Retriittipäivä: Hienovarainen energiakeho, samadhi ja irtipäästäminen 6.5. Veikkola

Retriittipäivässä syvennytään hienovaraiseen kehokokemukseen ja siihen kuinka sille herkistyminen voi tukea samadhin, eli meditatiivisen mielentyyneyden, syvenemistä sekä takertumisen huomaamista ja meditatiivista irtipäästämistä. Opimme myös huomaamaan kuinka erillaiset mielentilat, ilot, rauhattomuudet, surut, pitkästymiset ja myötätunnon sekä ystävyyden eri sävyt heijastuvat tähän hienovaraiseen kehokokemukseen. Harjoituksen avulla voimme alkaa avautua tälle rikkaalle tunteiden ja tuntemusten kentälle ja huomata kuinka ne vaiktuttavat havaintoon.

Harjoittelemme myös kohtaamaan mielentilat ja tunteet tavoilla jotka auttavat meitä päästämään irti takertumisesta ja kärsimyksestä. Päivän aikana perehdymme meditatiivisiin lähestymistaspoihin joiden avulla voimme alkaa nähdä kuinka tunteet muovaavat kokemustamme ja rakentavat vaikutelmiamme itsestämme, muista ja maailmasta jokaisessa hetkessä.

Päivän ohjelmaan kuuluu ohjattuja meditaatioita, opetuspuheita, hiljaista harjoitusta, kävelymeditaatiota ja keskustelua.

Kurssiajat: 10:00-18:00 (ovet aukeavat klo 10:00, aloitamme klo 10:15)
Päivämäärät: la 6.5.2017
Sijainti: Eerikinkartanontie 164, 02880 Veikkola
Ilmoittautumiset: https://nirodha.kapsi.fi/abhimata/#/register/52
Kysymykset: penttila.j@gmail.com, 044-0887881
Hinta: Kurssin hinta ja ohjaajien palkkiot katetaan lahjoituksin. Lue lisää lahjoituksista.

Ohjaajista:

Sari Markkanen on harjoittanut meditaatiota yli kymmenen vuotta ja ollut noin 30 retriitillä buddhalaisissa luostareissa Thaimaassa ja Iso-Britanniassa Gaia Housessa. Hän ohjaa Nirodha ry:n meditaatioiltoja ja opettaa työkseen mindfulnessia erilaisille ryhmille. (lapset, nuoret, opettajat, 8 viikon MBSR-kurssit, addiktioiden hoito jne.) Sari on tutkinut omassa harjoituksessaan ja työssään jo vuosien ajan läsnäolevaa dialogia, ja tutustunut Gregory Kramerin työhön, vaikkei olekaan kouluttautunut ohjaamaan Insight Dialogue -menetelmää.

Juha Penttilä on harjoittanut meditaatiota vuodesta 2002 lähtien. Hän on viettänyt aikaa retriiteillä Buddhalaisissa luostareissa ja meditaatiokeskuksissa sekä Aasiassa että euroopassa ja asunut yli kaksi vuotta Gaia House-retriittikeskuksessa Englannin maaseudulla. Suomessa hän on ollut mukana perustamassa Nirodha ry:tä sekä Vihreä Buddha -dharmaryhmää, ohjaa meditaatioiltoja  ja kursseja, ja on aktiivisesti mukana kehittämässä meditaatioyhteisön toimintaa.