Hiljainen meditaatioretriitti 12.-18.9.2022 Kruusilassa: Kirsten Kratz ja Sari Markkanen

Ei-itseys ja minuuksien tanssi

Buddhan opetukset itseydestä ja ei-itseydestä voi helposti ymmärtää väärin. Ne kutsuvat meitä tutkimaan, miten itseys rakentuu. Kun katsomme tarkemmin, näemme että ”itse” ei ole varsinainen ongelma. Dharman harjoittaminen paljastaa kuitenkin piileviä tapoja, joilla havaitsemme ja rakennamme itseä – ja sitten uskomme näihin rakennelmiin ja niiden rajoittaviin tarinoihin ja kaavoihin.

Retriitillä tutkimme sitä, miten rakennamme itseä, toista ja maailmaa. Näemme nämä rakennelmat kirjona, joka ulottuu karkeista hyvin hienovaraisiin tasoihin. Tavoitteenamme on vaalia vapauttavaa joustavuutta, jonka avulla voimme arvostaa niin ainutkertaisia ja henkilökohtaisia tapoja ilmaista itseä kuin itseyden tyhjyyttä.

Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Tämä retriitti ei sovellu aivan vasta­-alkajille, vaan olisi hyvä, että osallistujilla olisi jotain aiempaa retriittikokemusta tai muutoin hankittua ymmärrystä ja kokemusta mindfulnessista / vipassana-meditaatioharjoituksesta.

Opetus on englanninkielistä. Hiljaisuudessa vietettävät päivät koostuvat istuma- ja kävelymeditaatioharjoituksista, opetuspuheista, ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä työjaksosta. Retriittiin kuuluu yksinkertaisesta kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Kirsten Kratz on harjoittanut buddhalaista meditaatiota Aasiassa ja lännessä vuodesta 1993 lähtien. Kirsten on opettanut vuodesta 2006, ja vuodesta 2015 lähtien on tarjonnut tukea Gaia Housessa pitkiä henkilökohtaisia retriittiä istuville. Kirstenin rakkautensa dharmaan ja ymmärryksensä siitä on vaikuttanut vahvasti muun muassa hänen ystävänsä ja opettajakollegansa Rob Burbean opetukset. Yksi hänen intohimoistaan on tutkia, miten viisausopetukset voivat vaalia tarkoituksenmukaista reagointia aikamme haasteisiin, ja hän näkee aktivismin oman harjoituksensa tärkeänä ilmaisuna. Kirsten on ollut  käynnistämässä DANCE:a (Dharma Action Network for Climate Engagement) ja hän opettaa myös kaikille avoimilla ”Freely Given” retriiteillä. Kirstenin opetuspuheita löytyy täältä.

Sari Markkanen on harjoittanut meditaatiota pitkillä retriiteillä Aasiassa ja Euroopassa, erityisesti Gaia Housessa. Sari on suorittanut Gaia Housen Community Dharma Leader -ohjelman ja valmistunut Insight meditation -opettajaksi Rob Burbean, Martine Batchelorin ja Caroline Jonesin ohjauksessa. Sari on aiemmin opettanut mindfulnessia (MBSR), mindfulnessiin pohjaavaa itsemyötätunto-ohjelmaa (MSC) ja ollut lasten mindfulness -opetuksen edelläkävijä. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa lasten mindfulness- ja myötätuntoharjoitukseen liittyen. Nykyään Sari toimii päätoimisesti dharmaopettajana.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 250 euroa. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista löytyvät täältä.

Ystävällisin terveisin,

Ulla Sillanpää (040 536 4181), ilmoittautumisvastaava

Suvi Rinkineva (+358 50 5955628), käytännön järjestelyt