Online-retriitti 7.–12.6.2020, Zohar Lavie ja Nathan Glyde

Elämään herääminen – Tie intiimiin läheisyyteen olemassaolon kanssa

Tällä retriitillä tutkimme luovalla tavalla tasapainoisen tyyneyden ja oivaltamisen harjoituksia. Mielen tyyneys tasoittaa matkaamme kohti elämän ydintä ja avaa tien olemassaolomme täyteen monimuotoisuuteen. Samalla tulemme lähemmäksi kaikkea elämää. Täältä käsin voimme päästä irti opituista tavoista ja tottumuksista ja tulla uudenlaiseen suhteeseen elämän kanssa. Oivallukset tulevat eläviksi, jännitykset laukeavat ja voimme avautua vapaudelle.

Monet asiat nykypäivän maailmantilanteessa, esimerkiksi ilmastohätätila ja nyt koronavirus, voivat tuntua hyvin haastavilta. Silti ne tarjoavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä, pohtia ja luoda yhteyden niihin resursseihin, joita meillä on käytettävissä.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Online-retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi osallistua online-retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Olosuhteet, joissa tällä hetkellä elämme, tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Voimme kääntyä harjoituksen puoleen sekä välittömänä resurssina että tilaisuutena syventää harjoitustamme ja ymmärrystämme.

Retriitille osallistuminen kotoa käsin tarjoaa mahdollisuuden ruokkia harjoitustamme opettajien ja toisten harjoittajien muodostaman yhteisön tuella. Tarjoamme päivittäisen retriittiohjelman, joka koostuu opetuksista, meditaatioista sekä mahdollisuuksista pienryhmätapaamisiin ja yksilötapaamisiin opettajien kanssa.

Tiedostamme, että tilanteemme ovat erilaisia ja vaihtelevat sen suhteen, miten paljon aikaa on käytettävissä, onko meidän mahdollista uppoutua kotona hiljaisuuteen vai elämmekö yhdessä muiden kanssa, ja mitä velvollisuuksia meillä on muita kohtaan. Toivomme, että tämä retriitti voi tukea osallistujia kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Tarjoamme täyden päiväohjelman, jotta kaikki jotka haluavat ja pystyvät voivat antautua jatkuvaan harjoitukseen. Ohjelma on kuitenkin joustava, joten on mahdollista harjoittaa myös vähemmän, mikäli elämäntilanne niin vaatii. Kunakin retriittipäivänä on kolme jaksoa, joihin toivomme kaikkien osallistuvan: 9:30–10:30, 15:30–16:15 ja 19:30–20:30. Tällöin tarjoamme opastusta harjoitukseen, ohjattuja meditaatioita ja dharmapuheita.

Retriitin aikataulu on alla. Aikataulu on annettu harjoituksen tueksi, mutta voit vapaasti valita tilanteesi mukaan missä määrin haluat osallistua muihin kuin ”välttämättömiin” osioihin, jotka on lihavoitu. Ajat ovat Suomen kesäaikaa (UTC + 3).

6:30 Oma läsnäoleva liikeharjoitus tai muuta liikettä
7:15 Istumameditaatio
8:00 Aamiainen

9:30 Meditaatio ja meditaatio-ohjeita
10:30 Kävelymeditaatio / Vapaaehtoinen Q&A (aikaa kysymyksille)
11:00 Kävelymeditaatio jatkuu
11:30 Istumameditaatio
12:15 Kävelymeditaatio / Ryhmätapaaminen
13:00 Lounas

15:30 Ohjattu meditaatio
16:15 Kävelymeditaatio / Ryhmätapaaminen
17:00 Istumameditaatio
17:30 Kävelymeditaatio
18:00 Päivällinen

19:30 Meditaatio ja dharmapuhe
20:30 Kävelymeditaatio
21:00 Istumameditaatio
21:30 Lepoa tai omaa harjoitusta

Täältä löydät ideoita siihen, miten valmistautua kotoa käsin tapahtuvalle online-retriitille.

Ketkä opettavat?

Zohar Lavie on harjoittanut meditaatiota eri perinteissä vuodesta 1995 lähtien. Tämä matka on vienyt hänet meditaatiotyynyltä tutkimaan myös muita tapoja ilmentää totuutta ja rakkautta, ja tätä kautta vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen. Nykyisin hän käyttää suurimman osan ajastaan fasilitoiden eri puolilla maailmaa retriittejä, joilla palvelutyö on osana henkistä polkua. Vuodesta 2006 lähtien hän on opettanut hiljaisilla retriiteillä ja dharma-kokoontumisissa Intiassa, Euroopassa ja Israelissa.

Nathan Glyde alkoi harjoittaa meditaatiota vuonna 1997 ja opettaa retriiteillä vuonna 2007. Jatkuvasta harjoituksen tutkimisesta kasvoi syvä rakkaus meditaation elävään tyyneyteen ja luovaan hiljaisuuteen. Sen oivaltaminen, miten koko elämän on mahdollista olla osa heräämistä, johti Nathanin vaalimaan läsnäoloa kaikissa arjen kokemuksissa. Halu tarjota retriittejä, joissa meditaatio yhdistyy aktiiviseen toimintaan, johti vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen. Nathanin kirjoituksia ja hänen koko opetusohjelmansa on nähtävissä osoitteessa DependentOrigination.org.

Retriitin hinta ja lahjoitusperiaate

Retriitin perushinta on 30 €. Retriitin perushinnalla katamme retriitin järjestämiseen liittyviä käytännön kuluja. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden osallistua retriitille taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja alennamme hintaa tarvittaessa. Jos tunnet, että retriitin perushinta on sinulle liian korkea, ota yhteyttä meihin retriitit3@nirodha.fi ja kerro, kuinka paljon voisit maksaa. Jos taas olet hyvässä taloudellisessa tilanteessa ja haluat tukea vähävaraisempia osallistujia, voit maksaa retriitistä perushintaa suuremman summan.

Opettaja ja järjestäjät eivät peri mitään korvausta vaan he lahjoittavat panoksensa, jotta mahdollisimman monet voisivat päästä osallisiksi opetuksesta taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Tämä anteliaisuuden periaate on hyvin keskeinen Buddhan opetuksissa ja on mahdollistanut sen, että me voimme yhä harjoittaa meditaatiota 2500 vuotta Buddhan jälkeen. Retriittien opettajat elävät pitkälti retriiteille osallistuvien anteliaisuuden varassa. Osallistujilla on mahdollisuus lahjoittaa opettajille ja järjestäjille retriitin lopussa.

Ilmoittautumiset ja peruutukset

Retriitille voit ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumiskaavakkeen ja maksamalla retriitin hinnan 30 € Nirodhan tilille FI84 4108 0010 3769 97, viite 3020061. Mikäli maksat tililtä, joka ei ole omalla nimelläsi, muistathan ilmoittaa siitä ilmoittautumislomakkeessa.

HUOM. Lomake on tehty retriittikeskuksessa tapahtuvaa retriittiä ajatellen. Ruokavaliota ja hätätilanteen yhteyshenkilöä koskevia tietoja ei tarvitse täyttää, eikä online-retriitillä edellytetä täydellistä pidättäytymistä sähköpostin, puhelimen tai internetin käytöstä. Täytäthän kuitenkin kaikki muut kohdat.

Jos osallistumisesi retriitille peruuntuu, pyydämme ilmoittamaan asiasta meille pikimmiten. Peruutustapauksissa emme ikävä kyllä voi palauttaa osallistumismaksua.

Lopuksi

Kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen retriitit3@nirodha.fi.

Toivomme, että tästä tulee kaikille antoisa ja merkityksellinen retriitti!

Ystävällisin terveisin,

Havu Pellikka (050 499 1131)
Ulla Sillanpää – ilmoittautumiset (040 536 4181)