. Kenties olet kokenut esimerkiksi loukkaantumista, vihaa, pelkoa, häpeää tai stressiä.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Maadoittuminen, sietoikkuna ja kokemuksen tunnistaminen
5.10.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 2. viikko (35 min)
Jos olemme tunne- tai ajatusmyrskyn pyörteissä, meidän on tärkeää löytää keinot, jotka auttavat meitä maadoittumaan esimerkiksi maan kosketukseen, kehon tuntemuksiin tai suoriin aistimuksiin ympäristöstämme. Puheessa esitellään lukuisia erilaisia keinoja maadoittua sekä meditaatiotyynyllä että arjessa ja käsitellään myös kussakin hetkessä ilmeisimmän kokemuksen tunnistamista. Koska meditaatioharjoituksen on tärkeää tapahtua sietoikkunassa, puheessa esitellään myös sietoikkunan, ylivireystilan ja alivireystilan käsitteet sekä käsitellään näiden välillä liikkumista.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Maadoittuminen ja kokemuksen tunnistaminen
5.10.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 2. viikko (29 min)
Meditaatiossa kokeillaan monia erilaisia tapoja maadoittua, esimerkiksi eri aisteihin keskittyminen, kehon hienovarainen liikuttelu, kehon osien taputtelu, maapallon vakauden aistiminen, juurten kasvatus maahan ja ankkuriobjektiin keskittyminen. Meditaatiossa harjoitellaan myös kunkin hetken ilmeisimmän kokemuksen tunnistamista ja nimeämistä.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Haastavan tunteen/kokemuksen salliminen
12.10.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 3. viikko (28 min)
Kokemuksen sallimisella/hyväksymisellä sellaisena kuin se on on suuri potentiaali vähentää kärsimystä, jännityksiä sekä tyytymättömyyttä ja toisaalta löytää helpotusta, rentoutta sekä vapautta. Puheessa avataan sallimisen ideaa ja esitellään lukuisia eri lähestymistapoja sallimiseen esimerkiksi sanoja, lauseita, mielikuvia, hengitystä, tilan antamista tai kehon pehmentämistä hyödyntäen.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Haastavan tunteen/kokemuksen salliminen
12.10.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 3. viikko (28 min)
Meditaation kohteena voi käyttää joko jotain tässä hetkessä luonnostaan ilmenevää haastavaa tunnetta/kokemusta tai tuoda mieleensä viime päiviltä jonkin haastavan kokemuksen. Meditaation aluksi kokeillaan miten erilaiselta tuntuu sanoa kokemukselle ”ei” ja ”kyllä”. Tämän jälkeen harjoitellaan erilaisia tapoja sallia kokemus juuri sellaisena kuin se on.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Haastavan kokemuksen tutkiminen lempeydellä ja ystävällisyydellä
30.11.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 4. viikko (29 min)
Tutkimalla haastavaa kokemusta hieman aktiivisemmin voimme parantaa ja syventää yhteyttä siihen. Tutkiessa on tärkeää ylläpitää mielessä uteliasta, lempeää, lämmintä ja kärsivällistä suhtautumista. Tutkiminen voi tapahtua kehon ja mielen aistimuksia tarkastelemalla. Apunaan voi käyttää myös erilaisia kysymyksiä, esim. “Mikä tuntuu kaikkein vaikeimmalta?” tai “Jos kivuliain osa osaisi kommunikoida, mitä se haluaisi viestittää?”. Puheessa käydään läpi myös pitkä käytännön esimerkki GRAIN-menetelmän käyttämisestä.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Haastavan kokemuksen tutkiminen lempeydellä ja ystävällisyydellä
30.11.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 4. viikko (30 min)
Meditaatio aloitetaan GRAIN-menetelmän ensimmäisistä askeleista eli maadoittumisesta, tunnistamisesta ja sallimisesta. Tämän jälkeen harjoitellaan haastavan kokemuksen tutkimista lempeästi ja lämpimästi kuin ideaalinen terapeutti tai isovanhempi. Kokemusta tutkitaan niin kehon aistimusten tasolla kuin erilaisia apukysymyksiä käyttäen.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Haastavan tunteen/kokemuksen hoivaaminen
7.12.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 5. viikko (28 min)
Hoivaaminen (nurturing) on amerikkalaisen vipassana-opettaja Tara Brachin lisäys GRAIN-menetelmään, johon hänen kirjansa “Radical Compassion” perustuu. Hoivaamisen askeleessa pyrimme tarjoamaan haastavalle kokemukselle tai kärsivälle osalle myötätuntoisesti sen mitä se siinä hetkessä eniten tarvitsee. Voimme aloittaa hoivaamisen esimerkiksi pudottamalla mieleen kysymykset “Mitä pelokas paikka haluaa?” ja “Miten viisain, lempein osani vastaisi tähän?”. Sisältämme voi nousta viesti, että se mitä tarvitaan on vaikkapa rakkautta, hyväksyntää, välittämistä, yhteyttä, anteeksiantoa, suojelua tai luottamusta. Voimme tarjota näitä asioita itsellemme esimerkiksi sanojen, mielikuvien tai kosketuksen keinoin.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Haastavan tunteen/kokemuksen hoivaaminen
7.12.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 5. viikko (39 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään aluksi läpi GRAIN-menetelmän alkupuolen askeleet (maadoittuminen, tunnistaminen, salliminen ja tutkiminen). Sen jälkeen keskitytään kokeilemaan muutamia erilaisia tapoja hoivata harjoituksen kohteena olevaa haastavaa tunnetta tai kokemusta. Harjoittelemme kysymään tunteelta “Mitä tarvitset kaikkein eniten juuri nyt?” ja tarjoamaan tunteelle sen tarvitseman asian. Kokeilemme myös vastaanottaa välittämistä ja myötätuntoa itsemme ulkopuolelta.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Samaistumattomuus haastavaan kokemukseen
14.12.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 6. viikko (36 min)
Samaistumattomuus on alkuperäisen GRAIN-menetelmän viimeinen askel. Samaistumattomuuden näkökulman löytäminen voi tuoda haastavaan kokemukseen suurta helpotusta ja vapautta. Näkökulmaa voi soveltaa mihin tahansa kokemukseen, esimerkiksi ajatuksiin, tunteisiin, kehon tuntemuksiin, uskomuksiin, identiteetteihin ja kunkin hetken kokemukselliseen tuntumaan itsestä. Puheessa havainnollistetaan samaistumattomuuden ideaa ja harjoittamista monien käytännön esimerkkien ja vertauskuvien avulla.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Anne: Samaistumattomuus haastavaan kokemukseen
14.12.2023 online / Haastavat tunteet ja kokemukset -kurssi, 6. viikko (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään läpi kaikki alkuperäisen GRAIN-menetelmän askeleet mutta keskitytään erityisesti samaistumattomuuden harjoittamiseen muutamalla eri tavalla. Kokemusta nimetään “ei minä, ei minun” sekä “[kokemus] on tällaista”. Meditaatiossa harjoitellaan myös siirtämään huomio perinteisistä meditaatio-objekteista kuten kehon tuntemuksista “tietoisuuden taivaaseen”.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Juha: Anatta – ilmiöiden ei-itseys ja samaistumisesta luopuminen
18.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 3. viikko (27 min)
Kuinka samaistumisesta luopuminen tukee irtipäästämistä meditaatioharjoituksessa.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Juha: Anatta – ilmiöiden ei-itseys ja samaistumisesta luopuminen
18.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 3. viikko (27 min)
Kuinka samaistumisesta luopuminen tukee irtipäästämistä meditaatioharjoituksessa.
[Kuuntele äänite]
Johdanto ja Meditaatio / Juha: Asettuminen
18.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 3. viikko (21 min)
Asettumista kehoon, ajatusten ja tunteiden huomaamista ja sallimista ja epätyydyttävyyden havaitsemista.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Juha: Dukkha – ilmiöiden epätyydyttävyys
11.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 2. viikko (30 min)
Ohjattu meditaatio ilmiöiden epätyydyttävyyden ja epätäydellisyyden tarkkailusta.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Juha: Dukkha – ilmiöiden epätyydyttävyys ja epätäydellisyys
11.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 2. viikko (25 min)
Ilmiöiden epätyydyttävyyden ja epätäydellisyyden tarkkailu tukee irtipäästämistä meditaatioharjoituksessa.
[Kuuntele äänite]
Johdanto ja Meditaatio / Juha: Asettuminen
11.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 2. viikko (20 min)
Asettumista kehoon, ajatusten ja tunteiden huomaamista ja sallimista sekä katoavaisuuden havaitsemista.
[Kuuntele äänite]
Ohjattu meditaatio / Juha: Anicca – ilmiöiden ohimenevyys
4.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 1. viikko (30 min)
Ohjattu meditaatio ilmiöiden katoavaisuuden ja ohimenevyyden tarkkailusta.
[Kuuntele äänite]
Ohjeet / Juha: Anicca – ilmiöiden ohimenevyys
4.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 1. viikko (15 min)
Kuinka käytännössä harjoittaa ilmiöiden katoavaisuuden ja ohimenevyyden tarkkailua.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Juha: Anicca – ilmiöiden ohimenevyys
4.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 1. viikko (20 min)
Ilmiöiden katoavaisuuden ja ohimenevyyden tarkkailu tukee irtipäästämistä meditaatioharjoituksessa.
[Kuuntele äänite]
Johdanto ja Meditaatio / Juha: Asettuminen
4.9.2023 online / Vapauttavat katsomisen tavat vipassanameditaation jatkokurssi, 1. viikko (22 min)
Asettumista kehoon, ajatusten ja tunteiden huomaamista ja sallimista.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ankkuriobjekti
24.8.2023 online / Johdanto vipassana-meditaatioon, 1. viikko (26 min)
Ankkuriobjekti on valitsemamme meditaation kohde, jossa pyrimme pitämään huomiomme. Aina kun huomaamme huomiomme harhautuneen jonnekin muualle, esimerkiksi ajatuksiin, palautamme sen takaisin ankkuriobjektiin. Ankkuriobjektin käyttö auttaa mieltä asettumaan, rauhoittumaan ja keskittymään. Yleisesti käytettyjä ankkuriobjekteja ovat esimerkiksi hengityksen tuntemukset vatsan ja pallean alueella, hengityksen tuntemukset sierainten alapuolella, koko kehon aistimusten kenttä sekä tietoisuuteen nousevat äänet. Tämä ohjattu meditaatio aloitetaan kehonskannauksella kehon tuntemuksiin maadoittumiseksi. Sen jälkeen kokeillaan sekä kehon tuntemusten kokonaisuutta että hengitystä ankkuriobjektia. Lopuksi valitaan itselle luontaisimmalta tuntuva ankkuriobjekti.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Mitä on vipassana-meditaatio?
24.8.2023 online / Johdanto vipassana-meditaatioon, 1. viikko (23 min)
Mitä on vipassana-meditaatio ja mistä se on lähtöisin? Mikä on länsimainen Insight Meditation -perinne? Missä maissa ja meditaatiokeskuksissa vipassana-meditaatiota harjoitetaan? Mitä sana vipassana tarkoittaa? Mikä vipassana-meditaatiossa on keskeistä ja mihin vipassanan harjoittamisella pyritään? Millaisia ihmisiä vipassana-meditaatiota opettaa? Miten jalo kahdeksanosainen polku liittyy vipassana-meditaatioon? Mitä on mindfulness ja mitä hyötyä siitä on?
[Kuuntele äänite]
Alustus / Anne: Hyväksyntä ja salliminen
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (8 min)
Tässä päiväretriitin aloittavassa pienessä alustuksessa kuvataan mistä hyväksynnän ja sallimisen harjoittamisessa on kysymys ja mitä hyötyä niiden harjoittamisesta on.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hyväksyntä keholle, mielelle ja sydämelle
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (26 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan hyväksymään sen hetken kokemus eri puolilla kehoa, mielessä sekä sydämessä.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Kävelymeditaatio
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (36 min)
Äänite alkaa alustuksella kävelymeditaation tarkoitukseen ja tekniikkaan. Tämän jälkeen tehdään ohjattu kävelymeditaatio, jossa huomio pidetään pääosin jaloissa ja jalkapohjissa. Meditaation lopuksi laajennetaan huomio koko kehoon ja pyritään hyväksymään kokemus sellaisena kuin se on.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Eri tapoja hyväksyä
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (37 min)
Äänitteessä esitellään hyväksynnän ja sallimisen harjoittamista esimerkiksi sanojen, lauseiden, mielikuvien ja hengityksen avulla. Eri keinoja harjoitellaan ohjatussa meditaatiossa. Ohjatussa meditaatiossa tutustutaan myös kokemuksellisesti siihen, mitä eroa on sanoa kokemukselleen ”kyllä” ja ”ei”.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Hyväksyntä miellyttävälle, epämiellyttävälle ja neutraalille
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (38 min)
Tässä alustuksessa ja ohjatussa meditaatiossa perehdytään siihen, miksi ja miten voidaan harjoittaa hyväksyntää sekä miellyttävien, epämiellyttävien että neutraalien kokemusten kanssa.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: ”Tietysti” ja kuvittelu
19.8.2023 online / Hyväksyntä-päiväretriitti (19 min)
Alustuksessa perehdytään hyväksyntää helpottavaan ”tietysti”-näkökulmaan: Koko maailmankaikkeuden historia on johtanut siihen, että tietoisuuteen nousee juuri tämä kokemus juuri nyt. Meditaatiossa ohjataan kuvittelemaan miltä tuntuisi, jos kaikki olisi riittävän hyvin juuri nyt eikä minkään tarvitsisi olla toisin.
[Kuuntele äänite]
Alustus / Anne: Mitä on metta?
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (7 min)
Päiväretriitin aloittava alustus siitä mistä retriitin aiheena olevassa mettassa (hyväntahtoisuus, lempeys, ystävällisyys, rakastava ystävällisyys) on kysymys.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Metta kehon ja itsen osille
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (22 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa kehon eri osille, mielelle, sydämelle sekä itsen osille.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Mettan lähettäminen ja vastaanottaminen
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (35 min)
Äänitteen alussa esitellään erilaisia tapoja harjoittaa mettaa lauseiden ja mielikuvien avulla. Äänitteessä myös selvennetään mettan ja ehdollisen pitämisen eroa. Ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettan vastaanottamista ystävälliseltä olennolta, mettan lähettämistä helpolle henkilölle sekä mettan lähettämistä itse itselleen. Oheisessa monisteessa on listattu vaihtoehtoisia metta-lauseita.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Alustus ja meditaatio / Anne: Metta hyväntekijälle, ystävälle, neutraalille ja vaikealle henkilölle
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (44 min)
Äänitteen alussa kerrotaan mettan harjoittamiseen liittyvistä vaikeuksista. Äänitteessä esitellään myös mahdollisuus ystävällisyyden intentioon puheemme ja tekojemme taustalla. Ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa hyväntekijälle, hyvälle ystävälle, neutraalille henkilölle ja vaikealle henkilölle.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Ystävällinen, lempeä läsnäolo
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (38 min)
Äänitteessä esitellään ja tehdään harjoitus, jossa osoitetaan ystävällisyyttä kaikkea kokemustamme kohtaan, niin miellyttävää kuin haastavaakin kokemusta kohtaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Metta ryhmille
11.6.2023 online / Metta-päiväretriitti (20 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa itselle, retriittiläisten joukolle, oman asuinrakennuksen ja sen ympäristön ihmisille ja eläimille sekä kaikille olennoille kaikkialla. Äänitettä kuunnellessaan voi retriittiläisten joukon sijasta kuvitella kaikki ne ihmiset, jotka ovat meditoimassa samaan aikaan jossain päin maapalloa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Myötätunto
18.11.2022 online / Suomenkielinen retriitti (30 min)
Meditaatiossa harjoitetaan myötätuntoa helppoa henkilöä, itseä, retriittiläisten joukkoa sekä suurempaa ihmisten tai eläinten joukkoa kohtaan. Äänitettä kuunnellessa voi mielessään korvata retriittiläisten joukon kaikilla niillä ihmisillä, jotka ovat samaan aikaan meditoimassa jossain päin maailmaa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Takertuminen ja irtipäästäminen
18.11.2022 online / Suomenkielinen retriitti (28 min)
Meditaatiossa havainnoidaan takertumista ja muuta kärsimyksellistä reaktiivisuutta kehon ja mielen kokemuksia kohtaan sekä harjoitellaan päästämään takertumisesta ja reaktiivisuudesta irti.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Takertuminen
17.11.2022 online / Suomenkielinen retriitti (39 min)
Puheessa käsitellään takertumista tarpeettoman kärsimyksen ja tyytymättömyyden aiheuttajana sekä takertumisesta irtipäästämistä. Puheessa käydään monien esimerkkien avulla läpi neljä takertumisen luokkaa: takertuminen aistinautintoihin, näkemyksiin, riitteihin ja rituaaleihin sekä näkemykseen itsestä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Tietoisuuden taivas ja järkkymättömyys
3.10.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 7. viikko (25 min)
Meditaatio aloitetaan maadoittumalla kehoon. Sen jälkeen kohdistetaan huomio ”tietoisuuden taivaaseen” eri aistimusten ja kokemusten taustalla. Meditaatiossa virittäydytään huomaamaan taivaan järkkymättömyys: se ei esimerkiksi ahnehdi, vastusta, takerru, ärry tai pelkää.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Harjoituksen esteet / Epäily ja epäröinti
26.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 6. viikko (27 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan meditaatio 5/5. Sarjassa tutustutaan kokemuksellisesti sekä harjoituksen esteisiin että niiden poissaoloon ja opitaan työskentelemään esteiden kanssa. Meditaatiot aloitetaan maadoittumalla kehoon.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Harjoituksen esteet / Epäily ja epäröinti
26.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 6. viikko (28 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan puhe 5/5. Sarjassa perehdytään harjoituksen esteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn sekä esteiden ilmenemisen ennaltaehkäisyyn.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Harjoituksen esteet / Aversio ja pahantahtoisuus
19.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 5. viikko (28 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan meditaatio 4/5. Sarjassa tutustutaan kokemuksellisesti sekä harjoituksen esteisiin että niiden poissaoloon ja opitaan työskentelemään esteiden kanssa. Meditaatiot aloitetaan maadoittumalla kehoon.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Harjoituksen esteet / Aversio ja pahantahtoisuus
19.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 5. viikko (27 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan puhe 4/5. Sarjassa perehdytään harjoituksen esteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn sekä esteiden ilmenemisen ennaltaehkäisyyn.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Harjoituksen esteet / Aistihalu ja ahneus
12.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 4. viikko (25 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan meditaatio 3/5. Sarjassa tutustutaan kokemuksellisesti sekä harjoituksen esteisiin että niiden poissaoloon ja opitaan työskentelemään esteiden kanssa. Meditaatiot aloitetaan maadoittumalla kehoon.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Harjoituksen esteet / Aistihalu ja ahneus
12.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 4. viikko (25 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan puhe 3/5. Sarjassa perehdytään harjoituksen esteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn sekä esteiden ilmenemisen ennaltaehkäisyyn.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Harjoituksen esteet / Velttous ja uneliaisuus
5.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 3. viikko (25 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan meditaatio 2/5. Sarjassa tutustutaan kokemuksellisesti sekä harjoituksen esteisiin että niiden poissaoloon ja opitaan työskentelemään esteiden kanssa. Meditaatiot aloitetaan maadoittumalla kehoon.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Harjoituksen esteet / Velttous ja uneliaisuus
5.9.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 3. viikko (29 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan puhe 2/5. Sarjassa perehdytään harjoituksen esteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn sekä esteiden ilmenemisen ennaltaehkäisyyn.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Harjoituksen esteet / Levottomuus ja huoli
29.8.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 2. viikko (28 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan meditaatio 1/5. Sarjassa tutustutaan kokemuksellisesti sekä harjoituksen esteisiin että niiden poissaoloon ja opitaan työskentelemään esteiden kanssa. Meditaatiot aloitetaan maadoittumalla kehoon.
[Kuuntele äänite]
Puhe / Anne: Harjoituksen esteet / Levottomuus ja huoli
29.8.2022 online / ”Se mitä on tiellä voikin olla tie”-kurssin 2. viikko (32 min)
Viisi harjoituksen estettä -sarjan puhe 1/5. Sarjassa perehdytään harjoituksen esteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn sekä esteiden ilmenemisen ennaltaehkäisyyn.
[Kuuntele äänite]
Alustus / Anne: GRAIN-menetelmä kokemuksen taitavaan kohtaamiseen
12.6.2022 online / GRAIN-päiväretriitti (10 min)
Sekä elämässä että meditaatiossa tulee väistämättä vastaan erilaisia oloja tuskallisista ihaniin: Kipua, iloa, levottomuutta, kauneutta, ahdistusta, innostusta, yksinäisyyttä, onnea, stressiä… Jotkut kokemukset saattavat saada mielen reaktiivisuuden tai hämmennyksen tilaan. GRAIN-menetelmän viisi askelta auttavat meitä kohtaamaan minkä tahansa kokemuksemme mahdollisimman viisaasti ja tasapainoisesti. Menetelmän askeleet ovat maadoittuminen (Grounding), tunnistaminen (Recognizing), salliminen (Allowing), lempeä tutkiminen (Investigating with kindness) ja samaistumattomuus (Non-identification). Tässä äänitteessä esitellään GRAIN-menetelmä.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Maadoittuminen ja tunnistaminen (GRAINin G ja R)
12.6.2022 online / GRAIN-päiväretriitti (32 min)
GRAIN-menetelmän viisi askelta auttavat meitä kohtaamaan minkä tahansa kokemuksemme mahdollisimman viisaasti ja tasapainoisesti. Tässä äänitteessä tutustutaan menetelmän askeliin G (Grounding eli maadoittuminen) ja R (Recognizing eli kokemuksen tunnistaminen) opetusten ja ohjatun meditaation avulla.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Salliminen (GRAINin A)
12.6.2022 online / GRAIN-päiväretriitti (35 min)
GRAIN-menetelmän viisi askelta auttavat meitä kohtaamaan minkä tahansa kokemuksemme mahdollisimman viisaasti ja tasapainoisesti. Tässä äänitteessä tutustutaan menetelmän A-askeleeseen (Allowing eli kokemuksen salliminen sellaisena kuin se on) opetusten ja ohjatun meditaation avulla.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Lempeä tutkiminen (GRAINin I)
12.6.2022 online / GRAIN-päiväretriitti (32 min)
GRAIN-menetelmän viisi askelta auttavat meitä kohtaamaan minkä tahansa kokemuksemme mahdollisimman viisaasti ja tasapainoisesti. Tässä äänitteessä tutustutaan menetelmän I-askeleeseen (Investigating with kindness eli kokemuksen tutkiminen lempeydellä) opetusten ja ohjatun meditaation avulla.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Samaistumattomuus (GRAINin N)
12.6.2022 online / GRAIN-päiväretriitti (37 min)
GRAIN-menetelmän viisi askelta auttavat meitä kohtaamaan minkä tahansa kokemuksemme mahdollisimman viisaasti ja tasapainoisesti. Tässä äänitteessä tutustutaan menetelmän N-askeleeseen (Non-identification eli samaistumattomuus) opetusten ja ohjatun meditaation avulla.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Myötätunnon vastaanottaminen
27.2.2022 online / Itsemyötätunto-päiväretriitti (24 min)
Tässä meditaatiossa avaudutaan vastaanottamaan myötätuntoa elämän erilaisiin huoliin, murheisiin, epäonnistumisiin ja kuormitukseen. Harjoituksessa kuvittelemme ympärillemme joukon myötätuntoisia, lämpimiä, välittäviä hahmoja.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Työkaluja itsemyötätuntoon
27.2.2022 online / Itsemyötätunto-päiväretriitti (30 min)
Voimme tuoda itsemyötätunnon, välittämisen ja lämmön laatuja kokemukseemme erilaisin aktiivisin keinoin. Voimme käyttää apunamme lauseita, mielikuvia tai kehon tuntemuksia. Voimme antaa myötätuntoa itsellemme tai antautua myötätunnon kannateltavaksi. Tässä nauhoitteessa esitellään eri työkaluja ja harjoitellaan niiden käyttämistä.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Jaetun ihmisyyden näkökulma itsemyötätuntoon
27.2.2022 online / Itsemyötätunto-päiväretriitti (31 min)
Kun kohtaamme jotain epämieluisaa, jaetun ihmisyyden näkökulman ottaminen voi avata sydämenme itsemyötätunnolle. Voimme esimerkiksi tuoda mieleemme että kärsimys on osa elämää, että kaikki ihmiset kärsivät ja ettemme ole yksin kärsimyksemme kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Juha: Salliminen ja hyväksyntä
25.1.2022 online  / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (40 min)
Saapumismeditaatio ja opetuspuhe sallimisesta ja hyväksynnästä.
[Kuuntele äänite]
Meditatiivinen saapuminen ja opetuspuhe / Juha: Salliminen ja hyväksyntä
25.1.2022 online  / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (50 min)
Saapumismeditaatio ja opetuspuhe sallimisesta ja hyväksynnästä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Tietoisesti läsnäoleva kuuntelu
11.1.2022 online / Taitava vuorovaikutus -kurssin 1. tapaaminen (27 min)
Meditaatio aloitetaan maadoittumalla kehoon. Sen jälkeen harjoitellaan tietoista läsnäoloa ääniaistimusten kanssa. Meditaatio ei lopu kellonsoittoon, vaan äänitteessä harjoitellaan pysymään läsnä sekä äänille että kehon tuntemuksille myös kellonsoiton ja silmien avaamisen jälkeen. Tämä harjoitus tukee kykyä olla tietoisesti läsnä niissä arjen tilanteissa, joissa kuuntelee toista ihmistä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Seisomameditaatio
30.11.2021 Helsinki / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (19 min)
Seisomameditaatio on erinomainen harjoitus esimerkiksi silloin, jos energiataso on turhan matala, ja istumameditaatiossa väsyttää tai mieli on sumea. Tämä nauhoite alkaa muutaman minuutin opastuksella aiheeseen. Sen jälkeen tehdään ohjattu seisomameditaatio.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Makuumeditaatio
30.11.2021 Helsinki / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (21 min)
Meditoiminen makuuasennossa auttaa rentouttamaan sekä kehoa että mieltä ja se soveltuu hyvin myös tilanteisiin, joissa fyysiset vaivat estävät meditoinnin istuma- tai seisoma-asennossa. Makuumeditaatiota kannattaa tehdä silloin, jos mieli on valmiiksi virkeä, sillä energiataso saattaa laskea makuumeditaation aikana. Nauhoite alkaa muutaman minuutin opastuksella aiheeseen. Sen jälkeen tehdään ohjattu makuumeditaatio.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Hyväksyminen
16.11.2021 Helsinki / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (34 min)
Sekä meditoidessamme että elämässä yleensä kohtaamme välillä jotain epämieluisaa kuten kipua, levottomuutta, väsymystä, hankalia tunteita, häiritseviä ajatuksia tai epämiellyttäviä ääniä. Mielen tyypillinen reaktio on vastustaa tätä epämiellyttävyyttä, haluta hankkiutua siitä eroon. Vastustaminen on kuitenkin raskasta ja jos pystymme sallimaan kokemuksemme sellaisena kuin se on, voimme löytää merkittävää helpotusta oloomme. Joskus hyväksyntää voi olla tarpeen harjoittaa myös neutraalien ja miellyttävien kokemusten kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Epämieluisan kokemuksen hyväksyminen
16.11.2021 Helsinki / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Meditaatio aloitetaan tarkkailemalla hengitystä mielen rauhoittamiseksi ja maadoittamiseksi. Tämän jälkeen harjoitetaan jonkin epämieluisan kokemuksen sallimista ja hyväksymistä. Äänite alkaa parin minuutin alustuksella aiheeseen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Meditaation haitat
19.10.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (40 min)
Meditaatiosta on paljon hyötyä, mutta joillekin ihmisille joissakin olosuhteissa siitä voi olla myös haittaa. Tässä puheessa perehdytään meditaation mahdollisiin haittavaikutuksiin ja pohditaan myös keinoja välttää niitä. Mahdolliset haitat riippuvat luonnollisesti mm. siitä, millaista meditaatiotekniikkaa harjoitetaan, miten intensiivisesti, millaisissa olosuhteissa ja minkänlaisella asennoitumisella. Lisää tietoa meditaation mahdollisista haittavaikutuksista ja niiden kanssa työskentelystä löytyy osoitteesta http://www.cheetahhouse.org/ .
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengitys ja voimakkaat aistimukset
19.10.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (30 min)
Meditaation aluksi maadoitutaan kehoon ja ryhdytään sitten tarkkailemaan hengitystä tai muuta ankkuriobjektia. Mikäli tietoisuuteen nousee muita vahvoja aistimuksia kuten kovaa ääntä, kipua tai voimakas tunnetila, näistä aistimuksista tehdään uusi meditaatio-objekti.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ajatusten kanssa työskentely
31.8.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (40 min)
Ajatuksiin uppoutuminen voi viedä meidät kauas nykyhetkestä ja aiheuttaa meille suuren määrän tarpeetonta kärsimystä. Tässä opetuspuheessa käsitellään ajatusten olemusta ja niiden kanssa harjoittamista. Puheessa käsitellään sekä hengityksentarkkailumeditaation aikana esiintyviä ajatuksia että sellaista mindfulness-harjoitusta, jossa huomio tuodaan suoraan ajatuksiin ja koetetaan olla tietoisesti läsnä niiden kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ajatukset
31.8.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (30 min)
Pääosa meditaatiosta vietetään pitämällä huomio hengityksessä (tai muussa ankkuriobjektissa) mielen rauhoittamiseksi ja vakauttamiseksi. Ajatuksiin suhtaudutaan hyväksyvästi kuin taustalla päällä olevaan radioon, jota ei ole tarvetta ryhtyä kuuntelemaan, mutta ei myöskään sammuttaa. Meditaation loppuvaiheessa kokeillaan tuoda huomio suoraan ajatuksiin ja olla tietoisesti läsnä niiden kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Määrätietoisuus ja oman harjoituksen vahvistaminen
13.7.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (40 min)
Ajahn Sucitto: ”Sinun täytyy päättää harjoittaa jos aiot seurata yhtään mitään polkua.” Tässä puheessa käsitellään päättäväisyyden ja määrätietoisuuden (adhitthana) merkitystä harjoituksessa. Puheessa pohditaan myös konkreettisia keinoja, joiden avulla voi saada omasta meditaatioharjoituksestaan säännöllisemmän tai vahvemman.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Muistaminen
13.7.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (31 min)
Ollakseen tietoisesti läsnä äänimaailman kanssa riittää muistaa olla tietoisesti läsnä äänimaailman kanssa; ollakseen tietoisesti läsnä näköaistimusten kanssa riittää muistaa olla tietoisesti läsnä näköaistimusten kanssa; ollakseen tietoisesti läsnä kehon tuntemusten kanssa riittää muistaa olla tietoisesti läsnä kehon tuntemusten kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengitys ankkurina
22.6.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (20 min)
Tässä ohjatussa istumameditaatiossa käytetään hengitystä ankkurina eli palautetaan huomio hengitykseen uudelleen ja uudelleen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio-ohjeet / Anne: Kävelymeditaatio
22.6.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (9 min)
Kävelymeditaatio on yhtä tärkeä meditaation muoto kuin istumameditaatiokin. Kävelymeditaatiossa voimme harjoittaa mindfulnessia tilanteessa, jossa keho liikkuu ja silmät ovat auki. Tässä lyhyessä alustuksessa kerrotaan kävelymeditaation hyödyistä ja harjoittamisesta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Perinteinen kävelymeditaatio
22.6.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (26 min)
Tätä kävelymeditaatioharjoitusta varten tarvitset 3-20 askeleen mittaisen suoran, jota pääset kävelemään hitaasti edestakaisin. Voit tehdä harjoituksen sisällä tavallisessa huoneessa tai vaikkapa pihalla tai metsässä. Tässä perinteisessä kävelymeditaatioharjoituksessa pidetään jalkoja ankkurina eli palautetaan huomio jalkojen tuntemuksiin uudelleen ja uudelleen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Laajennettu kävelymeditaatio
22.6.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (21 min)
Tätä kävelymeditaatioharjoitusta varten tarvitset 3-20 askeleen mittaisen suoran, jota pääset kävelemään hitaasti edestakaisin. Voit tehdä harjoituksen sisällä tavallisessa huoneessa tai vaikkapa pihalla tai metsässä. Tässä laajennetussa kävelymeditaatioharjoituksessa ankkuroidaan huomio aluksi jalkoihin. Sen jälkeen huomion kenttää laajennetaan koko kehoon, näköaistimuksiin ja kuuloaistimuksiin.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Rentous ja yksinkertaisuus harjoituksessa
22.5.2021 online / Päiväretriitti: Rentous ja yksinkertaisuus (37 min)
Meditoidessamme saatamme päätyä suorittamaan jotakin harjoitusta. Saatamme olla asennoituneita niin, että kun jossain vaiheessa opimme tämän harjoituksen, tai saamme sen avulla muokattua kokemuksemme kohdalleen, elämästämme tulee silloin helpompaa ja mukavampaa. Vaikka nykyhetkessä lepäämisen idea saattaa vetää meitä puoleensa, harjoitusta suorittaessamme nykyhetki ja lepääminen saattavat kokonaan unohtua. Tässä puheessa tutkimme mm. sitä, miten tulevaisuusorientaatio ja hyötyorientaatio voivat muodostua läsnäolon ja hyvinvoinnin esteiksi, ja miten tavoitteista ja tekemisestä irtipäästäminen voi auttaa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Rentoutuminen
22.5.2021 online / Päiväretriitti: Rentous ja yksinkertaisuus (28 min)
Tässä meditaatiossa kutsutaan keho rentoutumaan hitaasti osa osalta. Lopuksi levätään olemisessa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisi indriyaa (henkistä kykyä)
18.5.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (36 min)
Millaisia kykyjä tai ominaisuuksia tarvitsemme, jotta harjoituksemme voisi olla mahdollisimman hedelmällistä ja antoisaa? Vastaus tähän kysymykseen on opetus viidestä indriyasta, jotka ovat luottamus, ponnistelu, mindfulness, keskittyminen ja viisaus. Puheen tarkoituksena on toisaalta auttaa selkeämmin näkemään omassa kokemuksessa mitä olennaisia ominaisuuksia mielessä on ja toisaalta huomaamaan jos jotain niistä on liian vähän tai paljon suhteessa muihin.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ilmeisin kehokokemus
18.5.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Meditaation alkupuolella tutkiskellaan tuntemuksia eri puolilla kehoa. Tämän jälkeen tuodaan huomio aina siihen kokemukseen, joka tuntuu sillä hetkellä ilmeisimmältä. Huomiota kannustetaan olemaan intiimi, kiinnostunut ja ystävällinen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Intention voima
20.4.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (37 min)
Intentio on voima tekojemme taustalla. Sanalla intentio viitataan tässä perinteessä kahteen hieman eri asiaan. Cetana-tyyppinen nopea esisanallinen impulssi edeltää kaikkea toimintaa kuten fyysisiä tekojamme, sanojamme, ajatuksiamme ja huomiomme liikkeitä. Taitava intentio (samma sankappa) taas on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista. Se yhdistää taitavan näkemyksen taitavaan toimintaan ja on kuin bensa, jota ilman auto ei liiku. Voimme ohjata hajanaista mieltämme yhtenäiseen suuntaan intentioita käyttäen kuin lammaspaimen lammaslaumaansa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Intentioiden havaitseminen
20.4.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Intentio (cetana) on nopea esisanallinen impulssi, joka edeltää kaikkea toimintaa. Esimerkiksi ryhdin suoristamista, silmien avaamista, asennon vaihtamista, meditaation lopettamispäätöstä tai huomion siirtämistä paikasta toiseen edeltää tällainen intentio. Tässä meditaatiossa harjoitellaan intentioiden havaitsemista omassa suorassa kokemuksessa. Meditaatio alkaa rentoutumisella ja maadoittumisella.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Harhaluulo
30.3.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (35 min)
Harhaluulo (delusion / moha) on yksi kolmesta Buddhan nimeämästä kaiken tarpeettoman kärsimyksen aiheuttajasta ahneuden ja aversion (vastustaminen) ohella. Harhaluuloa ovat vaikkapa sellaiset henkilökohtaiset tai yleisinhimilliset näkemykset, jotka eivät vastaa todellisuutta ja aiheuttavat kärsimystä. Tällaisia näkemyksiä saattavat olla esim. “onnistuneessa meditaatiossa mielen pitäisi olla keskittynyt ja rauhallinen”, “olen arvoton”, “jos saan asian X niin minusta tulee pysyvästi onnellinen” ja “asiat ovat kontrollissani”. Puheessa avataan harhaluulon olemusta monien konkreettisten esimerkkien kautta ja käsitellään myös harhaluulon kanssa harjoittamista.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Sisältä nousevat lauseet
1.3.2021 online / Vipassana-meditaation jatkokurssin 4. tapaaminen (36 min)
Usein meditaatiossa käytetään ennalta määriteltyjä lauseita kuten ”Toivon että olen onnellinen” tai ”Toivon että kärsimykseni vähenee”. Tässä ohjatussa meditaatiossa annetaan tilaa ja aikaa sille, mitä mieli, sydän ja keho haluaisivat spontaanisti ja luovasti sanoa tai kuulla. Meditaatio alkaa muutaman minuutin alustuksella aiheeseen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Elämä on vaikeaa
16.2.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (39 min)
Tässä puheessa käsitellään mm. tuskaa, kärsimystä, uskomuksia ja sisäisen viisauden kuuntelemista. Puheessa käytetään runsaasti lainauksia Glennon Doylen kirjasta Untamed: Stop Pleasing, Start Living. Kirjassaan Doyle kertoo paenneensa hankalia tunteita vuosien ajan bulimiaan ja alkoholismiin, kunnes oppi kohtaamaan tunteensa ja vapautumaan niiden pelosta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Itsemyötätunto
16.2.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Kärsimyksen hetkellä voimme opetella tarjoamaan itse itsellemme välittämistä ja myötätuntoa. Tässä meditaatiossa otetaan itsemyötätunnon kohteeksi jokin senhetkinen hankala kokemus kuten kipu, stressi, ahdistus, tyytymättömyys, levottomuus tai yksinäisyys. On myös mahdollista tuoda mieleensä jokin mennyt hankala kokemus.
[Kuuntele äänite]
Dharmailta / Juha: Irtipäästämisen keinot
9.2.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (1:57:55)
“Mihinkään ei kannata takertua, kaikesta voi päästää irti.” Meditaatio-opetuksessa puhutaan usein irtipäästämisestä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja kuinka voimme harjoittaa irtipäästämistä? Näiden kysymysten kanssa harjoitetaan tässä Nirodhan tiistaisessa meditaatioillassa.
[Kuuntele äänite]
Dharmailta / Juha: Harjoituksen esteet
26.1.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (1:57:55)
Meditaatio ei aina ole helppoa: mieli harhailee toisaalle, väsyttää, ärysyttää, olo on rauhaton ja koko homma alkaa epäilyttää. Joskus voi tuntua että moderni elämä ei tue meditatiivista harjoitusta lainkaan, ehkä Buddhan aikalaisilla kaikki oli helpompaa? Mutta jo 2600 vuotta vanhat opetustekstit käsittelevät näitä samoja meditaation esteitä. Harjoitus on siis ollut aina vaikeaa, onko mitään tehtävissä? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tässä Nirodhan meditaatioillassa
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Luopuminen välineenä hyvinvointiin
19.1.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (37 min)
Joskus meidän täytyy osata luopua asioista parantaaksemme hyvinvointiamme ja onnellisuuttamme. Esimerkkinä tästä voi olla tietyt laitteet tai ohjelmat, liiat menot, jotkut ihmissuhteet, liika tavara, tietyt ruoat tai juomat, liiallinen ulkonäköön panostaminen tai haitalliset tavat, uskomukset ja identiteetit.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Irtipäästämistä
19.1.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (30 min)
Aloitamme maadoittumalla kehoon ja koetamme sen jälkeen päästää irti mm. siitä mitä koetamme meditaatiolla saavuttaa, millainen haluaisimme kokemuksemme olevan ja mitä kuvittelemme tietävämme kokemuksestamme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Jalo kahdeksanosainen polku
12.1.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (35 min)
On monia erilaisia tapoja kuvata sitä minne harjoituspolkumme johtaa. Ehkä voimme vapautua kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä. Ehkä voimme oppia kukoistamaan ihmisolentoina. Ehkä voimme löytää tien kotiin. Ehkä voimme oppia kohtaamaan koko kokemuksen kirjon ilman vahingollista reaktiivisuutta. Mutta mitä polulla käveleminen käytännössä tarkoittaa? Tässä puheessa esitellään jalon kahdeksanosaisen polun mukaiset harjoituksen osa-alueet. Ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: viisauteen, eettiseen toimintaan ja meditaatioon. Puheessa käsitellään myös sitä, onko tämä yli 2500 vuotta vanha opetus edelleen ajankohtainen, vai olisiko polkuun syytä lisätä uusia osa-alueita palvelemaan nykyihmisen tilannetta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kolme huonetta
12.1.2021 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (30 min)
Tutkimme asennoitumistamme kokemustamme ja itseämme kohtaan kolmen huoneen harjoituksen avulla.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Voimmeko luottaa perinteen opetuksiin?
15.12.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (35 min)
Buddha eli yli 2500 vuotta sitten. Hän opetti 45 vuoden ajan eri paikoissa eri murteilla (ei kuitenkaan paliksi). Opetukset kulkeutuivat suullisesti useita satoja vuosia ennen kuin ne kirjoitettiin palin kielellä. Opetukset ovat muokkautuneet matkan varrella sekä vahingossa että tarkoituksella. Niiden kulkeutuessa aikakaudesta ja kulttuurista toiseen painopistekin on muuttunut. Kuinka paljon voimme luottaa niihin opetuksiin, joita nykyään kuulemme? Mihin ylipäänsä voimme luottaa?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Myötätunto
15.12.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (34 min)
Tässä meditaatiossa harjoitetaan myötätuntoa helppoa henkilöä, itseä, koko ryhmää ja kaikkia olentoja kohtaan. Äänite alkaa muutaman minuutin alustuksella aiheeseen. Jos kuuntelet äänitettä, voit koko ryhmän kohdalla ajatella kaikkia niitä, jotka harjoittavat meditaatiota juuri nyt jossain päin maailmaa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Itse ja itsettömyys
24.11.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (36 min)
Mitä “itse” tai “minä” oikeastaan tarkoittaa? Onko se sama kuin keho ja mieli? Sielu? Tietoisuus? Persoonallisuus? Elämänhistoria? Se joka aistii / ajattelee / päättää / toimii? Kokemus “no tämä tässä”? Se jolla on nämä tunteet / tarpeet / arvot / kiinnostuksen kohteet / oikeudet / rajat? Entä miten Buddhan opetus itsettömyydestä (anatta / not-self) suhtautuu kaikkeen tähän? Mitä Buddha olisi ajatellut Muumien näkymättömästä Ninnistä?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ei minä, ei minun
24.11.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Meditaatiossa avaudutaan kaikkien aistipiirien kokemuksille. Kunkin aistimuksen kohdalla pudotetaan mieleen muistutus ”ei minä, ei minun”.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Traumat ja mindfulness-meditaatio
10.11.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (32 min)
Mindfulness-harjoitus voi olla traumataustaiselle ihmiselle kaksiteräinen miekka: Toisaalta se voi auttaa trauman käsittelyssä, toisaalta olla vahingollista. Tässä puheessa perehdytään siihen, missä tilanteissa mindfulness voi olla vahingollista, milloin harjoitus kannattaa keskeyttää ja miten harjoitusta voisi muokata tilannetta paremmin palvelevaksi. Puhe perustuu pääosin David A. Treleavenin kirjaan Trauma-Sensitive Mindfulness: Practices for Safe and Transformative Healing.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Tutustutaan eri ankkuriobjekteihin
10.11.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (32 min)
Ankkuriobjektia (eli primääriobjektia) käyttävässä meditaatiossa huomio ankkuroidaan tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi hengitykseen. Huomio palautetaan valittuun objektiin uudelleen ja uudelleen. Hengitys ei kuitenkaan sovi ankkuriobjektiksi läheskään kaikille. Tässä ohjatussa meditaatiossa tutustutaan neljään vaihtoehtoiseen ankkuriin: kosketuspistesekvenssiin, ääniin, kankaan sivelyyn ja sormenpäihin. Äänite alkaa muutaman minuutin alustuksella siitä, mistä ankkuriobjektissa ja sen valinnassa on kysymys.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Anteeksianto
5.11.2020 online / Tunteet ja mielentilat -kurssin 6. tapaaminen (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoittelemme pyytämään anteeksi niiltä joita olemme satuttaneet, antamaan anteeksi itsellemme sekä antamaan anteeksi niille jotka ovat satuttaneet meitä. Äänite alkaa lyhyellä kuvauksella siitä mistä anteeksiantomeditaatiossa on kysymys.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Metta helpolle olennolle, itselle, neutraalille henkilölle ja koko ryhmälle
22.10.2020 online / Tunteet ja mielentilat -kurssin 4. tapaaminen (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa (ystävällisyyttä, hyväntahtoisuutta) ensin helpolle olennolle ja sitten itselle, neutraalille henkilölle ja koko ryhmälle. Jos meditoit yksin voit kuvitella ryhmäksi esimerkiksi kaikki ne maailman ihmiset, jotka ovat meditoimassa juuri tällä samalla hetkellä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Neljäs mindfulnessin perusta dhammat (esimerkkinä levottomuus)
20.10.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (35 min)
Satipatthana-sutta eli opetus neljästä mindfulnessin perustasta on yksi perinteemme keskeisimmistä teksteistä. Tässä puheessa esitellään neljäs mindfulnessin perusta (satipatthana) eli dhammat, ja niistä erityisenä esimerkkinä käsitellään levottomuutta. Sutta ohjeistaa mm. tunnistamaan levottomuuden, tuntemaan levottomuutta aiheuttavat olosuhteet, tuntemaan keinoja luopua levottomuudesta ja huomaamaan levottomuuden pysymättömyys. Puheen kuuntelu ei vaadi esitietoja satipatthana-suttasta.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hetki jolloin mindfulness palaa
20.10.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa aloitetaan lyhyellä kehon rentoutuksella ja opastetaan tarkkailemaan kehon tuntemuksia. Sen jälkeen rohkaistaan tunnistamaan ne hetket, jolloin mindfulness palaa sen jälkeen, kun huomio on harhaillut esim. ajatuksissa. Nämä hetket antavat arvokkaan mahdollisuuden tutkia mindfulnessin luonnetta kontrastina edelliseen hetkeen, jolloin mindfulnessia ei ollut. Sen sijaan että moittisimme itseämme huomion harhailusta voimme opetella arvostamaan ja vaalimaan näitä “ilmaisen” mindfulnessin hetkiä, joita yleensä saamme kokea monia joka meditaatiosessiossa. Meditaation ohjattu osuus on ainoastaan reilu kymmenen minuuttia pitkä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Samaistuminen ja samaistumattomuus
15.9.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (38 min)
Samaistuneina suhtaudumme kokemukseen kuin se olisi minä tai minun. Samaistuminen johtaa usein suureen määrään kärsimyksellisyyttä. Tässä puheessa selvennetään lukuisten konkreettisten esimerkkien kautta mistä samaistumisessa on kysymys kokemuksellisesti ja millaisen helpotuksen voimme löytää olemalla samaistumatta. Esimerkkeinä käsitellään mm. vihaa, turhautumista, väsymystä, epäilyksiä, masennusta ja häpeää.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kokemuksen nimeäminen
15.9.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (26 min)
Kokemuksen nimeäminen meditaatiossa (esim. ”kylmyys”, ”ärtymys”, ”sisäänhengitys”, ”värinä”, ”onnellisuus”, ”suunnittelu”, …) on mainio työkalu samaistumisen vähentämiseen ja kokemukseen yhteydessä pysymiseen. Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään läpi eri aistipiirit ja harjoitellaan kokemuksen nimeämistä kussakin. Lopuksi avaudutaan kaikille aistipiireille nimeämistä kuitenkin jatkaen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Valaistuminen
30.6.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (39 min)
Mitä valaistuminen tarkoittaa? Miten voi valaistua? Onko valaistumisen miettiminen viisasta vai pikemminkin haitallista? Ketkä opettajat ovat valaistuneita? Voisiko valaistuminen olla mahdollista myös minulle? Mistä tiedän olenko valaistunut? Johtavatko kaikki hengelliset polut samaan paikkaan? Mitä eri valaistumisen tasoja perinteemme tuntee? Onko valaistuminen etäinen tavoite vai voisiko sen kokea jo nyt?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Mitä jos kaikki olisi tarpeeksi hyvin?
30.6.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (29 min)
Aluksi maadoitutaan ja käydään läpi eri aistipiirit. Myöhemmin kuvitellaan miltä tuntuisi, jos mielessä ei olisi lainkaan sisäistä kamppailua, jos kaikki olisi aivan tarpeeksi hyvin.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Mielen taipumus vertailla: Parempi, huonompi tai samanarvoinen kuin muut
16.6.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (36 min)
Ihmismielellä on syvään juurtunut taipumus vertailla itseään muihin: Tuntuu että olen joko parempi, huonompi tai samanarvoinen kuin joku muu. Parempiryhtinen, vähemmän älykäs, huumorintajuisempi, herkempi, arvottomampi, parempi työntekijä, tehottomampi… Vertailu kumpuaa tunteesta ”minä olen”, jota kuvaa perinteessämme termi mana. Mana voi johtaa monenlaiseen kärsimyksellisyyteen, kuten mentaalisen energian hukkaaminen, kateus, katkeruus, tyytymättömyys, ahneus, pelko ja kyynisyys. Mana helposti myös heikentää kykyä myötätuntoon, rakkauteen, arvostukseen ja aitoon yhteyteen muiden kanssa. Tässä puheessa perehdytään siihen, miten manan ja siitä kumpuavan vertailun kanssa voi harjoittaa niin meditaatiotyynyllä kuin arjen lomassa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hidas kehonskannaus ja kokemuksen arvostaminen
16.6.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (32 min)
Meditaatiosta noin ensimmäiset 2/3 on hidasta lempeää kehonskannausta. Sen jälkeen huomio laajennetaan koko kehoon ja harjoitellaan kohtaamaan ihmeellinen, uniikki kokemus suurella arvostuksella, kunnioituksella, lämmöllä ja hyväksynnällä. Kokemus saa tulla aidosti nähdyksi ja kohdatuksi.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Lempeys itseä kohtaan
13.6.2020 online / Päiväretriitti: Lempeys ja myötätunto itseä kohtaan (29 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa (lempeys, ystävällisyys, hyväntahtoisuus) itseä kohtaan monin eri tavoin. Aluksi mettaa vastaanotetaan muilta, sitten sitä lähetetään itse itselle. Apuna käytetään useita erilaisia lauseita ja mielikuvia. Ohjauksessa kannustetaan kuulostelemaan sisäiseltä viisaudelta sitä, mikä olisi itselle parhaiten toimiva lause. Mettaa lähetetään myös kehon eri osille, mielelle ja sydämelle.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Myötätunto itseä kohtaan
13.6.2020 online / Päiväretriitti: Lempeys ja myötätunto itseä kohtaan (35 min)
Myötätunto itselle on ihana harjoitus silloin, jos kokemuksessa on jotain pienempää tai isompaa kärsimyksellisyyttä, vaikkapa kipua, flunssaisuutta, väsymystä, levottomuutta, hämmennystä, murhetta, ärtyisyyttä, stressiä, itsen tuomintaa… Itsemyötätuntomeditaatio aloitetaan kääntämällä huomio kohti kärsimyksellisyyttä sen pakenemisen tai vastustamisen sijasta. Meditaatiossa muistetaan että kärsimys on osa ihmiselämää, että kaikki ihmiset kärsivät, ja pidellään kärsimystä lämmöllä ja hellyydellä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Neljä mielen vääristymää (vipallasaa)
26.5.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (32 min)
Ihmismielellä on syvään juurtunut taipumus nähdä todellisuus vääristyneesti. Buddha nosti esiin neljä yleistä vääristymää: nähdään pysymätön pysyvänä; nähdään epätyydyttävä onnellisuutta tuottavana; nähdään itsetön itsenä; ja nähdään epäviehättävä viehättävänä. Nämä vääristymät tuottavat meille paljon tarpeetonta kärsimystä. Saatamme vaikkapa elää kuin jokin ihmissuhde tai terveytemme tai tulevaisuudensuunnitelmamme olisi pysyvä. Sen seurauksena takerrumme ja perustamme onnellisuutemme siihen, ja sen muuttuessa kärsimme kovasti. Näin ei olisi käynyt, jos olisimme alun alkaen olleet paremmin tietoisia tämän asian pysymättömyydestä. Puheessa perehdytään tarkemmin näihin neljään vipallasaan ja keinoihin harjoittaa niiden kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Hengellinen vs. psykologinen kasvu
12.5.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (31 min)
Psykologinen kasvu viittaa työhön, jota teemme esim. identiteettiimme, persoonallisuuteemme, ydinuskomuksiimme, käyttäytymismalleihimme ja ihmissuhteisiimme liittyen. Tämä työ voi tapahtua esimerkiksi psykoterapiassa, workshopeissa, self-help-kirjoja lukiessa tai elämää puidessa ystävien kanssa. Hengellinen kasvu taas vie universaalimpaan suuntaan, egon ja persoonallisuuden tuolle puolen. Tähän perimmäiseen todellisuuteen voi päästä kosketuksiin meditaation keinoin. Meditaatio ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmiamme, vaan tarvitsemme myös psykologisen puolen työtä. Psykologisella työskentelyllä ei toisaalta ole voimaa vapauttaa meitä tarpeettomasta kärsimyksestä Buddhan tarkoittamalla tavalla. Tässä puheessa käsittelemme tarkemmin hengellisen ja psykologisen kasvun vahvuuksia, heikkouksia ja suhdetta. Keskeinen käytetty lähde on John Welwoodin kirja “Toward a Psychology of Awakening: Buddhism, Psychotherapy and the Path of Personal and Spiritual Transformation”.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kehon kanssa yksinkertaisesti
12.5.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa avaudumme tuntemaan kehokokemuksemme sellaisena kuin se on ilman että haluamme selvittää mitä se tarkoittaa, mistä se tulee tai mihin se johtaa, ilman että yritämme ymmärtää, muuttaa tai arvottaa sitä. Kohtaamme kaiken täydellisen yksinkertaisesti ja paljaasti.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Mielen ja sydämen taivaalliset asuinsijat
31.3.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (34 min)
Usein mielestämme löytyy kärsimyksellisiä mielentiloja kuten hämmennystä, pelkoa, reaktiivisuutta, pahantahtoisuutta, vihaa, kateutta, katkeruutta… On hyödyksi muistaa, että mielen taivaalliset asuinsijat (brahma viharat) ovat kauniita mielentiloja, jotka ovat meille kaikille mahdollisia kokea, ja joita voimme kaikki vahvistaa harjoituksen kautta. Nämä taivaalliset asuinsijat ovat ystävällisyys / lempeys, myötätunto, myötäilo ja mielen järkkymätön tasapaino. Tässä puheessa kerrotaan näistä kaikista tarkemmin ja esitellään tapoja harjoittaa näitä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Ystävällisyys ja välittäminen itselle, läheiselle ja kaikille olennoille
31.3.2020 online / Nirodhan tiistainen meditaatioilta (27 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa lähetämme ystävällisyyttä ja välittämistä kehomme eri osille, mielellemme ja sydämellemme. Harjoittelemme myös lähettämään ystävällisyyttä ja välittämistä läheiselle henkilölle sekä kaikille henkilöille kaikkialla.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Myötätunto itselle, toiselle ja isolle joukolle
17.2.2020 Espoo / Tunteet ja mielentilat -kurssin 6. tapaaminen (30 min)
Äänite alkaa muutaman minuutin alustuksella siitä, mistä myötätuntomeditaatiossa on kysymys. Sen jälkeen harjoitetaan myötätuntoa itseä, läheistä ja isompaa joukkoa kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Mielen järkkymätön tasapaino: ”Kylmyys on tällaista”
15.2.2020 Lappeenranta / Mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino -kurssi (14 min)
Tässä meditaatiossa käytetään mielen tasapainon kehittämisen apuna kokemuksen nimeämistä. Kokemus nimetään hiljaa mielessä sanomalla esimerkiksi ”kylmyys on tällaista”, ”onni on tällaista”, ”jännitys on tällaista”. Yksinkertaisia persoonattomia kokemuksia nousee esiin tietoisuuden kentässä. Niiden kanssa ei ole tarvetta kamppailla.
[Kuuntele äänite]
Alustus / Anne: Järkkymättömän tasapainon esteet ahneus ja aversio
15.2.2020 Lappeenranta / Mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino -kurssi (10 min)
Mielen ja sydämen järkkymättömän tasapainon esteenä on reaktiivisuus. Reaktiivisuutta ovat mielen voimat ahneus ja aversio (eli vastustaminen), jotka eivät ole tyytyväisiä siihen miten asiat juuri nyt ovat. Äänitteessä avataan sitä, mistä ahneudessa ja aversiossa on kysymys.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: 15 minuutin laskeutuminen hetkeen
15.2.2020 Lappeenranta / Mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino -kurssi (15 min)
Tässä meditaatiossa laskeudutaan hetkeen ja maadoitutaan kehoon.
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditaatio / Anne: Suotuisat ja epäsuotuisat mielentilat
27.1.2020 Espoo / Tunteet ja mielentilat -kurssin 3. tapaaminen (28 min)
Epäsuotuisat (unwholesome / akusala) mielentilat ovat kärsimyksellisiä. Niitä ovat mm. ahneus, vastustaminen, kateus, ahdistuneisuus, levottomuus, hämmennys, pahantahtoisuus ja ärtymys. Suotuisia (wholesome / kusala) mielentiloja ovat mm. hyväksyvä tietoinen läsnäolo, ystävällisyys, myötätuntoisuus, selkeys, anteliaisuus, kiitollisuus, tyytyväisyys, mielenrauha ja järkkymättömyys. Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan oman mielentilan suotuisuuden ja epäsuotuisuuden tunnistamista. Meditaatiossa harjoitellaan ensin hyväksyvää tietoista läsnäoloa kehon tuntemusten kanssa. Sen jälkeen tehdään kiitollisuusharjoitusta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kokemuksen taitava kohtaaminen GRAIN-menetelmällä
26.1.2020 Tampere / Sunnuntain meditaatioilta (24 min)
GRAIN-menetelmä auttaa meitä kohtaamaan kokemuksemme taitavasti. Sitä voi käyttää minkä tahansa kokemuksen kanssa: viha, ahdistuneisuus, levottomuus, väsyneisyys, onni, innostuneisuus, kipu polvessa, kipu selässä, flunssainen olo, möykky vatsassa… Menetelmän kohteeksi sopii myös keho-mieli-prosessi kokonaisuudessaan. GRAIN tulee sanoista Ground; Recognize; Allow; Investigate; Non-identification. Suomennos löytyy oheisesta monisteesta. Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään GRAINin viisi askelta opastetusti läpi.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Takertuminen
21.1.2020 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (41 min)
Saatamme takertua esimerkiksi miellyttäviin kokemuksiin, ihmisiin, suunnitelmiin, mielipiteisiin, uskomuksiin, rutiineihin ja identiteetteihin. Jännittynyt takertuneisuus on jo itsessään kärsimyksellinen tila, josta helposti seuraa vielä lisää kärsimystä. Takertumisesta irtipäästäminen voi tuoda paljon helpotusta. Tässä puheessa annetaan paljon esimerkkejä takertumisesta ja kerrotaan miten takertumisen kanssa voi harjoittaa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: 7 minuutin laskeutuminen hetkeen
20.1.2020 Espoo / Tunteet ja mielentilat -kurssin 2. tapaaminen (7 min)
Tässä lyhyessä meditaatiossa laskeudutaan hetkeen ja maadoitutaan kehoon.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Vastavirtaan kulkeminen ja viisi harjoitusohjetta
14.1.2020 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (51 min)
Toimintaamme ja elämäämme ohjaa suuri määrä sisäisiä ja ulkoisia voimia. Osa näistä voimista ohjaa meitä epäsuotuisiin suuntiin. Tällaisia voimia ovat esimerkiksi levottomuus, tyytymättömyys, ahneus, pahantahtoisuus sekä tietyt elämän aikana muodostuneet tavat ja ympäristön paineet. Harjoituksemme avulla koetamme uida vastavirtaan näiden epäsuotuisten voimien joessa. Buddha opasti arkielämämme kattavaa harjoitusta viiden harjoitusohjeen avulla. Tässä puheessa käydään läpi nämä viisi ohjetta (ks. moniste) ja tehdään jokaiseen liittyen pieni ohjattu reflektio.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Rennosti ja hyväksyvästi kehon kanssa
14.1.2020 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä kevyesti ohjatussa meditaatiossa ollaan rennosti ja hyväksyvästi kehon kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viriya (energia / ponnistelu)
17.12.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (36 min)
Viriya (suom. energia / ponnistelu / rohkeus / sinnikkyys) on harjoituksessamme tärkeä mielenlaatu. Kyse on perustavanlaatuisimmillaan energiasta, jonka avulla saamme toimintaa aikaan. Emme pystyisi meditoimaan tai tekemään elämässämme juuri mitään muutakaan ilman tällaista energiaa / ponnistelua. Tässä puheessa perehdytään viriyaan sekä muodollisessa meditaatiossa että elämässä yleensä. Miten voimme säätää ponnistelumme määrän sopivaksi muodollisessa meditaatiossa? Miten saamme lisää energiaa, miten voimme suojella energiavarantojamme ja mihin haluamme rajallisen energiamme aidosti käyttää?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ponnistelun tasot
17.12.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Meditaation harjoittajan on tärkeää oppia säätelemään meditaatiossa käyttämänsä ponnistelun määrää olosuhteista riippuen. Esimerkiksi väsyneenä tai ahdistuneena meidän täytyy yleensä ponnistella keskimääräistä enemmän, jotta pysyisimme yhteydessä kokemukseemme. Toisaalta keskittyneenä, levollisena tai onnellisena tarvitsemme tyypillisesti vähäisemmän määrän ponnistelua, ja liika ponnistelu saattaa olla harjoitukselle haitaksi. Moni meditoija pysyy ponnistelun määrän suhteen usein tietyllä kapeahkolla mukavuusalueellaan. Tässä ohjatussa meditaatiossa kokeilemme käytännössä erilaisia ponnistelun tasoja ja pääsemme ehkä näin kosketuksiin sellaisten tasojen kanssa, joilla emme ole tottuneet liikkumaan.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Päättäväisyys
10.12.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Päättäväisyys (resolve / adhitthana) on yksi kymmenestä paramista, kymmenestä mielenlaadusta joita tarvitsemme polullamme etenemiseen. Tarvitsemme päättäväisyyttä esimerkiksi säännöllisen meditaatioharjoituksen rakentamiseen. Päättäväisyys myös vahvistuu harjoituksen myötä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Kokemuksen nimeäminen
10.12.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan kokemuksen nimeämistä. Kokemustaan voi nimetä hiljaa mielessään sen tapahtuessa esim. tällä tavalla: Sisään, ulos, lämpö, paine, pistely, suunnittelu, hämmennys, jännittyminen, suhina, ilo, keltainen… Nimeäminen auttaa meitä pysymään yhteydessä suoraan aistikokemukseemme sen sijaan, että eksyisimme ajatuksiimme. Nimeäminen auttaa meitä myös ottamaan askeleen taaksepäin, jolloin meidän on helpompi olla samaistumatta kokemukseemme ja näkemään se ikään kuin itsestään tapahtuvana, jatkuvasti muuttuvana prosessina.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava keskittyminen (samadhi)
26.11.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (42 min)
Taitava keskittyminen (samadhi) on jalon kahdeksanosaisen polun viimeinen osa. Aluksi puheessa pohditaan, mitä keskittyminen tarkoittaa jokapäiväisissä arkisissa tilanteissa. Tämän jälkeen perehdytään siihen, mitä samadhi-tyyppinen keskittyminen on. Samadhia voi kehittää kahdella tavalla: samatha-harjoituksella ja vipassana-harjoituksella. Puheessa kuvataan samathan ja vipassanan luonnetta ja hyötyjä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengitys
26.11.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa uppoudutaan hengitykseen ja päästetään irti kaikesta muusta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Metta helpolle, neutraalille ja vaikealle henkilölle
23.11.2019 Lahti / Taitavan vuorovaikutuksen kurssi (22 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa opastetaan harjoittamaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä (mettaa) helppoa henkilöä, neutraalia henkilöä ja vaikeaa henkilöä kohtaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kuusi aistiovea
18.11.2019 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssin 3. tapaaminen (25 min)
Kaikki mitä koemme elämässä voidaan jakaa kuuteen luokkaan: kehon aistimukset, näköaistimukset, kuuloaistimukset, hajuaistimukset, makuaistimukset ja mielen aistimukset kuten ajatukset, tunteet, muut mielentilat ja impulssit. Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään läpi nämä kuusi aistiovea. Sen jälkeen palataan käyttämään hengitystä ankkuriobjektina, mutta tarvittaessa otetaan muut dominoivammat aistimukset uudeksi objektiksi.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Keho
11.11.2019 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssin 2. tapaaminen (21 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään aluksi läpi hyvän asennon perusteita ja tehdään pieni kehonskannaus. Sen jälkeen tutkitaan voimakkainta kehosta löytyvää aistimusta. Lopuksi opastetaan käyttämään hengitystä ankkurina.
[Kuuntele äänite]
Pieni puhe / Anne: Mitä on vipassana-meditaatio?
4.11.2019 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssin 1. tapaaminen (27 min)
Mitä sana vipassana tarkoittaa? Mitkä ovat vipassana-meditaation juuret? Mitä vipassana-meditaatiossa tehdään? Mitä hyötyä on vipassana-meditaatiosta?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava toiminta
29.10.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (41 min)
Buddha opetti ihmisille usein etiikkaa ennen kuin hän opetti heille meditaatiota. Kolme jalon kahdeksanosaisen polun osista liittyykin etiikkaan. Yksi näistä osista on taitava toiminta, joka opastaa pidättäytymään vahingoittamasta eläviä olentoja, pidättäytymään ottamasta sitä mitä ei ole annettu ja pidättäytymään seksuaalisesta väärinkäytöksestä. Tässä puheessa perehdytään siihen miksi taitavan toiminnan harjoittaminen on tärkeää ja millä tavoilla sitä voidaan harjoittaa nykyihmisen arjessa.
[Kuuntele äänite]|[Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Keho
29.10.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa maadoitutaan kehoon. Äänitteen jälkimmäinen puolisko meditoidaan hiljaisuudessa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Kärsivällisyys ja luottamus
15.10.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (43 min)
Jotta voisimme harjoittaa tai ylipäänsä aloittaa harjoituksen tarvitsemme jonkin verran kärsivällisyyttä ja luottamusta. Toisaalta kärsivällisyys ja luottamus myös kasvavat harjoituksen myötä. Mistä voimme löytää kärsivällisyyttä harjoittaa, jos mieli on meditoidessamme kerta toisensa jälkeen täynnä levottomuutta, ja harjoitus ei tunnu kehittyvän tai etenevän? Mistä voimme löytää luottamusta siihen, että opetukset pitävät paikkansa, että harjoitamme oikein, ja että pystymme tähän?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengityksen tarkkailu
15.10.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Tässä aloittelijalle hyvin sopivassa meditaatiossa opastetaan tarkkailemaan hengitystä vatsan ja pallean alueella.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava näkemys
8.10.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (37 min)
Buddha on sanonut: ”Ei ole mitään tekijää joka aiheuttaisi enemmän kärsimystä eläville olennoille kuin taitamaton näkemys eikä ole mitään tekijää joka olisi niin hyvä elävien olentojen onnellisuuden edistämisessä kuin taitava näkemys.” Tässä puheessa perehdytään taitavaan näkemykseen, joka on jalon kahdeksanosaisen polun ensimmäinen osa.
[Kuuntele äänite]
Dharmailta / Juha: Samadhi, huomion jatkuvuus ja vakaus
5.9.2019 Turku / Samadhi-kurssin kolmas kerta (1:56:37)
Samadhia tukee huomion jatkuvuus ja vakaus. Kurssikerralla tutkitaan tulevan ja menneen ”pudottamista” ja ajatusta siitä että on vain tämä hetki ja hengenveto. Jälleen kiinnitämme huomiota siihen miten nämä lähestymistavat rakentavat ja ehdollistavat kokemusta ja samadhia. Toisessa ohjatussa meditaatioissa tutkitaan myös paikallisempaa huomiota sekä huomion avaamista koko keholle ja huomaamme miten nämä eri lähestymistavat voivat tukea huomion vakautta ja absorptiota.
[Kuuntele äänite]
Dharmailta / Juha: Samadhi, ehdollisuus ja rakentuneisuus
5.9.2019 Turku / Samadhi-kurssin toinen kerta (2:03:39)
Kaikki kokemus on ehdollista ja rakentunutta. Tämän ehdollisuuden ja rakentuneisuuden syvempi ymmärtäminen ja kokemuksellinen tutkiminen tukee samadhin ja hienovaraisempien meditatiivisten taitojen kehittymistä. Kurssikerralla tutkitaan hengityksen ja kehotietoisuuden sallimista ja hyväksymistä, ja huomataan mitä vaikutuksia tällä on kokemukseen. Salliminen ja hyväksyntä voi pehmentää kokemusta ja tuoda esiin miellyttävyyden sävyjä hengityksessä ja kehossa. Toisessa meditaatiossa tutkimme miellyttävyyden ja rentouden huomaamista ja sen vaalimista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Traumat ja mindfulness-harjoitus
21.5.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Mindfulness-harjoitus voi auttaa trauman integroimisessa, mutta se voi myös pahentaa traumaperäisiä oireita. Tässä puheessa käydään läpi keinoja, joilla trauman kokenut voi muokata mindfulness-harjoitustaan itselleen sopivaksi. Puheen avulla voi tunnistaa ne tilanteet, jolloin mindfulness-harjoitusta kannattaa muokata tai jolloin kannattaa hakea ulkopuolista tukea harjoitukseen. Puhe perustuu David A. Treleavenin kirjaan Trauma-Sensitive Mindfulness: Practices for Safe and Transformative Healing.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Vakauttavan ankkuriobjektin löytäminen
21.5.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Kaikille harjoittajille, mutta erityisesti traumaattista stressiä kokeville, on tärkeää löytää sopiva ankkuriobjekti. Meditaatioharjoituksessa palautetaan huomio ankkuriobjektiin yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä objekti ikäänkuin ankkuroi meidät nykyhetken kokemukseemme. Moni käyttää ankkuriobjektina hengitystä, mutta vaihtoehtoja on lukuisia muitakin. Sopiva ankkuriobjekti on sellainen, jonka kanssa olo on turvallinen ja vakaa, ja jonka kanssa vireystila pysyy sopivana. Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään läpi useita mahdollisia ankkuriobjekteja, esimerkiksi ääniaistimukset, kankaan sormeilu ja kosketuspistesekvenssi.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisaus
14.5.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Viisaudella tarkoitetaan ymmärrystä todellisuuden olemuksesta. Todellisuuden olemuksen ymmärtäminen on olennaista hyvinvointimme kannalta. Jos esimerkiksi ymmärrämme syvällisesti että aivan kaikki muuttuu, emme enää ahnehdi kokemuksia tai takerru niihin, jolloin kärsimyksemme vähenee. Tässä puheessa perehdytään viisauteen, sen hyötyihin ja sen kehittämiseen. Perehdymme myös viisauden vastakohtiin tietämättömyyteen ja harhaluuloon.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Aistimuksen sävy vedana
26.3.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (43 min)
Jokaiseen aistimukseemme (tuntoaistimus, kuuloaistimus, makuaistimus jne.) liittyy aistimuksen sävy, joka on joko miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali. Tämä aistimuksen sävy aiheuttaa usein mielessämme reaktion: Esimerkiksi ahnehdimme lisää miellyttävää, vastustamme epämiellyttävää tai tylsistymme neutraalin aistimuksen sävyn kanssa. Buddhan mukaan juuri tällainen reaktiivisuus on kaiken tarpeettoman kärsimyksen taustalla. Aistimuksen sävy vedana onkin perinteemme opetuksissa nimetty toiseksi mindfulnessin perustaksi heti kehon jälkeen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Aistimuksen sävy vedana
26.3.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä tiiviisti ohjatussa meditaatiossa tutustumme aistimuksen sävyn (miellyttävä / epämiellyttävä / neutraali) huomaamiseen kokemuksessamme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava intentio
26.2.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (42 min)
Taitava intentio on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista. Se yhdistää taitavan näkemyksen taitavaan toimintaan. Se on ikään kuin bensa auton tankissa — ilman sitä ei auto kulje. Taitavat intentiot vievät meidät kohti lisääntynyttä hyvinvointia ja vähentynyttä kärsimystä. Puheessa keskitytään erityisesti kolmeen taitavan intention lajiin: luopumiseen, hyväntahtoisuuteen ja myötätuntoon. Puheessa annetaan myös vinkkejä taitavan intention harjoittamiseen käytännössä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hyväntahtoisuus
26.2.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Ohjattu  meditaatio alkaa kehoon maadoittumisella. Tämän jälkeen tunnustellaan juuri tähän hetkeen sopiva hyväntahtoisuuden lause, jonka avulla harjoitetaan hyväntahtoisuutta itseä kohtaan. Samaan tapaan harjoitetaan hyväntahtoisuutta läheistä henkilöä ja neutraalia henkilöä kohtaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Laskeutuminen tähän hetkeen
4.2.2019 Espoo / Taitava vuorovaikutus -kurssi (9 min)
Tässä lyhyessä meditaatiossa laskeudumme tähän hetkeen ja maadoitumme käymällä läpi monenlaisia kokemuksiamme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Keskinäisriippuvuus ja ehdonvarainen syntyminen
29.1.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Minkä tahansa kokemuksemme taustalla on lukematon joukko olosuhteita ja aiheuttajia. Tunnen kylmyyttä kädessäni koska huoneen lämpötila on alhainen, on talvi, minulla on tietyt geenit, minulla ei ole kovin paksu paita päällä… Kaikki ilmiöt ovat kytköksissä toisiinsa. Tulivuoren purkautuminen jossain voi vaikuttaa asioihin toisella puolella maapalloa. Keskinäisriippuvuuden ja ehdonvaraisen syntymisen reflektointi johtaa myötätunnon ja anteliaisuuden vahvistumiseen sekä itsettömyyden näkemiseen ja kärsimyksen vähenemiseen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Myötätunto
29.1.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (35 min)
Tässä äänitteessä ensin esitellään myötätuntomeditaatio lyhyesti. Sen jälkeen harjoitetaan myötätuntoa läheiselle henkilölle, itselle, neutraalille henkilölle ja lopuksi isommalle joukolle.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino (upekkha)
8.1.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (42 min)
Elämässä tapahtuu jatkuvasti kaikenlaista josta emme pidä. Tulemme kipeäksi, meillä on väsynyt olo, suunnitelmamme menevät mönkään, saamme kriittistä palautetta, läheisillämme on vaikeaa, joku soittaa rumpuja naapurissa. Kiva työnkuvamme mullistuu organisaatiouudistuksessa, onnellinen olomme katoaa jonnekin, uusi puhelimemme hajoaa ja suklaakin loppui. Tämän puheen aiheena on se, miten voisimme löytää rauhan ja tasapainon kaiken tämän epätyydyttävyyden ja muutoksen keskellä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino (upekkha)
8.1.2019 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Tässä meditaatiossa harjoitetaan mielen ja sydämen järkkymätöntä tasapainoa eli upekkhaa. Meditaation aluksi kerrotaan hieman siitä, mistä upekkhassa on kysymys ja miksi sitä tarvitaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Kolme turvautumista
20.12.2020 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (29 min)
Me kaikki turvaudumme johonkin selvitäksemme elämän epävarmuudesta ja epätyydyttävyydestä. Mutta ovatko turvautumisemme kohteet luotettavia vai petollisia? Tässä puheessa käsittelemme turvautumisen eri muotoja. Puhumme erityisesti kolmesta jalokivestä eli Buddhasta, dharmasta ja sanghasta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Keho, mieli ja sydän ystävällisyyden kentässä
20.12.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (22 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa maadoitutaan kehoon ja sen jälkeen avaudutaan kokemaan keho, mieli ja sydän laajassa ystävällisyyden kentässä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Totuudellisuus (sacca)
20.11.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (45 min)
Totuudellisuus vuorovaikutuksessa muiden kanssa on yksi keskeinen taitavan puheen osa-alue. Mitkä sisäiset voimat saavat meidät poikkeamaan totuudellisuudesta? Mikä on totuudellisuudesta poikkeamisen seuraus hyvinvoinnillemme? Myös sisäinen totuudellisuus eli rehellisyys itseä kohtaan on keskeistä polullamme. Uskallammeko olla aidosti oma itsemme kaikkine hyvine ja vähemmän hyvin puolinemme? Pystymmekö kohtaamaan ja hyväksymään kaikki nämä puolemme?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Myötätunto ystävälle ja itselle
20.11.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa tarjotaan myötätuntoa ystävälle ja vastaanotetaan myötätuntoa ystävältä sekä isommaltakin joukolta ihmisiä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Dukkha (kärsimys, epätyydyttävyys, stressi)
13.11.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (40 min)
Jotta voisimme vapautua kärsimyksestä meidän täytyy ensin tulla intiimisti tutuiksi kärsimyksen kanssa. Tässä opetuspuheessa perehdytään kärsimyksen (dukkhan) olemukseen, sen kohtaamiseen ja taitavaan työskentelyyn sen kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Dukkhan kohtaaminen
13.11.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Ihmismielen automaattinen reaktio dukkhaa (kärsimystä) kohdatessaan on usein vastustaa tai paeta sitä. Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan dukkhan sallimista ja sen lempeää, myötätuntoista kohtaamista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ensimmäinen mindfulnessin perusta (satipatthana) keho
30.10.2018 Espoo / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (45 min)
Tässä puheessa käydään läpi Buddhan opetus ensimmäisestä mindfulnessin perustasta (satipatthanasta) eli kehosta. Käymme läpi eri asentojen, aktiviteettien ja hegityksen kanssa harjoittamisen. Perehdymme 31 kehon osaan, neljään elementtiin ja yhdeksään hautausmaareflektioon.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hidas kehonskannaus
30.10.2018 Espoo / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (35 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa lähdemme tutkimusmatkalle läpi kehomme varpaista päälakeen saakka. Kohtaamme kehon eri osien tuntemukset lämmöllä ja sallivuudella.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Haastavan mielentilan/tunnetilan kohtaaminen RAIN-menetelmällä
20.10.2018 Lahti / Kurssi: Tunteet ja mielentilat (15 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa maadoitumme ensin kehoon ja sen jälkeen kohtaamme vallitsevan mielentilamme/tunnetilamme RAIN-muistisäännön avulla. R: Recognize (Tunnista mitä kokemuksessasi tapahtuu). A: Allow (Salli kokemuksesi juuri sellaisena kuin se on). I: Investigate (Tutki kokemustasi lempeästi). N: Non-identification (Samaistumattomuus).
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Velttouden ja uneliaisuuden kanssa työskentely
18.10.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (22 min)
Väsyttääkö meditoidessa? Veltostuttaako? Ei millään jaksa yrittää? Onko kokemus raskas, tylsä tai sumea? Tekisikö mieli mennä nukkumaan? Meneekö meditaatiosessio päiväunelmoinnin merkeissä? Tässä dharmapuheessa perehdymme velttouden ja uneliaisuuden kanssa työskentelyyn.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Velttouden ja uneliaisuuden kanssa työskentely
18.10.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (21 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa maadotumme ensin kehoon ja sen jälkeen työskentelemme velttouden ja uneliaisuuden kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Johdatus viiteen päivittäiseen reflektioon
8.10.2018 Espoo / Kurssi: Viisi päivittäistä reflektiota, 1. tapaaminen (26 min)
Buddha opasti meitä tuomaan päivittäin mieleemme viisi asiaa. Vanhenemisen, sairastumisen ja kuoleman reflektointi auttaa meitä suuntaamaan tämän lyhyen elämämme niihin asioihin, jotka ovat meille aidosti merkityksellisiä ja tärkeitä. Pysymättömyyden reflektoinnin avulla muistamme, että vaikeutemme tulevat menemään ohi, ja pystymme paremmin arvostamaan elämämme hyviä asioita, jotka nekin tulevat aikanaan katoamaan. Karman lain tuominen mieleen muistuttaa meitä siitä, kuinka pienimmilläkin teoillamme on vaikutus tulevaisuuteemme, ja se auttaa meitä ohjaamaan elämäämme kohti hyvinvointia ja onnellisuutta.
[Kuuntele äänite] | [Viisi päivittäistä reflektiota]
Dharmapuhe / Sampo: Kahdeksanosainen jalo polku
25.9.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Yksi keskeisimmistä dharmaopetuksista, opetus neljästä jalosta totuudesta, päättyy opetukseen kahdeksanosaisesta jalosta polusta. Buddhalainen kokonaisvaltainen harjoituskokonaisuus koostuu näkemyksellisistä, eettisistä ja meditatiivisista osista. Tässä opetuspuheessa Sampo esittää yhden tavan lähestyä tätä rikasta kokonaisuutta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Seitsemän valaistumisen tekijää ja seitsemän valaistumattomuuden tekijää
18.9.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (40 min)
Seitsemän valaistumisen tekijää ovat mielenlaatuja, jotka ovat välttämättömiä polullamme etenemiselle. Nämä tekijät ovat tietoinen läsnäolo, kiinnostus/tutkiminen, energia/ponnistelu, ilo, tyyneys, keskittyminen ja mielen järkkymätön tasapaino. Tässä opetuspuheessa perehdymme kuhunkin tekijään erikseen ja reflektoimme niiden merkitystä harjoituksemme kannalta. Käymme läpi myös seitsemän valaistumattomuuden tekijää, jotka johdattavat polullamme päinvastaiseen suuntaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Seitsemän valaistumisen tekijää
18.9.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Seitsemän valaistumisen tekijää ovat mielenlaatuja, jotka ovat välttämättömiä polullamme etenemiselle. Tässä ohjatussa meditaatiossa käymme kokemuksellisesti nämä valaistumisen tekijät läpi hengityksen tarkkailua apunamme käyttäen.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo
11.9.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Tässä dharmapuheessa perehdymme mindfulnessin olemukseen, hyötyihin, toimintamekanismeihin ja rooliin harjoituspolullamme.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kokemuksen virralle antautuminen
11.9.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Käymme ensin kokemuksemme läpi aistipiiri kerrallaan ja lopulta antaudumme kaiken kokemuksemme virralle. Voimmeko levätä kokemuksessamme koettamatta manipuloida tai muuttaa sitä mitenkään?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ajatusten kanssa harjoittaminen
28.8.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Vertailu, suunnittelu, murehtiminen, märehtiminen, päiväunelmointi, syyttely, muistelu, analysointi, fiksailu, fantasiointi, huoli… Ajatuksillamme on valta viedä meidät taivaasta helvettiin ja takaisin. Tässä puheessa käsitellään taitavia tapoja harjoittaa ajatusten kanssa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Ajatusten havainnointi
28.8.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Aloitamme kehoon ja hengitykseen maadoittumalla. Sen jälkeen harjoittelemme ajatusten havainnointia.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo:
21.8.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (40 min)
Meditaatiossa ja arjessa huomaamme usein olevamme etäällä omasta kokemuksestamme. On kuin olisimme hukanneet yhteyden kehoomme ja tunteisiimme. Ajatusten ja reaktioiden myrsky kaappaa huomiomme ja emme tunne läheisyyttä itseemme tai tähän hetkeen. Kaipaamme kuitenkin sukeltamista omiin nahkoihimme! Tämä puhe tutkii meditatiivisia keinoja olla intiimimmässä suhteessa kokemukseemme.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Intiimi yhteys kehokokemukseen
21.8.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Sukellamme omiin nahkoihimme, tavoittelemme intiimiä suhdetta omaan keholliseen kokemukseemme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Harjoituksen viisi estettä
4.8.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen hiljainen harjoituspäivä (50 min)
Halu, vastustus, velttous, levottomuus ja epäily tunnetaan buddhalaisessa perinteessä viitenä harjoituksen esteenä. Jokainen harjoittaja kohtaa niitä sekä meditaatiossaan että ylipäätään elämässään. Miten työskennellä näiden haastavien mielentilojen kanssa? Millainen olisi taitava suhde niihin?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Mielen jännittyneisyys, mielen virkistäminen
26.6.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (45 min)
Milloin meditoiva mieli on liian jännittynyt, uupunut tai pakotettu, milloin sopivan rento? Mikä jännityksiä aiheuttaa? Miten mieltä voi virkistää, ravita ja rentouttaa?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Äänet
26.6.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (32 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa keskitytään ääniaistimusten havainnointiin.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Suotuisat ja epäsuotuisat mielentilat
19.6.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (42 min)
Suotuisia (wholesome) mielentiloja ovat mm. levollisuus, onnellisuus, kiitollisuus, lempeys, tyytyväisyys, tasapaino ja selkeys. Epäsuotuisia (unwholesome) mielentiloja ovat mm. ahneus, kateellisuus, levottomuus, stressaantuneisuus, masentuneisuus, vihamielisyys, ahdistuneisuus ja sekavuus. Buddha opasti meitä kehittämään suotuisia mielentiloja ja luopumaan epäsuotuisista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme saisi tuntea ns. negatiivisia tunteita kuten vihaa, surua tai ahdistuneisuutta. Usein onkin viisasta kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa ( = suotuisa mielentila) esimerkiksi vihan kanssa. Mistä tiedämme milloin on taitavaa olla hyväksyvästi tietoisesti läsnä ja milloin koettaa vaihtaa mielentilaa?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Juha: Etiikka ja toiminta maailmassa
15.5.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (20 min)
Etiikka muodostaa buddhalaisen harjoituspolun perustan. Millaiset arvot ja eettiset periaatteet ohjailevat elämäämme?
[Kuuntele äänite]
Alustus ja meditatiivinen reflektio / Juha: Meditatiivinen reflektio etiikasta
15.5.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (47 min)
Tässä ohjatussa meditatiivisessa reflektiossa annetaan huomion syventyä kehokokemukseen. Tämän jälkeen kokemukseen tiputetaan meditatiivisia kysymyksiä siitä minkä periaatteiden tai arvojen haluaisi ohjailevan elämäänsä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Elämän nopeus ja läsnäolon vaikeus
8.5.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (36 min)
Elämämme on hyvin erilaista kuin Buddhan aikoina. Usein unohtuu, että ihminen on elänyt valtaosan historiastaan ilman kelloja, kalentereita, nettiä, puhelimia, lentokoneita, autoja, tv:tä, lehtiä ja kirjoja. Nykypäivän kiire ja isot vaatimukset hengästyttävät ja osa meistä sairastuu työuupumukseen. Monen elämä on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tuntuma voi olla, että elämäni todella alkaa sitten kun …tulee viikonloppu / kesäloma / pääsen eläkkeelle / löydän sen oikean / saan lisää rahaa / laihdun / meditoin lisää ja saan enemmän mielenrauhaa ja hyväksyntää / kehityn paremmaksi ihmiseksi… Miten oppisimme hidastamaan tahtiamme ja suuntautumaan tulevaisuuden sijasta nykyhetkeen?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Pitkä kehonskannaus
8.5.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään keho hyvin hitaasti läpi osa osalta vasemman jalan isovarpaasta aina päälakeen saakka.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Keskinäisriippuvuus ja ehdonvarainen syntyminen
19.4.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (30 min)
Mikä tahansa kokemuksemme, oli se sitten ajatus, mielentila tai kehon tuntemus, on seurausta lukemattomasta määrästä erilaisia olosuhteita. Ilmiöiden keskinäisriippuvaisuuden ja ehdonvaraisen syntymisen reflektointi avaa sydäntämme kokemaan myötätuntoa ja anteliaisuutta. Reflektointi auttaa meitä myös olemaan samaistumatta ajatuksiimme, tunteisiimme ja muihin kokemuksiimme, mikä voi tuoda meille suurta helpotusta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kehonskannaus
19.4.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (25 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa käydään keho hitaasti läpi osa osalta jaloista päähän asti ja kohdataan kehon tuntemukset ystävällisyydellä ja hyväksynnällä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Eettinen toiminta
15.4.2018 Tampere / Kurssi: Harjoittaminen arjessa ja ihmissuhteissa (24 min)
Eettinen toiminta on olennainen osa harjoitustamme. Se kattaa kolme jalon kahdeksanosaisen polun osaa: taitavan puheen, taitavan toiminnan ja taitavan elinkeinon. (Huom: taitavasta puheesta ja taitavasta elinkeinosta on myös erilliset puheet alempana tässä listassa.)
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Anteeksianto
15.4.2015 Tampere / Kurssi: Harjoittaminen arjessa ja ihmissuhteissa (19 min)
Elämämme aikana olemme kaikki vahingoittaneet muita ja tulleet muiden vahingoittamiksi. Anteeksiantomeditaation keinoin voi antaa anteeksi sekä muille että itselleen, jos aika siihen on kypsä. Anteeksiantomeditaatiossa harjoitellaan myös pyytämään anteeksi muilta.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Lyhyt rakastavan ystävällisyyden metta-harjoitus
7.4.2018 Lahti / Kurssi: Harjoittaminen arjessa ja ihmissuhteissa (15 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan mettaa ensin helppoa ihmistä/eläintä ja sitten omaa itseä kohtaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: RAIN: Viisas asennoituminen (vaikeaa) kokemusta kohtaan
22.3.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (23 min)
Millainen on mahdollisimman viisas asennoituminen kokemustamme kohtaan? Erityisesti jos kokemuksemme on vaikea kuten viha, ahdistuneisuus, katkeruus, kateus, suru…? RAIN-muistisääntö auttaa meitä tässä. RAIN tulee sanoista Recognize (tunnista), Allow (salli), Investigate (tutki), Non-identification (samaistumattomuus). Tässä ohjatussa meditaatiossa opettelemme käyttämään näitä viisaan asennoituminen askelia. Askeleet on myös listattu oheisessa monisteessa.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: RAIN: Viisas asennoituminen (vaikeaa) kokemusta kohtaan
22.3.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (26 min)
Millainen on mahdollisimman viisas asennoituminen kokemustamme kohtaan? Erityisesti jos kokemuksemme on vaikea kuten viha, ahdistuneisuus, katkeruus, kateus, suru…? RAIN-muistisääntö auttaa meitä tässä. RAIN tulee sanoista Recognize (tunnista), Allow (salli), Investigate (tutki), Non-identification (samaistumattomuus). Tässä puheessa käymme nämä viisaan asennoitumisen askeleet läpi. Askeleet on myös listattu oheisessa monisteessa.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hetkeen laskeutuminen
22.3.2018 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (15 min)
Tässä lyhyessä meditaatiossa maadoitutaan kehoon ja hengitykseen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Metta (rakastava ystävällisyys, hyväntahtoisuus, lempeys)
13.3.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Käymme läpi metta-harjoituksen perusteita: Mitä on metta, miksi sitä harjoitetaan, miten sitä harjoitetaan? Puhumme yleisimmistä vaikeuksista, joita metta-harjoituksessa voi tulla vastaan, ja käymme läpi työkaluja vaikeuksien työstämiseen. Paneudumme siihen, miten voisimme asennoitua lempeämmin ja ystävällisemmin itseämme ja aivan kaikkia kokemuksemme osa-alueita kohtaan, myös vaikeimpia, ärsyttävimpiä ja hankalimpia. Voisimmeko aidosti olla hyvä ystävä itsemme kanssa?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Metta (rakastava ystävällisyys, hyväntahtoisuus, lempeys)
13.3.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (34 min)
Tämä ohjattu meditaatio aloitetaan rentouttamalla keho osa osalta. Sen jälkeen harjoitetaan rakastavaa ystävällisyyttä helppoa henkilöä, omaa itseä, lähiympäristöä ja kaikkia olentoja kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Neljä jaloa totuutta ja neljä jaloa tehtävää
13.2.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Buddha esitteli neljä jaloa totuutta ja neljä jaloa tehtävää ensimmäisessä opetuspuheessaan valaistumisensa jälkeen. Nämä totuudet ja tehtävät käsittelevät dukkhaa (kärsimys, epätyydyttävyys, stressi), sen aiheuttajia ja siitä vapautumista.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Rentoutuminen, ankkuri ja kärsimyksellisyys
13.2.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tämä ohjattu meditaatio aloitetaan rentouttamalla koko keho osa osalta. Tämän jälkeen tarkkaillaan ankkuriobjektia (esim. hengitys, koko keho tai äänet). Meditaation loppupuolella katsellaan lempein ja myötätuntoisin silmin kehosta, mielestä ja/tai sydämestä löytyvää kärsimyksellisyyttä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taivaalliset sanansaaattajat
4.2.2018 Lahti / Kurssi: Viisi päivittäistä reflektiota (28 min)
Taivaalliset sanansaattajat saivat Buddhan jättämään aistinautintojen täyttämän elämänsä palatsissaan ja lähtemään hengellisen harjoittamisen tielle. Näiden sanansaattajien eli vanhenemisen, sairastumisen ja kuoleman reflektointi voivat ravistella meidätkin ulos transsista, jossa olemme unohtaneet elämän realiteetit, ja saada meidät pohtimaan, mihin oikeasti haluamme tämän arvokkaan ja rajallisen elämämme käyttää.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hengitys ja kuolemareflektiot
4.2.2018 Lahti / Kurssi: Viisi päivittäistä reflektiota (20 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa juurrutetaan huomio ensin kehoon ja sen jälkeen opastetaan tarkkailemaan hengitystä. Harjoituksen loppupuoliskolla tuodaan mukaan kuolemareflektiota kuten se, miten haluaisimme olla hengityksemme kanssa jos tietäisimme, että tämä on elämämme viimeinen meditaatiosessio.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Mudita, myötäilo
23.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (42 min)
Mudita eli myötäilo on yksi neljästä brahmaviharasta, mielen ja sydämen taivaallisesta tyyssijasta. Mitä mudita tarkoittaa? Miten sen voi tuoda osaksi omaa harjoitusta ja elämää?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Rauha ja kiitollisuus
23.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa asetumme rauhalliseen kehotuntemusten kenttään, ja suhtaudumme siihen tyytyväisyydellä ja kiitollisuudella.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kuusi aistiovea
22.1.2018 Espoo / Vipassana-meditaation alkeiskurssi, 3. kurssikerta (26 min)
Ohjattu meditaatio, jossa käydään aluksi läpi kaikki kuusi aistiovea (tunto-, näkö-, kuulo-, haju- ja makuaistimukset sekä niin sanotut mielen aistimukset kuten ajatukset ja mielentilat). Tämän jälkeen kutsutaan huomio hengitykseen. Jos kokemuksessa jossain vaiheessa ilmenee joitakin muita voimakkaita aistimuksia, opastetaan ottamaan nämä voimakkaat aistimukset uudeksi meditaation kohteeksi hengityksen sijasta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Ajatusten kanssa työskenteleminen meditaatiossa
16.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
On yleistä häiriintyä ajatuksien ja huomion harhailun vuoksi meditaatiossa. Saatamme jopa tehdä ajatuksista tai ajattelemisesta esteen harjoituksellemme. Millainen voisi olla taitava tai viisas suhde ajatuksiin? Miten työskennellä kivuliaiden ajatusten kanssa?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Rentoutuminen kokemukselliseen kehoon
16.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Koko aistitun kehon kattava kokemuksellisen kehon tietoisuus on meditaation objekti johon huomio kytketään. Herkistyminen kokemuksen kirjavuudelle, kireyksille ja helpotuksille mahdollistaa hienovaraisen rentoutumisen josta tarjoutuu tilaisuus levätä tässä ja nyt.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Kahdeksanosainen jalo polku
9.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Buddhalaisen perinteen keskeisimmän opetuksen, neljän jalon totuuden, neljäs osa on kahdeksanosainen jalo polku. Se on kuvaus harjoituksesta kokonaisuudessaan, käsittäen viisauden, etiikan ja meditaatioharjoituksen osa-alueet. Tässä puheessa Sampo käy läpi kahdeksanosaisen polun osat pintapuolisesti ja hieman hahmottelee niiden yhteyksiä toisiinsa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Hengityksentarkkailu ja mindfulness
9.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (35 min)
Käytämme hengitystä alustana mielen asettumiselle, ja siitä käsin panemme merkille mihin asioihin kokemuksessa mieli kietoutuu. Kysymme, mikä tässä hetkessä voisi tehdä suhteestamme kokemukseen helpottavan?
[Kuuntele äänite]
Opastus + meditaatio / Anne: Opastus meditaatioasentoihin + lyhyt hengityksentarkkailu
8.1.2018 Espoo / Vipassana-meditaation alkeiskurssi, 1. kurssikerta (29 min)
Äänitteessä käydään läpi hyvän meditaatioasennon perusteet. Tähän liittyen käsitellään myös sitä mikä on tuolissa istumisen ja lattialla istumisen ero sekä sitä milloin kannattaa seisoa tai maata istumisen sijasta (yhteensä n. 15 min). Tämän jälkeen ohjataan lyhyt ja yksinkertainen hengityksentarkkailumeditaatio (n. 15 min).
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Levottomuus
19.12.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Levottomuus voi muodostua harjoituksemme esteeksi, jos esimerkiksi hengitystä tarkkaillessamme mieli jatkuvasti harhautuu pois hengityksestä. Joskus olemme liian levottomia edes istuaksemme alas meditoimaan. Levottomuuden ilmenemismuotoja saattavat olla esimerkiksi huolehtiminen, murehtiminen tai liiallinen suunnittelu. Tässä puheessa käymme läpi levottomuuden erilaisia muotoja ja esittelemme keinoja levottomuuden kanssa työskentelemiseksi. Puheessa esitetään vipassana-harjoituksen näkökulma levottomuuteen, mutta samatha-harjoituksen näkökulmaa ei käsitellä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kindfulness
19.12.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan kindfulnessia eli kaiken kokemuksemme kohtaamista lempeästi ja ystävällisesti (kindness) sekä tietoisesti läsnäolevasti (mindfulness).
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengitys ja kuolemareflektiot
28.11.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa opastetaan tarkkailemaan hengitystä. Meditaation jälkipuoliskolla esitetään muutamia kuolemareflektioita hengityksen tarkkailun avuksi. Mieleen tuodaan esimerkiksi se, että juuri tämä hengitys saattaa olla elämämme viimeinen hengitys. Jos näin olisi, millä tavalla haluaisimme olla läsnä hengityksemme kanssa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Seitsemän valaistumistekijää
21.11.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (57 min)
Sati, piti, dhamma vicaya, passadhi, viriya, samadhi ja upekkha – eli suomeksi tarkkaavaisuus, ilo/nautinto, ilmiöiden tutkiminen, rauhoittuminen, energisyys, keskittyminen ja järkkymättömyys muodostavat niinkutsutut seitsemän valaistumistekijää. Miten tätä opetusta, näitä laatuja, tulisi lähestyä ja harjoittaa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Mielentilojen kanssa työskentely
2.11.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (34 min)
Mielentilat ovat kuin värillisiä aurinkolaseja: Ne vaikuttavat valtavasti siihen miten havainnoimme ja tulkitsemme maailmaa sekä siihen mitä ajattelemme, miten puhumme ja miten käyttäydymme. Tässä puheessa käsitellään erilaisia mielentiloja ja niiden kanssa harjoittamista.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Keho ja mielentilat
2.11.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (29 min)
Tämän ohjatun meditaation aluksi käydään läpi keho osa osalta ja tämän jälkeen otetaan keho kokonaisuudessaan ankkuriobjektiksi. Meditaation loppupuolella tutkitaan mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Anicca
31.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Anicca, eli väliaikaisuus, tai pysymättömyys, on yksi perinteisestä buddhalaisista opetuksista ja vipassana-meditaation teemoista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisi aggregaattia
24.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Ihmiselämämme koostuu aistimusten virrasta. Voimme luokitella kokemamme aistimukset viiteen luokkaan. Nämä aistimusten luokat eli aggregaatit ovat materia (rupa), aistimuksen sävy (vedana), havaitseminen (sanna), kokemuksen rakentaja / tahdonalaiset muodostelmat (sankhara) ja tietoisuus (vinnana). Viisi aggregaattia ovat hyödyllinen työkalu itsettömyyden kanssa työskennellessä. Jos Buddhan opetus itsettömyydestä (anatta) ei ole entuudestaan tuttu, voi olla avuksi kuunnella ensin 30.8.2016 pidetty puhe otsikolla ”Anatta”.
[Kuuntele äänite | Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Anatta
19.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (41 min)
Anatta, eli ei-itse, tai itsettömyys, on keskeinen buddhalainen opetus. Miten se tulisi ymmärtää?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ahneus ja aversio
17.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Sekä meditaation aikana että arkielämän keskellä voi havaita, että mieli usein ahnehtii kokemukseen jotain lisää, tai että mieli vastustaa jotain kokemuksen osa-aluetta. Haluan lisää mielenrauhaa! Haluan eroon tästä selkäsärystä! Ahneus ja aversio (vastustaminen, hylkiminen) ovat Buddhan mukaan keskeiset voimat kärsimyksen taustalla. Miksi on niin vaikeaa olla tyytyväinen siihen mitä tässä hetkessä on? Miten voisimme liikkua suuremman tyytyväisyyden ja tasapainon suuntaan?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kehon tuntemukset, aistimuksen sävy, ahneus ja aversio
17.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa palataan asuttamaan kehoa. Meditaatiossa havainnoidaan kehon tuntemuksia ja avaudutaan aistimusten sävylle (vedana): kukin kehon tuntemus koetaan joko miellyttävänä, epämiellyttävänä tai neutraalina. Lisäksi tarkkaillaan sitä, aiheuttavatko nämä aistimuksen sävyt ahneutta tai aversiota, eli pyrkiikö mieli saamaan jotain lisää tai hankkiutumaan jostakin kokemuksesta eroon.
[Kuuntele äänite]
Dharmareflektioita / Anne: Luopuminen, kärsivällisyys ja luottamus
5.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (28 min)
Luopumisharjoitus (nekhamma) auttaa meitä vaihtamaan pienemmän onnen suurempaan. Esimerkiksi älypuhelimen käytön vähentäminen voi tuoda elämäämme tilaa tietoista läsnäoloa varten. Joskus voi tuntua siltä että harjoittaa harjoittamistaan, mutta mitään ei tapahdu. Kärsivällisyys (khanti) on yksi niistä tärkeistä ominaisuuksista, jota harjoituksemme vaatii, ja joka harjoituksen myötä vahvistuu. Jotta jaksaisimme harjoittaa tarvitsemme myös luottamusta (saddha) siihen, että harjoituksemme kantaa hedelmää.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengityksen tarkkailu
5.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (27 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa keskitymme hengityksen havainnointiin.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Kuolema
26.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (50 min)
Kuolema on Buddhan mukaan suurin kaikista meditatiivisista kontemplaatioista. Sen mietiskely ohjaa meitä eläessämme – tietäen, että tulen kuolemaan, ja tietäen, etten voi tietää milloin, mikä on minulle kaikista tärkeintä?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Hengitykseen uppoutuminen
26.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa uppoudumme hengitykseen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Samadhi
21.9.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (48 min)
Samadhi, meditatiivinen mielentyyneys, on yksi osa kahdeksanosaista jaloa buddhalaista harjoituspolkua. Se on keskeinen osa meditaatioharjoitusta, mahdollistaen asettumisen, rauhoittumisen, herkistymisen ja ystävällisyyden avulla ymmärryksen kehittymistä ja juurtumista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa
12.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa ovat pysymättömyys (anicca), epätyydyttävyys (dukkha) ja itsettömyys (anatta). Tunnusmerkkien näkeminen omassa kokemuksessa voi johtaa ahneuden, takertumisen ja samaistumisen vähenemiseen ja sitä kautta helpotukseen, rentoutumiseen, energisoitumiseen, mielenrauhaan ja iloon. Tässä puheessa perehdymme tunnusmerkkeihin ja niiden näkemisen harjoittamiseen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa
12.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa tarkkailemme ensin hengitystä ja sen jälkeen kokeilemme kolmea näkemisen tapaa: pysymättömyyden (anicca), epätyydyttävyyden (dukkha) ja itsettömyyden (anatta) havainnointia.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Miten käynnistää säännöllinen meditaatioharjoitus kotona?
7.9.2017 Helsinki / Tapiolan torstai-ilta (41 min)
Moni haluaisi meditoida säännöllisesti kotona, mutta kiire, väsymys, levottomuus ja muut arkielämän haasteet saavat meitä helposti lykkäämään meditaatiota yhä myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Tässä puheessa käymme läpi erilaisia keinoja, joiden avulla voi koettaa tehdä meditaatiharjoituksesta osan päivittäisiä rutiinejaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Rentoutuminen ja hengityksen tarkkailu
7.9.2017 Helsinki / Tapiolan torstai-ilta (25 min)
Tämän ohjatun meditaation alkupuolella rentoudumme ja päästämme irti kaikesta tekemisestä ja yrittämisestä. Meditaation loppupuolella tarkkailemme hengitystämme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Dukkha
22.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (45 min)
Dukkha, epätyydyttävyys, tai kärsimyksellisyys takerruttaessa, on yksi nk. tunnusmerkkejä – se on havaittavissa kaikissa kokemuksen ilmiöissä. Vaihtoehtoisesti dukkhaa voi käyttää näkemisen tapana, jolloin suhtautumista kokemukseen muutetaan irtipäätäväksi, ja nähdään kuinka kärsimys vähenee suhteemme muuttuessa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Itsemyötätunto
21.8.2017 Espoo / Vipassana-meditaation jatkokurssi, viikko 2 (26 min)
Puheessa käsitellään itsemyötätuntoa Kristin Neffin itsemyötätuntomallin kolmen komponentin näkökulmasta. Nämä komponentit ovat mindfulness, jaettu ihmisyys ja lempeys itseä kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Itsemyötätunto
21.8.2017 Espoo / Vipassana-meditaation jatkokurssi, viikko 2 (22 min)
Tiiviisti ohjattu meditaatio, joka perustuu itsemyötätunnon kolmeen komponenttiin: Ollaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä vaikeiden tuntemusten kanssa, reflektoidaan kärsimyksen yleisinhimillistä luonnetta sekä pidellään kärsimystä hellästi ja välittäen.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Irtipäästäminen
15.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kärsimys kokemuksemma riippuu takertumisestamme. Ratkaisu tähän on päästää irti. Mutta miten? Mitä irtipäästäminen itse asiassa on? Miten se tehdään? Mitä eri muotoja takertuminen, ja siten myös irtipäästäminen, saavat?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Anteliaisuus
8.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (52 min)
Anteliaisuus toimii tärkeänä vastavoimana kärsimystä aiheuttavalle takertumiselle ja ahneudelle. Tässä puheessa reflektoidaan erilaisia tapoja harjoittaa anteliaisuutta sekä harjoittamisen vaikutuksia.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava puhe ja läsnäoleva vuorovaikutus
25.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (47 min)
Moni meistä käyttää suuren osan päivästään puhumiseen, kuuntelemiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Miten voisimme saada harjoituksemme osaksi näitäkin tilanteita? Käsittelemme Buddhan opetusta taitavasta puheesta, joka on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista. Käsittelemme myös sitä, miten voisimme tuoda tietoisen läsnäolon mukaan jokapäiväisiin vuorovaikutustilanteisiimme.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Kehon tuntemukset
25.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Harjoittelemme kehon tuntemusten tarkkailua. Huomiomme kohteena on kullakin hetkellä dominoivin kehon tuntemus.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Buddhalaiset persoonallisuustyypit
18.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (36 min)
Miten osaisimme valita isosta määrästä erilaisia meditaatioharjoituksia itsellemme sopivimmat? Buddhalaisten persoonallisuustyyppien (ahne, aversiivinen ja hämmentynyt tyyppi) tuntemus auttaa löytämään omalle tyypille sopivimmat harjoitukset.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Juurikilesat ahneus, aversiivisuus ja harhaluulo
18.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Buddha opetti, että kaiken tarpeettoman kärsimyksen ja epätyydyttävyyden aiheuttavat juurikilesat eli ahneus, arversiivisuus (hylkiminen, poistyöntäminen) ja harhaluulo. Tässä ohjatussa meditaatiossa tarkkailemme hengitystä ja samalla harjoittelemme huomaamaan, esiintyykö kokemuksessamme näitä juurikilesoita.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Metta-reflektioita
8.6.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (23 min)
Tässä pienessä puheessa tarjotaan reflektioita mettan (lempeys, rakastava ystävällisyys, hyväntahtoisuus) harjoittamiseen liittyen. Esim. miten voimme tehdä kuntosalilla käymisestä metta-harjoituksen? Miten voisimme tarjota itsellemme juuri sitä mitä kullakin hetkellä eniten kaipaamme ja tarvitsemme? Miten voisimme olla hyvä ystävä itsellemme?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Metta (rakastava ystävällisyys, lempeys, hyväntahtoisuus)
8.6.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (31 min)
Harjoitamme mettaa helppoa henkilöä, itseämme ja lähiympäristöämme kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]

Dharmapuhe / Anne: Satipatthana-sutta
9.5.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Joseph Goldstein: ”Kaikki vipassana-harjoitukset pohjautuvat yhteen tärkeään Buddhan opetukseen: Satipatthana-suttaan.” Satipatthana-suttassa käsitellään neljää mindfulnessin perustaa eli kehoa, aistimuksen sävyä, mieltä ja dhammoja. Tässä puheessa perehdymme Satipatthana-suttan sisältöön, harjoittamiseen sekä harjoittamisen hyötyihin.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Satipatthana-sutta
9.5.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (37 min)
Tässä tiiviisti ohjatussa meditaatiossa käydään läpi joitakin Satipatthana-suttan keskeisiä harjoituksia: Tarkkaillaan hengitystä, aistimuksen sävyjä ja mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisi harjoituksen estettä
25.4.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (51 min)
Meditointi ei ole helppoa! Yleisimmät meditaatiossa vastaan tulevat esteet ovat aistihalut/ahneus, aversio&pahantahtoisuus, velttous&uneliaisuus, levottomuus&huoli sekä epäilys&epäröinti. Tässä puheessa perehdymme siihen miten nämä esteet voivat ilmetä harjoituksessamme sekä siihen miten niiden kanssa kannattaa työskennellä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Myötätunto
11.4.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Myötätunto on avoimen sydämen luonnollinen vastaus niin sisäisen kuin ulkoisenkin kärsimyksen kohtaamiseen. Voimmeko kärsimyksen hetkellä tuntea myötätuntoa itseämme kohtaan itsemme kritisoinnin ja soimaamisen sijasta? Miten voisimme opetella kohtaamaan myös elämämme hankalat henkilöt myötätuntoisesti?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hengitys
17.1.2017 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssi Sellossa, 1. kerta (16 min)
Yksinkertainen hengityksentarkkailumeditaatio. Havainnoidaan hengitykseen liittyviä fyysisiä tuntemuksia vatsan ja pallean alueella. Palautetaan huomio takaisin hengitykseen yhä uudelleen ja uudelleen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Pysymättömyys
24.11.2016 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (34 min)
Pysymättömyys on yksi niistä viidestä aiheesta, joita Buddha ohjeisti reflektoimaan päivittäin. Pysymättömyyden reflektointi voi auttaa arvostamaan elämän hyviä asioita, jaksamaan epämiellyttävien kokemusten kanssa sekä priorisoimaan omien arvojen mukaisia elämänsisältöjä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Upekkha
15.11.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Upekkha, mielen ja sydämen järkkymättömyys, on perinteessämme yksi neljästä brahmaviharasta, taivaallisesta tyyssijasta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Intentio
10.11.2016 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (30 min)
Tässä Espoon kaikkien aikojen ensimmäisessä Nirodhan meditaatioillassa pidetyssä juhladharmapuheessa kerrotaan intentiosta eli voimasta tekojemme taustalla. Intentioiden asettaminen ja toisaalta intentioiden tarkkailu ovat voimakkaita harjoituksia, joiden avulla voimme ohjata elämäämme viisauden osoittamaan suuntaan.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Takertuminen
8.11.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Kun kuuluisaa amerikkalaista vipassana-opettajaa Joseph Goldsteinia pyydettiin antamaan lyhyt ja ytimekäs ohje siitä, miten vipassana-meditaatiota harjoitetaan, hän sanoi: ”Ole läsnä kokemuksesi kanssa äläkä takerru siihen”. Tässä puheessa käsitellään takertumisen tunnistamista, takertumisen eri lajeja sekä työskentelyä takertumisen kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: 10 paramia
18.10.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Kymmenen paramia ovat kymmenen kaunista sydämen ja mielen ominaisuutta, jotka auttavat meitä etenemään polullamme. Paramit ovat anteliaisuus, eettisyys, luopuminen, viisaus, ponnistelu, kärsivällisyys, totuudellisuus, päättäväisyys, rakastava ystävällisyys ja mielen järkkymätön tasapaino.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Kolme havaintotapaa
11.10.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Kolme havaintotapaa: anicca, dukkha ja anatta, eli pysymättömyys, epätyydyttävyys ja ei-itseys ovat perinteisiä vipassana-meditaation teemoja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Anatta (itsettömyys, ei-itseys)
30.8.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Tunnen selvästi että olen tässä lukemassa tätä tekstiä ja ajattelemassa näitä ajatuksia — mitä Buddhan opetus itsettömyydestä oikein tarkoittaa? Kuka lukee, kuka ihmettelee, kuka on kaikesta tästä tietoinen? Puheessa selvennetään Buddhan itsettömyysopetukseen liittyviä yleisiä hämmennyksen aiheita mm. selventämällä eroa suhteellisen todellisuuden ja perimmäisen todellisuuden välillä. Puheessa käsitellään myös anattan harjoittamista ja harjoittamisen hyötyjä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kuusi aistiovea
22.8.2016 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssi, 3. kerta (26 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan havainnoimaan kaikkia kuutta aistimusten lajia: Fyysisiä tuntemuksia, kuuloaistimuksia, näköaistimuksia, makuaistimuksia, hajuaistimuksia ja niin sanottuja mielen aistimuksia kuten ajatuksia ja mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Karma, tavat ja tottumukset sekä buddhalainen kosmologia
9.8.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Karman laki kertoo, että teoillamme on seuraukset. Karma on yksi niistä viidestä aiheesta, joita Buddha ohjeisti reflektoimaan päivittäin. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen avulla voimme nähdä, mitkä voimat motivoivat tekojamme ja sitä kautta vaikuttaa karmaamme ja tulevaan hyvinvointiimme. Puheessa käsitellään myös tapojemme vaikutusta karman kertymiseen sekä Buddhan opetusta 31 olemassaolon tasosta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Pali-kaanon
21.6.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Perinteemme eli länsimainen insight-meditaatioperinne pohjautuu valtaosin Theravada-buddhalaisuuteen. Theravada-buddhalaisuuden ns. alkuperäistekstejä kutsutaan pali-kaanoniksi. Pali-kaanon koostuu kolmesta korista: 1) Vinaya pitaka eli nunnien ja munkkien säännöt; 2) Sutta pitaka eli Buddhan ja hänen lähimpien oppilaidensa opetukset; 3) Abhidhamma pitaka eli buddhalainen psykologia / filosofia. Tässä puheessa esitellään pali-kaanonin historia ja sisältö monien esimerkkien kera.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Kolmas jalo totuus
17.5.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Aina välillä saattaa löytää itsensä miettimästä että miksi itse asiassa harjoittaa, mitä hyötyä tästä olikaan tarkoitus olla? Buddhan kolmas jalo totuus käsittelee sitä, mihin harjoituksemme voi johtaa. Millaisia muutoksia harjoitus voi tuoda elämäämme ja kokemukseemme vuosien varrella? Mitä valaistuminen tarkoittaa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ehdonvarainen syntyminen (dependent origination)
12.4.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Ehdonvaraisen syntymisen 12-osainen ketju on tarkka analyysi kärsimyksen ja epätyydyttävyyden syntymekanismeista. Ketjun tuntemus auttaa meitä näkemään, miten voimme vapautua kärsimyksestä ja epätyydyttävyydestä. Tässä puheessa keskitymme erityisesti seuraaviin ketjun osiin: 5) Kuusi aistia, 6) Kontakti, 7) Aistimuksen sävy, 8) Taitamaton halu, 9) Takertuminen, 10) Tuleminen/muodostuminen, 11) Syntyminen.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Mielen järkkymätön tasapaino (upekkha)
15.12.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Järkkymättömän tasapainoinen mieli on kuin vuori, joka seisoo järkähtämättä paikallaan maailman tuulten puhaltaessa, ulkoisten ja sisäisten olosuhteiden jatkuvasti muuttuessa. Millaiset reflektiot ja meditaatioharjoitukset voivat auttaa meitä liikkumaan kohti tällaista tasapainoa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Luopuminen
17.11.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Buddha on sanonut: ”Jos huomaa että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta, viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta.” Hyvinvointiamme saattaa lisätä esimerkiksi internetin käytön tai television katselun vähentäminen, kalenterin keventäminen sekä liiasta tavarasta tai tietyistä ihmissuhteista luopuminen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taivaalliset sanansaattajat
27.10.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Siddartha Gautama eli yltäkylläistä ja nautinnontäytteistä elämää palatsissaan. 29-vuotiaana hän lähti käymään palatsinsa ulkopuolella, jolloin hän kohtasi ensimmäistä kertaa sairaan ihmisen, vanhan ihmisen, kuolleen ihmisen ja henkisen harjoittajan. Nämä taivaalliset sanansaattajat saivat Siddarthan jättämään vanhan elämänsä kokonaan ja omistautumaan henkiselle harjoitukselle, minkä seurauksena hänestä tuli lopulta Buddha, valaistunut. Taivaallisten sanansaattajien reflektoiminen voi motivoida meitäkin priorisoimaan aidosti merkitykselliseltä tuntuvia asioita tässä lyhyessä elämässämme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava elinkeino
22.9.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Taitava elinkeino on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista, joten se on tärkeä osa harjoitustamme. Mistä tiedän onko elinkeinoni taitava? Entä mistä tiedän ovatko elinkeinoni valintaan vaikuttaneet halut taitavia vai taitamattomia? Miten voisin tuoda harjoituksen osaksi työ- tai opiskelupäiviäni? Mitä Buddha olisi ajatellut nyky-yhteiskuntamme talousjärjestelmästä?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Energia ja ponnistelu
28.7.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Mikä sopiva määrä ponnistelua meditaation aikana? Jos olemme meditaatiosessiossamme liian velttoja tai liian levottomia, millaisilla keinoilla voimme säätää energiatasoamme sopivammaksi? Entä elämässä yleensä — mistä saamme lisää energiaa ja millainen toiminta on sellaista, johon aidosti haluamme rajallisen energiamme käyttää?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Hyväksyntä
21.4.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kaikki ihmiset kokevat läpi elämänsä niin miellyttäviä, epämiellyttäviä kuin neutraaleitakin tuntemuksia. Silti usein tuntuu, että epämiellyttävä kokemus on jonkinlainen virhe elämässä, jotain joka täytyy eliminoida. Kuitenkin säästyisimme suurelta määrältä tarpeetonta kärsimystä, jos voisimme hyväksyä kaiken sen epämiellyttävyyden, jota ei ole mahdollista tai taitavaa muuttaa. Millaiset reflektiot ja harjoitukset voisivat auttaa meitä oppimaan enemmän hyväksyntää?
[Kuuntele äänite]