Anteliaisuus

Dana, anteliaisuus, on koko buddhalaisen perinteen perusta. Koko harjoituspolkua opettaessaan Buddha aloitti aina avokätisyydestä ja anteliaisuudesta. Perinteiset opetukset ovat välittyneet meidän päiviimme asti lahjana harjoittajasukupolvelta toiselle. Myös Nirodhan toiminta yhdistyksenä ja yhteisönä nojaa harjoittajiemme haluun jakaa muiden kanssa sitä minkä he ovat itse kokeneet arvokkaaksi.

Osallistumismaksut

Haluamme pitää ovemme auki kaikille harjoituksesta kiinnostuneille, heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Tämä on yksi syy siihen miksi järjestämme tapahtumamme mahdollisimman matalin osallistumismaksuin.

Viikkotoimintamme on kokonaan anteliaisuuden varassa, eli pyrimme kattamaan kulut kokonaan osallistujien lahjoituksilla.

Kurssimme ja retriittimme rahoitetaan osallistumismaksuilla, jotka kattavat tilavuokrat, opettajien matkakulut, retriittien ruokakulut ja muut sekalaiset kulut. Osallistumismaksut joustavat maksukyvyn mukaan, niin että kenenkään ei tarvitse jättäytyä pois niiden koon vuoksi.

Lahjoitukset opettajille ja retriittien järjestäjille

Opettajat ja retriittien järjestäjät eivät saa Nirodhalta mitään korvausta tekemästään työstä iltamissa, kursseilla tai retriiteillä. Osallistujia pyydetään tukemaan heitä taloudellisesti lahjoituksin. Opettajamme elävät osittain tai kokonaan saamiensa lahjoitusten varassa. Opettajien ja harjoittajien vuorovaikutteinen riippuvuus periytyy meille perinteisestä buddhalaisuudesta, jossa nunnat ja munkit elävät maallikoiden anteliaisuuden varassa, ja maallikkoyhteisö vastaanottaa heiltä opetuksia.

Yhteisöllinen tapahtumien järjestämiseen

Kaikki Nirodhan tapahtumat syntyvät yhteisöllisesti, jäsentemme halusta mahdollistaa harjoitusta myös muille. Niin monipäiväisten retriittien, viikkoiltakurssien, iltamien kuin viikonlopputapahtumien järjestäjät antavat työpanoksensa muiden hyväksi halusta jakaa harjoituksen lahjaa eteenpäin pyyteettä. Anteliaisuus tässä muodossa on luonnollinen suunta johon hengellinen polku etenee meditaation alkaessa vaikuttaa kokemukseen itsestä ja maailmasta. Lue lisää Yhteisö-sivulta!