Hiljainen vipassana-meditaatioretriitti 21.-28.09.2019 Kruusilassa Heather Sundberg

Herääminen kehon, sydämen ja mielen kautta

Meditaatiossa on keskeistä huomion kohdistaminen ja vakaana pitäminen, kehollisen läsnäolon tukeminen, vakiintuneiden ajatus- ja tunnekuvioiden viisas tunnistaminen sekä se, että tuomme lämmintä ja välittävää huomiota kaikkeen kokemukseemme. Yhdessä nämä meditaatioharjoituksen elementit antavat meille vapauden vastata viisaudella ja myötätunnolla haasteisiin, joita kohtaamme itsessämme ja maailmassa, sen sijaan että reagoisimme niihin totunnaisilla, ehdollistuneilla tavoilla. Mielen reaktiivisuuden hellittäessä paljastuu sisäsyntyinen kykymme tuntea iloa, hyvinvointia ja yhteyttä muiden kanssa.

Tällä retriitillä tarjottavat opetukset korostavat tietoisen läsnäolon jatkuvuutta selkeän näkemisen ja viisauden kehittymisen perustana. Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on pääosin englanninkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe, työjakso, meditatiivista laulamista iltaisin sekä vapaaehtoinen tietoisesti läsnäolevan liikkeen harjoitus. Istuma- ja kävelymeditaation lisäksi korostamme rakastavan ystävällisyyden ja myötätunnon tuomista jokaiseen retriitillä vietettyyn hetkeen. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajan kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2­-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Heather Sundberg on opettanut vipassana-meditaatiota vuodesta 1999 alkaen. Hän on opiskellut meditaatio-opettajaksi Jack Kornfieldin ja Joseph Goldsteinin johdolla Spirit Rock/IMS Senior Teacher Training Program -ohjelmassa. Tällä hetkellä hän on Spirit Rockin meditaatiokeskuksen opettajaneuvoston jäsen. Lisäksi hän on opiskellut keholähtöistä traumaterapiaa (Somatic Experiencing) sekä mindfulnessiin pohjautuvaa Hakomi-psykoterapiaa. Oman meditaatioharjoituksensa Heather aloitti teini-ikäisenä, ja hän on vuosien varrella viettänyt retriiteillä yhteensä kolme vuotta elämästään, viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 1-3 kuukautta vuodessa. Alkuperäiseltä koulutukseltaan Heather on luokanopettaja, ja hän oli Spirit Rockin meditaatiokeskuksen perhe- ja nuoriso-ohjelman opettaja vuosikymmenen ajan. Vuosina 2010–2015 hän vietti yhteensä vuoden opiskellen, harjoittaen ja tehden pyhiinvaelluksia Aasiassa. Heather opettaa retriittejä Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, ja hän painottaa opetuksessaan thai-metsäperinteen kehollisia harjoituksia (Awakening Through the Body, mindfulnessin ensimmäinen perusta), sydämen laatuja kehittäviä harjoituksia (Divine Abodes) sekä viisausharjoituksia (MahaSati). Lisätietoja on Heatherin verkkosivuilla www.heathersundberg.com.

Opettajaa avustaa Nirodhan pääohjaaja Juha Penttilä, jolta saa halutessaan suomenkielistä tukea harjoitukseensa. Juha on parhaillaan dharmaopettajakoulutuksessa. Juhan esittely on Nirodhan Ohjaajat-sivulla.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 225 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Retriitti on täynnä, mutta voit ilmoittautua jonotuslistalle. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista 

Ystävällisin terveisin,

Satu Posti (044 270 8807)
Ulla Sillanpää (040 536 4181)