Hiljainen meditaatioretriitti 26.4.–3.5.2024 Kruusilassa, Yahel Avigur ja Juha Penttilä

Vapauttava viisaus

Ymmärrys tyhjyydestä on buddha-dharman ytimessä, ja itsen tyhjyyden näkeminen on keskeinen portti viisauteen. Tällä retriitillä keskitymme perinteisiin meditatiivisiin irtipäästämisen harjoituksiin, jotka tukevat kokemuksellista ymmärrystä siitä, miten itseys on rakentunut ja miten siitä voidaan myötäntuntoisesti hellittää, vapautua sekä luoda uudelleen, eri tavoin.

Harjoituksen kautta tulemme tutuiksi sen kanssa, kuinka mieli vaistonvaraisesti samastuu kokemuksen kohteisiin. Meillä on tapana ymmärtää kehon tuntemukset, ajatukset, mielenlaadut, tunteet ja tietoisuuden hetket joko ominamme tai osana itseämme. Tämän retriitin aikana opimme myötätuntoisesti ja ilolla päästämään irti tavoistamme samastua; harjoittelemme näkemään kaikki kokemukset ei-itsenä ja ei ominamme. Yhdistämme näihin tutkimisen tapoihin myös analyyttisia meditatiivisia harjoituksia buddhalaisesta perinteestä.

Retriitin meditatiiviset lähestymistavat syventävät kokemuksellista ymmärrystä tyhjyydestä, itseyden kuvitteellisesta luonteesta ja rakenteista, jotka muodostavat kokemuksemme. Näin syntyvä ymmärrys voi avata portteja yltäkylläiseen myötätuntoon.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on englanninkielistä. Hiljaisuudessa vietettävät päivät koostuvat istuma- ja kävelymeditaatioharjoituksista, opetuspuheista, ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä työjaksosta. Retriittiin kuuluu yksinkertaisesta kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Retriitillä opettavat Yahel Avigur ja Juha Penttilä.

Yahel Avigur on pitkäaikainen meditaatioharjoittaja ja dharma-opettaja. Vuonna 2013, harjoitettuaan pitkään theravada- ja insight-perinteen meditaatiota, Yahel kohtasi dharma-opettaja Rob Burbean ja ryhtyi tämän oppilaaksi. Rob kannusti Yahelia opettamaan tyhjyyden polkua sen kaikessa syvyydessä; hänen ainutlaatuista lähestymistapaansa jhana-harjoitukseen sekä niin sanottua Soulmaking-dharma-opetusta. Yahel on myös kouluttautunut opettamaan niin sanottua Hakomi-lähestymistapaa tuettuun itsetutkiskeluun.

Juha Penttilä on harjoittanut meditaatiota vuodesta 2002 lähtien. Hän on viettänyt aikaa retriiteillä buddhalaisissa luostareissa ja meditaatiokeskuksissa sekä Aasiassa että Euroopassa ja asunut yli kaksi vuotta Gaia-House-retriittikeskuksessa Englannin maaseudulla. Suomessa hän on ollut mukana perustamassa Nirodha ry:tä ja Vihreä Buddha -dharmaryhmää. Hän on osallistunut retriittikeskus Gaia Housen opettajaneuvoston Community Dharma Leader -koulutukseen ja valmistunut Insight meditation -opettajaksi Rob Burbean, Martine Batchelorin ja Caroline Jonesin ohjauksessa. 

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 290 euroa. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta ja retriitin yksityiskohdista löytyvät täältä.

Ystävällisin terveisin,

Lotta Hautamäki, päämanageri (lotta.hautamaki@gmail.com, 0408442144)

Marianne (Nella) Woodbury, ilmoittautumiset (retriitit2@nirodha.fi)