16.–19.2.2023 Suomenkielinen viikonloppuretriitti: Juha Penttilä ja Sari Markkanen (kokeneille harjoittajille)

Myötätunto ja itsen tyhjyys -retriitti

Niin kauan kuin riittää avaruutta

Ja niin kauan kuin on jäljellä eläviä olentoja,

Siihen saakka myös minun suotakoon pysyä

Poistamassa maailman kurjuutta.

– Shantideva, Bodhicharyavatara

Myötätunto on hyvin keskeisessä roolissa buddhalaisessa mielenharjoituksessa. Myötätunnolla tarkoitetaan kykyä kääntyä avosydämisesti kärsimyksen puoleen ja halua lievittää kärsimystä mahdollisimman viisaasti, niin omassa kokemuksessa kuin muidenkin kanssa.

Tällä retriitillä syvennymme tutkimaan erilaisia harjoituksia, jotka tukevat kärsimyksen puoleen kääntymistä, sekä myötätunnon avautumista ja syvenemistä. Myötätuntoharjoitukset kytkeytyvät myös buddhalaisessa meditaatiofilosofiassa viisauteen ja ymmärrykseen kokemuksen rakentuneisuudesta ja tyhjyydestä.

Buddhalaisten tyhjyysopetusten ytimessä on ajatus anattasta, itsen tyhjyydestä. Minuutemme ymmärretään olevan ehdollisesti rakentunut vaikutelma vailla omaa erillistä olemassaoloa. Samaan aikaan arkinen kokemuksemme omasta olemassaolostamme tuntuu täysin kiistattomalta ja itsestään selvältä – koko elämämme jäsentyy tämän itseyden kokemuksen ympärille.

Anatta-meditaatiossa tulemme tietoisiksi mielen totunnaisesta taipumuksesta samaistua kaikkiin kokemuksen objekteihin; pidämme kehon tuntemuksia, ajatuksia, tunteita, mielentiloja ja tietoisuutta kaikkia itsestäänselvästi ominamme. Tässä meditaatiossa pyrimme myötätuntoisesti päästämään irti tästä samaistumisen taipumuksesta ja tutkimme, millaista on nähdä kokemuksemme luonnonilmiön kaltaisena.

Tällä retriitillä punomme yhteen myötätuntoharjoituksen ja itsen tyhjyyden perspektiivejä ja tutkimme, miten ne voivat tukea toisiaan.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Tämä retriitti ei sovellu täysin vasta-alkajille. Toivomme, että kaikki osallistujat ovat käyneet ainakin yhden insight-perinteen retriitin ja että mindfulness-harjoitus on entuudestaan tuttua.

Opetus on kokonaan suomenkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe sekä työjakso. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajien kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2–4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Juha Penttilä on harjoittanut meditaatiota vuodesta 2002 lähtien. Hän on viettänyt aikaa retriiteillä buddhalaisissa luostareissa ja meditaatiokeskuksissa sekä Aasiassa että Euroopassa ja asunut yli kaksi vuotta Gaia-House-retriittikeskuksessa Englannin maaseudulla. Suomessa hän on ollut mukana perustamassa Nirodha ry:tä ja Vihreä Buddha -dharmaryhmää. Hän on osallistunut retriittikeskus Gaia Housen opettajaneuvoston Community Dharma Leader -koulutukseen ja valmistunut Insight meditation -opettajaksi Rob Burbean, Martine Batchelorin ja Caroline Jonesin ohjauksessa. 

Sari Markkanen on harjoittanut meditaatiota pitkillä retriiteillä Aasiassa ja Euroopassa, erityisesti Gaia Housessa. Sari on suorittanut Gaia Housen Community Dharma Leader -ohjelman ja valmistunut Insight meditation -opettajaksi Rob Burbean, Martine Batchelorin ja Caroline Jonesin ohjauksessa. Sari on aiemmin opettanut mindfulnessia (MBSR), mindfulnessiin pohjaavaa itsemyötätunto-ohjelmaa (MSC) ja ollut lasten mindfulness -opetuksen edelläkävijä. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa lasten mindfulness- ja myötätuntoharjoitukseen liittyen. Nykyään Sari toimii päätoimisesti dharmaopettajana.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Tämän retriitin perushinta on 160 euroa. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista löytyvät täältä.

Ystävällisin terveisin,

Ulla Sillanpää – ilmoittautumiset (retriitit3@nirodha.fi, 040 536 4181)