Vipassana-meditaation jatkokurssi: vapauttavat katsomisen tavat (online 4.-18.9.2023)

Kurssilla perehdytään vipassana-meditaatioon, joka on yksi perinteisen buddhalaisen mielenharjoituksen kulmakivistä. Vipassana tarkoittaa vapauttavaa näkemisen tapaa. Meditaatiossa harjoittelemme näkemään ajatuksemme, tunteemme, havaintomme ja kaiken kokemuksemme uusista näkökulmasta, tavoilla jotka auttavat mieltä päästämään irti takertumisesta ja kärsimyksestä. Harjoituksen avulla voimme alkaa ymmärtää kuinka rajoittuneet käsityksemme itsestämme, muista ihmisistä ja maailmasta rakentuvat mielessämme, sekä kuinka näiden prosessien meditatiivinen ymmärtäminen mahdollistaa syvemmän vapautumisen ja myötätuntoisemman asennoitumisen itseämme ja muita kohtaan.

Harjoituksen myötä voimme myös huomata kuinka nämä kolme katsomisen tapaa johtavat irtipäästämiseen ja tukevat mielen asettumista syvempään meditaatioon. Vipassana-harjoitus tukee luonnollista samadhia – mielen syventymistä tyyneen keskittyneisyyteen.

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat käyneet vipassana-meditaation peruskurssin ja/tai harjoittaneet mindfulness-tyyppistä meditaatiota jonkin aikaa. Meditaatiokokemus myös jostakin muusta meditaatioperinteestä kuin vipassanasta sopii pohjatiedoksi kurssille.

Retriittipäivät: Maanantaisin 4.-18.9.2023 (3 kurssikertaa)

Ajankohta: 18.00 – 20.00

Osallistuminen: Kurssi toteutetaan verkossa. Käytämme Zoom-ohjelmaa ja lähetämme osallistumislinkin osallistujille

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua kurssille täyttämällä tämän ilmoittautumiskaavakkeen.

Hinta: 12 e. Pyrimme kattamaan maksuilla kurssin käytännönkulut. Jos maksun suuruus on este osallistumiselle, kurssille voi osallistua myös maksutta tai itse valitsemallaan summalla.

Lahjoitukset: Opettajat eivät saa työstään mitään palkkiota lukuunottamatta osallistujien antamia lahjoituksia. Lahjoitusperiaate on perinteessämme erittäin keskeinen. Se on mahdollistanut opetusten leviämisen ja säilymisen yli 2500 vuotta Buddhan elämän jälkeen, ja toiveena on voida jatkaa dharman tarjoamista anteliaisuuden periaatteella. Lahjoituksen suuruudelle ei ole mitään suositusta, vaan se on jokaisen osallistujan itse päätettävissä oman tilanteen mukaan. Danaa miettiessä kannustamme reflektoimaan mitä haluaisi antaa, mikä tuntuu omiin resursseihin nähden sopivalta ja mahdolliselta, ja miten olla osaltaan kantamassa vastuuta danaperinteestä, ja siitä, että opetuksia voidaan tarjota danaa vastaan. Molemmat opettajat saavat elantonsa pääasiallisesti lahjoituksista. 

Lisätietoja: Juha Penttilä 044-0887881

Ohjaajista:

Juha Penttilä on harjoittanut meditaatiota vuodesta 2002 lähtien. Hän on viettänyt aikaa retriiteillä buddhalaisissa luostareissa ja meditaatiokeskuksissa sekä Aasiassa että Euroopassa ja asunut yli kaksi vuotta Gaia House-retriittikeskuksessa Englannin maaseudulla. Suomessa hän on ollut mukana perustamassa Nirodha ry:tä sekä Vihreä Buddha -dharmaryhmää. Hän on valmistui Insight Meditation opettajaksi vuonna 2020. Meditaatioharjoituksen lisäksi Juha on toiminut aktiivisesti eri ilmastoliikkeissä ja sisällyttää opetukseensa myös osallistuvan harjoituksen perspektiivejä.