Insight Meditation -perinne

Harjoitamme Nirodhassa länsimaisessa Insight Meditation -perinteessä. Harjoittamamme tekniikat ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja perustuvat pääosin theravada-buddhalaisen perinteen alkuperäisteksteihin. Nirodhan tapahtumiin osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Insight Meditation -perinteen tunnetuimmat meditaatiokeskukset ovat Insight Meditation Society (IMS) USAssa, Gaia House Englannissa, Spirit Rock USAssa ja Beatenberg Sveitsissä.

Joka sunnuntai-ilta on mahdollisuus osallistua perinteemme englanninkieliseen live-meditaatioiltaan WorldwideInsight-sivustolla. Nämä meditaatioillat ovat 1,5 tunnin mittaisia ja koostuvat ohjatusta meditaatiosta, opetuspuheesta sekä keskustelusta. Iltoja vetää suuri joukko ulkomaisia opettajia.

Perinteemme opettajat ja opettajakoulutettavat ovat sitoutuneet noudattamaan seuraavia eettisiä sääntöjä:

Muita theravada-buddhalaisuuteen liittyviä retriittejä, keskuksia ja luostareita: