Hiljainen vipassana-meditaatioretriitti 29.3.-3.4.2018 Kruusilassa, Suvaco ja Kirsten Kratz

Tyhjyys ja havaintojen vapauttava tanssi

Joitakin meistä tyhjyysopetukset koskettavat syvästi. Toisia ne taas hämmentävät tavalla joka saa epäröimään ja siten estää tarttumasta tähän harjoituksien keskeiseen osa-alueeseen.

Huolimatta siitä millainen ensivaikutelmamme on, voisiko tämän runsaan aiheen tutkimus olla kutsu alati syvenevälle matkalle ymmärrykseen joka vapauttaa perusteellisesti, oivalluksin jotka muuntavat sekä tapamme nähdä itsemme ja toisen, että toimintamme maailmassa?

Korostamme tällä retriitillä tyhjyyden ja erilaisten havaitsemisen tapojen välistä tiivistä yhteyttä.

Harjoitamme joitain Buddhan keskeisistä opetuksista, käyttäen niitä työkaluina tyhjyyden tutkimiseen. Tarkkailemalla sitä kuinka havaintomme syntyvät voimme vapauttaa tapamme nähdä, niin että se avaa, muuntaa ja vapauttaa elämämme mandalan.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Tälle retriitille aloittelijat ovat tervetulleita, mutta toivomme, että osallistujilla olisi jonkin verran kokemusta meditaatiosta.

Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Opetus on pääosin englanninkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe, työjakso sekä vapaaehtoinen tietoisesti läsnäolevan liikkeen harjoitus. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajan kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2­-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Retriitillä opettavat Suvaco ja Kirsten Kratz.

Suvaco on syntyjään tanskalainen ja asuu nykyään Englannin Devonissa. Hän on harjoittanut 17 vuoden ajan buddhalaisena munkkina Thaimaassa Ajahn Chahin metsätraditiossa. Nykyään hän opettaa Gaia Housessa meditaatiota, ja on aktiivinen myös sosiaalisten ja ympäristöllisten muutosten edistämisessä.

Kirsten on harjoittanut buddhalaista meditaatiota Aasiassa ja lännessä vuodesta 1993 lähtien. Hän on opettanut vuodesta 2006, ja vuonna 2008 hän aloitti opetuksen ryhmäretriiteillä Gaia Housessa, missä hän tarjoaa myös tukea pitkää henkilökohtaista retriittiä tekeville. Yksi hänen intohimoistaan on tutkia, miten viisausopetukset voivat vaalia tarkoituksenmukaista reagointia aikamme haasteisiin; hän on ollut mukana käynnistämässä DANCE:a (Dharma Action Network for Climate Engagement). Kirstenin opetuspuheita löytyy täältä.

Retriitillä on mukana myös Nirodhan ohjaaja Juha Penttilä, jolta saa halutessaan suomenkielistä tukea harjoitukseensa.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 170 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Retriitti on nyt täysi. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista täältä.

Ystävällisin terveisin,

Markku Ilo 040 413 6833, ilmoittautumiset

Satu Posti 044 270 8807