Soulmaking dharma -retriitti 28.2.-6.3.2022 Kruusilassa: Catherine McGee

Kosmoksen uudelleen lumoaminen: Havaitsemisen runous

Tällä retriitillä kultivoimme herkkää ja meditatiivista leikkisyyttä suhteessa aisteihin, kehoon ja koko olemassaoloon. Muokkaamme ja viritämme harjoitusta kuten instrumenttia, jolla tutkimme  näkemisen ja aistimisen tapojamme, ei vain ”totuuden paljastajina”, vaan ”taiteina”. Näin avaudumme paitsi omalle vapaudellemme, myös sen tuolla puolen olevalle äärettömyydelle – lumoutumisen, syvyyden, kauneuden ja merkityksellisyyden potentiaalille – sekä annamme riittävästi tilaa kaikille kokemuksille, myös kärsimyksellemme. Perehtymällä emotionaalisiin, ideologisiin ja käytännöllisiin esteisiin, jotka voivat estää tämän avautumisen, rajoittaa sen laajuutta tai tehdä siitä tehottoman, tutkimme lumoutumisen luonnetta ilman takertumista.

Retriitti on suunnattu kokeneille harjoittajille, joilla tulee olla myös pohjatiedot Soulmaking Dharma-harjoituksesta.

Ennakkovaatimukset

Soulmaking Dharma -retriitti edellyttää harjoittajalta tiettyjä ennakkoon hankittuja meditatiivisia taitoja, jotka on listattu alempana. Osallistujien odotetaan myös tuntevan jo jonkin verran Soulmaking Dharma -opetusta ja kokevan sen itselleen läheiseksi. Jos mietit halukkuuttasi osallistua retriitille, tutustu allaolevaan 8 kriteerin listaan.

Retriitille osallistuminen edellyttää seuraavaa kokemusta:

  1. Vähintään 4 viikon kokemus hiljaisista, opettajan johdolla retriittikeskuksessa tapahtuneista Insight-meditaatioretriiteistä (tai vastaava kokemus)
  2. Kokemusta energiakeho-harjoituksesta
  3. Riittävä itsetuntemus
  4. Ymmärrys tyhjyydestä ja erilaisista näkemisen tavoista Rob Burbean esittämässä viitekehyksessä
  5. Kokemusta metta-harjoituksesta
  6. Kiinnostus Soulmaking Dharman keskeisiä ideoita kohtaan
  7. Avoin mieli
  8. Kiinnostus siihen, kuinka palauttaa, avata ja laajentaa kykyä pyhyyden aistimiseen

Ennakkovaatimukset on kuvattu tarkemmin englanniksi täällä. Joillakin voi olla jo vahva harjoituspohja retriitille osallistumiseen. Mikäli näin ei ole, osa ennakkovaatimuksista on mahdollista saavuttaa perehtymällä lisämateriaaliin kuten dharmapuheisiin, jotka on listattu kunkin ennakkovaatimuksen kohdalla.

Vaatimukset 2 ja 3 edellyttävät pidemmän aikavälin kehitystä eikä retriitti todennäköisesti sovellu sinulle, jos sinulla ei ole entuudestaan harjoitustaustaa näiltä alueilta. Jos koet, että sinulla ei ole retriitille vaadittavia ennakkotaitoja, mutta haluaisit vahvistaa niitä harjoituksessasi voidaksesi osallistua Soulmaking Dharma -retriitille tulevaisuudessa, etenemiseen on useita mahdollisia polkuja, joita on esitelty englanniksi täällä.

Viesti Catherinelta

Rakkaat dharmaystävät,

tiedostan, että tälle retriitille osallistuminen edellyttää hyvin erityisiä tapoja harjoittaa ja ymmärtää dharmaa, ja että ilman näitä retriitillä saattaa olla sinulle vain rajallisesti arvoa.

Ymmärrän myös, että voi olla työlästä pohtia näitä kahdeksaa kriteeriä ja arvioida, onko itse valmis tai tarpeeksi valmis osallistuakseen retriitille, tai mitä tehdä tullakseen valmiiksi. Tätä ajatellen kannustan harkitsemaan tapaamista Juhan tai Sarin kanssa. He voivat auttaa arvioimaan, missä kohtaa olet kunkin kriteerin kohdalla, sekä mahdollisia seuraavia askelia Soulmaking Dharma -retriitille valmistautumiseen. Sekä Juha että Sari tarjoavat yksilötapaamisia osana opetustyötään lahjoituspohjalta, ja he antavat ystävällisesti aikaansa tukeakseen sinua harjoituksen syventämisessä retriitille valmistautumiseksi. Juhan ja Sarin tavoittaa sähköpostitse osoitteista penttila.j@gmail.com ja sari.a.markkanen@gmail.com.

Saattaisit olla kiinnostunut osallistumaan myös BCBS:n syksyn Soulmaking -kurssille. Tämä kurssi antaa erittäin hyvän pohjan retriitille. Huom. Taloudellista tukea BCBS:ltä on saatavilla, jos raha on este kurssille osallistumiseen (sekä stipendejä että alennusta kurssimaksuun). Seuraa linkkejä ilmoittautumislomakkeessa tai kysy asiasta suoraan BCBS:ltä.

Kaikkea hyvää harjoituksesi kanssa,
Catherine

Kuka opettaa?

Catherine McGee on opettanut Insight Meditation -retriittejä kansainvälisesti vuodesta 1999. Hän on Gaia Housen opettajaneuvoston jäsen, One Earth Sanghan ohjaava opettaja ja pitkäaikainen Diamond Approachin oppilas. Hänen opetuksensa korostaa harjoituksen ilmentämistä elämässä – sitä kuinka voimme elää ihmissuhteitamme syvimmästä mahdollisesta ymmärryksestämme.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Käytännön tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä.