Vipassana-meditaatio

Sana vipassana on palin kieltä ja tarkoittaa selkeää näkemistä. Vipassana-meditaatiossa (englanniksi insight meditation) harjoitellaan tarkkaavaista läsnäoloa hetkestä toiseen. Huolellisen, jatkuvan tarkkailun avulla voimme kokea jatkuvasti muuttuvan keho-mieli -prosessin virtauksen. Tämä tietoisuus auttaa meitä hyväksymään elämän välttämättä mukanaan tuomat ilmiöt: ilon ja surun, onnen ja pelon, mielihyvän ja kivun. Opimme myös kuinka mielemme osallistuu kokemuksen rakentumiseen. Kun oivalluksemme syvenevät, kehittyy mielemme järkkymätön tasapaino ja tyyneys. Viisaus ja myötätunto ohjaavat elämäämme yhä keskeisemmin.

Pieni puhe vipassana-meditaation johdantokurssilta: Mitä on vipassana-meditaatio? (27 min / Anne 4.11.2019)

On olemassa monia erilaisia tapoja tehdä vipassana-meditaatiota. Tässä joitakin ohjattuja vipassana-meditaatioita äänitteinä: