Hiljainen vipassana-meditaatioretriitti 1.-8.12.2018 Kruusilassa, Nathan Glyde

Kaikki nojaa – keskinäisriippuvuus ja tyhjyys vapauden tiellä

’Kaikki nojaa’ tarkoittaa, että kaikkien asioiden olemassaolo on riippuvaista muista asioista. Voimmeko tutkia kokemuksen rakentumista leikkisästi, ilolla? Kaiken tapahtuvan materiaalinen luonto ja tämän paljastava tietoisuus ovat muiden tapahtumien kannattelemia. Mistään ei löydy perimmäistä itsenäisyyttä. Tämä saattaa kuulostaa uhkaavalta ja äärimmäiseltä, mutta tyhjyysopetusten soveltaminen on itse asiassa lämmin ja helpotusta tuova kokemus.

”Tyhjyyden käsite on altis tulemaan sekoitetuksi merkityksettömyyteen, mutta tosiasiassa se on loputtomien mahdollisuuksien varanto” – D.T. Suzuki

Tällä retriitillä tutkitaan tekniikoita ja harjoituksia, jotka tukevat sydämen avoimuutta ja mielen selkeyttä. Perustavanlaatuisimpien dharmaopetusten selkeään ja ymmärrettävään esitystapaan pohjaten toivomme kaikkien osallistujien saavan uusia taitoja, sekä syvää ymmärrystä.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on pääosin englanninkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe sekä työjakso. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajan kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2­-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Retriitillä opettaa Nathan Glyde. Nathan alkoi harjoittaa meditaatiota 1997 ja opettaa hiljaisia meditaatioretriittejä 2006. Jatkuvasta meditaation tutkimisesta hiljaisilla retriiteillä kasvoi syvä rakkaus hiljaisuuteen ja tyyneyden voimaan. Sen oivaltaminen, miten jokaisen hetken on mahdollista olla heräämisen hetki, johti Nathanin tutkimaan meditaatiota jokapäiväisissä aktiviteeteissa. Halu tarjota retriittejä, joissa syvä yhteys voi löytyä aktiivisen elämisen keskellä, johti vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen.

Retriitillä ovat apuopettajina Nirodhan pääohjaajat Juha Penttilä ja Sampo Koistinen, joilta saa halutessaan suomenkielistä tukea harjoitukseensa.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 205 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Retriitille voi varata paikan maksamalla varausmaksun ja täyttämällä sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin,
Tuulikki Hukka (ilmoittautumiset, 050 432 9241)
Satu Posti (retriitin järjestelyt, 044  270 8807)