Lisää tietoa Insight Meditation -perinteestä

Yleistä

Harjoitamme Nirodhassa Insight Meditation -perinteessä. Se sisältää lukemattomia erilaisia meditaatiomenetelmiä, mm. vipassana-, samatha- ja mettameditaatiot. Tekniikat ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja perustuvat theravada-buddhalaiseen perinteen teksteihin, paalinkieliseen kaanoniin. Nirodhan tapahtumiin osallistuminen ei edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Mitä on vipassana-meditaatio?

Sana vipassana on paalin kieltä ja tarkoittaa asioiden näkemistä selkeästi niin kuin ne ovat. Vipassana-meditaatio (englanniksi insight meditation) on yksinkertainen ja suora tekniikka, jolla harjoitellaan tarkkaavaista läsnäoloa hetkestä toiseen. Huolellisen, jatkuvan tarkkailun avulla voimme kokea jatkuvasti muuttuvan keho-mieli -prosessin virtauksen. Tämä tietoisuus auttaa meitä toisaalta hyväksymään elämän välttämättä mukanaan tuomat ilmiöt: ilon ja surun, onnen ja pelon, mielihyvän ja kivun. Toisaalta opimme kuinka mielemme osallistuu kokemuksen rakentumiseen ja ehdollistumiseen. Kun oivalluksemme syvenevät, kehittyy mielemme järkkymätön tasapaino ja tyyneys. Viisaus ja myötätunto ohjaavat elämäämme yhä keskeisemmin.

Mitä on metta-meditaatio?

Metta on paalinkielinen sana, joka voidaan suomentaa hyväntahtoisuudeksi, rakastavaksi ystävällisyydeksi tai lempeydeksi. Se kehittää luontaista kykyämme avoimeen, rakastavaan sydämeen. Mettameditaation on tarkoitus kehittää itsessämme näitä ominaisuuksia ja jotkut opettajat puhuvatkin tässä yhteydessä mielen ehdollistamisesta uudenlaisiin käyttäytymismalleihin. Harjoituksen myötä huomaamme tarpeettoman kovuuden ja ankaruuden vaikutukset elämässämme ja opimme päästämään irti vanhoista ja kivuliasta käyttäytymismalleista. Ohje mettameditaatioon

Metta kuuluu brahmavihara-harjoituksiin. Brahmavihara tarkoittaa jumalaista asuinsijaa. Niillä viitataan neljään ylevään mielentilaan tai tapaan asennoitua elämään. Metta on näistä ensimmäinen, muut ovat myötätunto (karuna), myötäilo (mudita) ja mielen järkkymätön tasapaino (upekkha). Nämä harjoitukset johtavat keskittyneisyyteen, pelottomuuteen, onnellisuuteen ja kykyyn rakastaa ehdottomasti.

Perinteemme opettajien eettiset säännöt

Perinteemme retriittejä, keskuksia ja ryhmiä Euroopassa

Perinteemme retriittejä, keskuksia ja ryhmiä muualla maailmassa