Hiljainen vipassana-meditaatioretriitti 13.-18.10.2020 Kruusilassa: Suvaco

Sydämen hiljaisuus

Tällä retriitillä keskitymme sydämen (citta) salaisuuksiin. Tutkimme sydäntä hiljaisuuden mielikuvallisena ja hengellisenä keskuksena, ei vain fyysisenä elimenä.

Avaamme ensin sydämen aistiherkkyyttä meditaation, energiatyöskentelyn, meditatiivisen laulamisen ja kumarrusharjoitusten avulla. Sen kautta opimme tunnistamaan ja kehittämään keinoja, joilla murramme ensimmäiset kolme mielen kahletta: epäilyksen, näkemyksen itsestä ja kiinnittymisen rituaaleihin. Tämä johtaa oivallukseen, jota paalinkielisessä kaanonissa kutsutaan ”virtaan astumiseksi” (sotapanna). Käytämme hiljaisuuden ääntä luovasti keskittymisemme kohteena.

Tällä retriitillä tarjottavat opetukset korostavat tietoisen läsnäolon jatkuvuutta selkeän näkemisen ja viisauden kehittymisen perustana. Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on pääosin englanninkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe, työjakso sekä vapaaehtoinen tietoisesti läsnäolevan liikkeen harjoitus. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajan kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2­-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Kuka opettaa?

Retriitillä opettaa Suvaco, joka harjoitti buddhalaisena munkkina 17 vuoden ajan ja jatkaa nyt työtään psykoterapeuttina, kraniosakraaliterapeuttina ja meditaatio-opettajana. Nykyään hän jakaa aikansa dharman opettamisen ja ihmisten yksilöllisen tukemisen välillä. Hän kuuluu Gaia Housen retriittikeskuksen opetushenkilökuntaan Devonissa, Englannissa.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 170 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Retriitille voi varata paikan maksamalla varausmaksun ja täyttämällä sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen. TÄYNNÄ, jonoon voi vielä ilmoittautua. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin,
Marianne Kautiala (050 531 8228)