Hiljainen vipassana-meditaatioretriitti 7.–14.6.2020 Kruusilassa, Zohar Lavie and Nathan Glyde

Elämään herääminen – Tie intiimiin läheisyyteen olemassaolon kanssa

Tällä retriitillä tutkimme luovalla tavalla tasapainoisen tyyneyden ja oivaltamisen harjoituksia. Mielen tyyneys tasoittaa matkaamme kohti elämän ydintä ja avaa tien olemassaolomme täyteen monimuotoisuuteen. Samalla tulemme lähemmäksi kaikkea elämää. Täältä käsin voimme päästä irti opituista tavoista ja tottumuksista ja tulla uudenlaiseen suhteeseen elämän kanssa. Oivallukset tulevat eläviksi, jännitykset laukeavat ja voimme avautua vapaudelle.

Tällä retriitillä tarjottavat opetukset korostavat tietoisen läsnäolon jatkuvuutta selkeän näkemisen ja viisauden kehittymisen perustana. Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

 

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on englanninkielistä. Päivät koostuvat enimmäkseen istuma-­ ja kävelymeditaatiosta. Päiviin kuuluu myös meditaatio-ohjeita, opetuspuhe, työjakso sekä vapaaehtoinen tietoisesti läsnäolevan liikkeen harjoitus. Aika vietetään hiljaisuudessa lukuunottamatta yksilö­- ja ryhmähaastatteluja opettajan kanssa. Retriittiin kuuluu kasvisruuasta koostuvat aamiainen, lounas ja kevyt päivällinen. Majoitus tapahtuu pääasiassa 2­-4 hengen huoneissa. Retriittipaikkana toimii Ystävyyden Majatalo kauniin Pernjärven rannalla Kruusilassa Salon lähellä.

Ketkä opettavat?

Zohar Lavie on harjoittanut meditaatiota eri perinteissä vuodesta 1995 lähtien. Tämä matka on vienyt hänet meditaatiotyynyltä tutkimaan myös muita tapoja ilmentää totuutta ja rakkautta, ja tätä kautta vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen. Nykyisin hän käyttää suurimman osan ajastaan fasilitoiden eri puolilla maailmaa retriittejä, joilla palvelutyö on osana henkistä polkua. Vuodesta 2006 lähtien hän on opettanut hiljaisilla retriiteillä ja dharma-kokoontumisissa Intiassa, Euroopassa ja Israelissa.

Nathan Glyde alkoi harjoittaa meditaatiota vuonna 1997 ja opettaa retriiteillä vuonna 2007. Jatkuvasta harjoituksen tutkimisesta kasvoi syvä rakkaus meditaation elävään tyyneyteen ja luovaan hiljaisuuteen. Sen oivaltaminen, miten koko elämän on mahdollista olla osa heräämistä, johti Nathanin vaalimaan läsnäoloa kaikissa arjen kokemuksissa. Halu tarjota retriittejä, joissa meditaatio yhdistyy aktiiviseen toimintaan, johti vuonna 2004 SanghaSevan perustamiseen. Nathanin kirjoituksia ja hänen koko opetusohjelmansa on nähtävissä osoitteessa DependentOrigination.org.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin perushinta on 230 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän. Retriitti on täynnä, mutta voit ilmoittautua jonotuslistalle. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin,

Havu Pellikka (050 499 1131)
Ulla Sillanpää – ilmoittautumiset (040 536 4181)