18.-23.9.2020 Online-retriitti: Andrea Fella

Tällä retriitillä tutkimme mindfulness-harjoitusta Sayadaw U Tejaniyan opetusten inspiroimana. Harjoitus pohjautuu hyväksyvän tietoisen läsnäolon neljään perustekijään, ja huomio on erityisesti tietoisuudessa mielen laaduista. Harjoitus rohkaisee rentouttamaan kehoa ja mieltä samalla kun huomioimme tarkkaavaisesti nykyhetken kokemusta ja meditoivan mielen laatua. Harjoitus avautuu, kun tietoisuus jatkuu läpi kaikkien päivän toimien.

Koska kyseessä on online-retriitti, olemme ottaneet huomioon, että moni osallistuu retriitille kotioloissa perheen, työn tai muiden velvollisuuksien keskeltä. Harjoitus voi olla läsnä kaikissa näissä tilanteissa. Jos sinulla on tilaisuus eristäytyä muista ihmisistä, harjoitusta voi tehdä myös formaalina meditaatioharjoituksena. Sayadaw U Tejaniyan opetuksissa onkin kaunista se, että sama meditaatio-ohjeistus voi sopia sekä hiljaiseen istumiseen että maailmassa toimimiseen.

Retriitin aikataulu löytyy tältä sivulta. Se on laadittu ottaen huomioon, että Andrea tarjoaa opetuksiaan Californiasta käsin. Aikataulussa on opetusta, ohjattuja meditaatioita ja kysymys-vastaus—tilaisuuksia Andrean kanssa sekä vapaavalintaiset ryhmätapaamiset ja ohjatut meditaatiot Nirodhan ohjaaja Anne Patrikaisen kanssa. Retriittiin kuuluu myös osallistujien vetämiä hiljaisia meditaatioistuntoja, mutta suurimmaksi osaksi pääset harjoittamaan omassa tahdissasi. Toivomme, että sitoudut osallistumaan Andrean opetuksiin joka päivä. Ymmärrämme, etteivät kaikki pysty osallistumaan retriitin päivärytmiin kokonaisuudessaan.

Tällä retriitillä tarjottavat opetukset korostavat tietoisen läsnäolon jatkuvuutta selkeän näkemisen ja viisauden kehittymisen perustana. Retriitillä käytetyt meditaatioharjoitukset ovat yli 2500 vuotta vanhoja ja pohjautuvat pääosin theravada-­buddhalaiseen perinteeseen. Retriitille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä buddhalaista elämänkatsomusta tai omista uskomusjärjestelmistä luopumista.

Miksi lähteä retriitille? Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti soveltuu sekä vasta­-alkajille että pidempään harjoittaneille. Vasta-­alkajille retriitti on hyvä tapa aloittaa meditaatio, koska harjoitukset tulevat kunnolla tutuiksi ja niiden vaikutukset pääsee selkeästi tuntemaan käytännössä. Pidempään meditoineille retriitti on oivallinen keino syventää ja selkeyttää harjoitusta kokeneiden opettajien ohjauksessa.

Opetus on pääosin englanninkielistä.

Retriitin aikataulu

18. syyskuuta
17.30: Zoom-yhteyden tarkastaminen
19–21: Retriitti alkaa. Managerien ja opettajien puheet. Ensimmäiset meditaatio-ohjeet. 

19.–23.syyskuuta
6.30–7.30: Ohjattu meditaatio (Andrea)
9.30: Ryhmätapaamiset Annen kanssa
14—15: Ohjattu meditaatio + kysymyksiä ja vastauksia (Anne)
19—21: Ohjattu meditaatio / reflektioita / kysymyksiä ja vastauksia (Andrea)

+ joitakin osallistujien vetämiä hiljaisia meditaatioita + omien mahdollisuuksien mukaan istumis- ja kävelymeditaatiota sekä harjoitusta arjessa

Ketkä opettavat?

Andrea Fella on harjoittanut insight-meditaatiota vuodesta 1996. Intensiivinen retriittiharjoitus alkoi pian vetää häntä puoleensa, ja hän on osallistunut monille pitkille retriiteille Yhdysvalloissa ja Burmassa. Yhden pitkän harjoitusjakson aikana Burmassa hän oli myös nunnana Sayadaw U Janakan opetuksessa. Andreaa viehättävät erityisesti Buddhan viisausopetukset. Hänen opetuksensa keskiössä on selkeys ja käytännöllisyys. Andrea on Spirit Rockin ohjaavien opettajien neuvoston jäsen, ja hän opettaa retriittejä Spirit Rockissa, Insight Meditation Societyssä ja muissa retriittikeskuksissa. Andrean dharmapuheita löytyy osoitteesta www.audiodharma.org. Voit tutustua myös Sayadaw U Tejaniyan sivuihin täältä.

Kurssilla opettaa Anne Patrikainen, yksi Nirodhan pääohjaajista. Anne on harjoittanut vipassana-meditaatiota vuodesta 2004 ja osallistunut lukuisille hiljaisille meditaatioretriiteille Euroopassa, USAssa ja Aasiassa. Hän on myös opiskellut amerikkalaisen Spirit Rock -meditaatiokeskuksen Dedicated Practitioners’ Program ja Advanced Practitioners’ Program -ohjelmissa. Opetuksessaan Anne korostaa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, arkielämän esimerkkejä sekä lempeyttä ja myötätuntoa itseä kohtaan. Aiemmin Anne on työskennellyt data-analyytikkona ja tutkijana, mutta tällä hetkellä hän toimii päivätyössään psykologina. Parhaillaan hän käy Bodhi Collegen meditaatio-opettajakoulutusta, jota opettavat mm. Christina Feldman, Stephen Batchelor ja Akincano Weber.

Paljonko maksaa? Miten ilmoittaudun?

Retriitin hinta on 30€. Retriitille voi varata paikan maksamalla varausmaksun ja täyttämällä sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen. Lisätiedot hinnasta, paikan varaamisesta sekä muista retriittiin liittyvistä yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin,
Marianne Kautiala (ilmoittautumiset, +358 50 531 8228)