18.-23.9.2020 Online-retriitti: Andrea Fella

Tällä retriitillä tutkimme mindfulness-harjoitusta Sayadaw U Tejaniyan opetusten inspiroimana. Harjoitus pohjautuu hyväksyvän tietoisen läsnäolon neljään perustekijään, ja huomio on erityisesti tietoisuudessa mielen laaduista. Harjoitus rohkaisee rentouttamaan kehoa ja mieltä samalla kun huomioimme tarkkaavaisesti nykyhetken kokemusta ja meditoivan mielen laatua. Harjoitus avautuu, kun tietoisuus jatkuu läpi kaikkien päivän toimien.

Retriitti tarjoaa harjoittajille mahdollisuuden löytää oma rytminsä istumis- ja kävelyharjoituksessa. Iso osa retriittiä vietetään itseohjautuvan harjoituksen parissa. Harjoitusohjeita tarjotaan päivittäin aamuisten meditaatio-ohjeiden, dharmapuheiden, kysymys-vastaus-tilaisuuksien ja pienryhmäkeskustelujen muodossa.

Tällä retriitillä tarjottavat opetukset korostavat tietoisen läsnäolon jatkuvuutta selkeän näkemisen ja viisauden kehittymisen perustana. Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on pääosin englanninkielistä.

Ketkä opettavat?

Andrea Fella on harjoittanut insight-meditaatiota vuodesta 1996. Intensiivinen retriittiharjoitus alkoi pian vetää häntä puoleensa, ja hän on osallistunut monille pitkille retriiteille Yhdysvalloissa ja Burmassa. Yhden pitkän harjoitusjakson aikana Burmassa hän oli myös nunnana Sayadaw U Janakan opetuksessa. Andreaa viehättävät erityisesti Buddhan viisausopetukset. Hänen opetuksensa keskiössä on selkeys ja käytännöllisyys. Andrea on Spirit Rockin ohjaavien opettajien neuvoston jäsen, ja hän opettaa retriittejä Spirit Rockissa, Insight Meditation Societyssä ja muissa retriittikeskuksissa. Andrean dharmapuheita löytyy osoitteesta www.audiodharma.org

Retriitillä on mukana myös Nirodhan ohjaaja Anne Patrikainen, jolta saa halutessaan suomenkielistä tukea harjoitukseensa.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin hinta on 30€. Retriitille voi varata paikan maksamalla varausmaksun ja täyttämällä sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin,
Marianne Kautiala (ilmoittautumiset, +358 50 531 8228)