Hiljainen meditaatioretriitti 10.–17.6.2022 Kruusilassa, Zohar Lavie ja Nathan Glyde

Oman etumme mukaan

Ei ole yksinkertaista elää oman etumme mukaan. Saatamme takertua haitallisiin ajatuksiin tai elää turruttavassa kiireessä. Tällöin emme ole vapaita näkemään, mikä voisi tuoda meille syvempää onnea, ja ajaudumme kauemmas siitä. Buddhan myötätuntoiset opetukset kutsuvat kuitenkin kaikkia olentoja perustavanlaatuiseen vapautumiseen. Ulkoiset olosuhteet eivät vaikuta tähän vapauteen, mutta sen vaaliminen edellyttää harjoittajalta viisautta ja kärsivällisyyttä. Täydellinen vapautuminen voi viedä kauan, mutta matka itsessään on kaunis niin alussa, keskellä kuin lopussakin.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on englanninkielistä. Hiljaisuudessa vietettävät päivät koostuvat istuma- ja kävelymeditaatioharjoituksista, opetuspuheista, ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä työjaksosta. Retriittiin kuuluu yksinkertaisesta kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Retriitillä opettavat Zohar Lavie ja Nathan Glyde.

Zohar Lavie on harjoittanut meditaatiota eri perinteissä vuodesta 1995 lähtien. Tämä matka on vienyt hänet meditaatiotyynyltä tutkimaan myös muita tapoja ilmentää totuutta ja rakkautta, ja tätä kautta vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen. Nyt hän käyttää suurimman osan ajastaan fasilitoiden eri puolilla maailmaa retriittejä, joilla palvelutyö on osana henkistä polkua. Vuodesta 2006 lähtien hän on opettanut hiljaisilla retriiteillä ja dharma-kokoontumisissa Intiassa, Euroopassa ja Israelissa.

Nathan Glyde alkoi harjoittaa meditaatiota 1997 ja on opettanut hiljaisia meditaatioretriittejä vuodesta 2006. Jatkuvasta meditaation tutkimisesta hiljaisilla retriiteillä kasvoi syvä rakkaus hiljaisuuteen ja tyyneyden voimaan. Sen oivaltaminen, miten jokaisen hetken on mahdollista olla heräämisen hetki, johti Nathanin tutkimaan meditaatiota jokapäiväisissä aktiviteeteissa. Halu tarjota retriittejä, joissa syvä yhteys voi löytyä aktiivisen elämisen keskellä, johti vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen.

Zoharin ja Nathanin opetuspuheita ja ohjattuja meditaatioita.

Retriitillä on mukana myös Nirodhan ohjaaja, jolta saa halutessaan suomenkielistä tukea harjoitukseensa.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 285 euroa. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista löytyvät täältä.

Ystävällisin terveisin,

Ulla Sillanpää (040 536 4181), ilmoittautumisvastaava