Anattan syventävä on-line kurssi 23.4.-4.6.2020

Että itse on olemassa, näin on opetettu,
samoin kuin myös ei-itseyttä
ovat Buddhat opettaneet, ja näiden lisäksi
doktriinia ei kummastakaan: itseydestä tai itsettömyydestä.”
-Nagarjuna, Mulamadhyamakakarika XVIII. 6.

Buddhalaisten tyhjyysopetusten ytimessä on ajatus anattasta, itsen tyhjyydestä. Minuutemme ymmärretään olevan ehdollisesti rakentunut vaikutelma vailla omaa erillistä olemassaoloa. Mutta samaan aikaan arkinen kokemuksemme omasta olemassaolostamme tuntuu täysin kiistattomalta ja itsestäänselvältä – koko elämämme jäsentyy tämän itseyden kokemuksen ympärille.

Kurssilla syvennymme kahteen harjoitukseen jotka alkavat avata ymmärrystä minuuden rakentuneisuuteen hiukan eri tavoin.

Anatta-meditaatiossa tulemme tietoisiksi mielen totunnaisesta taipumuksesta samaistua kaikkiin kokemuksen objekteihin; pidämme kehon tuntemuksia, ajatuksia, tunteita, mielentiloja ja tietoisuutta kaikkia itsestäänselvästi ominamme. Tässä meditaatiossa pyrimme myötätuntoisesti päästämään irti tästä samaistumisen taipumuksesta ja tutkimme millaista on nähdä kokemuksemme luonnonilmiön kaltaisena.

Anattaharjoituksen lisäksi tutustumme Chandrakirtin 7-osaiseen analyyttiseen meditaatioon, jossa itseyttä dekonstruoidaan meditaatiivisen reflektion avulla. Nämä kaksi meditatiivista lähestymistapaa täydentävät toisiaan ja tukevat ymmärryksen syvenemistä.

Kurssi ei sovellu aloittelijoille, osallistujilta odotetaan aiempaa meditaatiokokemusta ja avoimuutta uudenlaisille lähestymistavoille. Meditaation lisäksi kurssiin sisältyy opiskelumateriaalia joka tukee harjoituksen syvenemistä. Osallistujilta edellytetään myös sitoutumista päivittäiseen harjoitukseen kurssilla tehtävien meditaatioiden kanssa. Kurssiin sisältyy myös kaksi henkilökohtaista ohjauskeskustelua opettajan kanssa, tämän takia voimme tarjota vain rajoitetun määrän kurssipaikkoja.

Kurssipäivät: Torstaisin 23.4. – 4.6.2020 

Ajankohta: kello 17.30-19.30

Osallistuminen:Käytämme Zoom-ohjelmaa, lähetämme linkin osallistujille

Hakeminen: Voit hakea kurssille täyttämällä kurssihakemuksen.

Hinta: 5 e. Pyrimme kattamaan maksuilla kurssin käytännönkulut. Jos maksun suuruus on este osallistumiselle, kurssille voi osallistua myös maksutta tai itse valitsemallaan summalla.

Opettajan palkkio: Opettaja ei saa työstään mitään palkkiota lukuunottamatta osallistujien antamia lahjoituksia. Lahjoitusperiaate on perinteessämme erittäin keskeinen. Se on mahdollistanut opetusten leviämisen ja säilymisen yli 2500 vuotta Buddhan elämän jälkeen. Lahjoituksen suuruudelle ei ole mitään suositusta, vaan se on jokaisen osallistujan itse päätettävissä.

Lisätietoja: Juha Penttilä 044-0887881

Ohjaajista: Juha Penttilä on harjoittanut meditaatiota vuodesta 2002 lähtien.   Hän on viettänyt aikaa retriiteillä buddhalaisissa luostareissa ja meditaatiokeskuksissa sekä Aasiassa että Euroopassa ja asunut yli kaksi vuotta Gaia House-retriittikeskuksessa. Hän on myös Nirodha ry:n perustajajäsen.  Juha on suorittanut Gaia Housen opettajaneuvoston Community Dharma Leader -koulutuksen ja on opettajakoulutettavana Rob Burbean, Caroline Jonesin ja Martine Batchelorin ohjauksessa.