Vihreän Buddhan opintopiiri: Overcoming the Grip of Consumerism

Tervetuloa Vihreän Buddhan opintopiiriin perjantaina 26.2. klo 19:50 Buddhalainen keskus Sampossa Hakaniemessä. Opintopiirissä keskustellaan Stephanie Kazan artikkelista Overcoming the Grip of Consumerism. Artikkelissa käsitellään buddhalaista yhteiskunta- ja kulutuskritiikkiä, kuluttajaidentiteetin rakentumista, itseyden tyhjyyttä, kuluttamisen psykologiaa suhteessa paticcasamuppadaan ja neljään jaloon totuuteen sekä buddhalaisen aktivismin eri muotoja.

Niin keskustelussa kuin lukuvaiheessakin kannustamme aktiivisesti pohtimaan artikkelin aiheita suhteessa omaan harjoitukseen, elämään ja kokemukseen, sekä niihin buddhalaisiin tai muihin yhteisöihin, joissa on aktiivisesti mukana. Artikkeli on akateeminen julkaisu, joten jos aihepiiri ei ole tuttu, tai ei ole tottunut lukemaan englanninkielistä tekstiä, suosittelemme aloittamaan hyvissä ajoin. Artikkelin lukeminen on edellytys lukupiiriin osallistumiselle. Keskustelua edeltää Nirodhan 45 minuutin hiljainen meditaatio ja kaikki ovat myös lämpimästi tervetulleita sinne.

Artikkelin voi käydä lataamassa Stephanie Kazan sivuilta:
http://www.uvm.edu/~skaza/publications/assets/BCconsumerism.pdf

Juha Penttilä 044-0887881
http://vihreabuddha.org/