Suomenkielisiä äänitteitä: dharmapuheita ja ohjattuja meditaatioita

Allaolevasta listasta löytyy Nirodhan pääohjaajien meditaatioilloissa ja kursseilla pitämiä suomenkielisiä ohjattuja meditaatioita ja dharmapuheita (eli opetuspuheita). Joihinkin puheisiin liittyen on ladattavissa myös moniste. Aivan sivun lopussa on listattu muita dharma-aiheisia monisteita.

Dharmapuhe / Sampo: Ajatusten kanssa työskenteleminen meditaatiossa
16.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
On yleistä häiriintyä ajatuksien ja huomion harhailun vuoksi meditaatiossa. Saatamme jopa tehdä ajatuksista tai ajattelemisesta esteen harjoituksellemme. Millainen voisi olla taitava tai viisas suhde ajatuksiin? Miten työskennellä kivuliaiden ajatusten kanssa?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Rentoutuminen kokemukselliseen kehoon
16.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Koko aistitun kehon kattava kokemuksellisen kehon tietoisuus on meditaation objekti johon huomio kytketään. Herkistyminen kokemuksen kirjavuudelle, kireyksille ja helpotuksille mahdollistaa hienovaraisen rentoutumisen josta tarjoutuu tilaisuus levätä tässä ja nyt.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Kahdeksanosainen jalo polku
9.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Buddhalaisen perinteen keskeisimmän opetuksen, neljän jalon totuuden, neljäs osa on kahdeksanosainen jalo polku. Se on kuvaus harjoituksesta kokonaisuudessaan, käsittäen viisauden, etiikan ja meditaatioharjoituksen osa-alueet. Tässä puheessa Sampo käy läpi kahdeksanosaisen polun osat pintapuolisesti ja hieman hahmottelee niiden yhteyksiä toisiinsa.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Hengityksentarkkailu ja mindfulness
9.1.2018 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (35 min)
Käytämme hengitystä alustana mielen asettumiselle, ja siitä käsin panemme merkille mihin asioihin kokemuksessa mieli kietoutuu. Kysymme, mikä tässä hetkessä voisi tehdä suhteestamme kokemukseen helpottavan?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Levottomuus
19.12.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Levottomuus voi muodostua harjoituksemme esteeksi, jos esimerkiksi hengitystä tarkkaillessamme mieli jatkuvasti harhautuu pois hengityksestä. Joskus olemme liian levottomia edes istuaksemme alas meditoimaan. Levottomuuden ilmenemismuotoja saattavat olla esimerkiksi huolehtiminen, murehtiminen tai liiallinen suunnittelu. Tässä puheessa käymme läpi levottomuuden erilaisia muotoja ja esittelemme keinoja levottomuuden kanssa työskentelemiseksi. Puheessa esitetään vipassana-harjoituksen näkökulma levottomuuteen, mutta samatha-harjoituksen näkökulmaa ei käsitellä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kindfulness
19.12.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitetaan kindfulnessia eli kaiken kokemuksemme kohtaamista lempeästi ja ystävällisesti (kindness) sekä tietoisesti läsnäolevasti (mindfulness).
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengitys ja kuolemareflektiot
28.11.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa opastetaan tarkkailemaan hengitystä. Meditaation jälkipuoliskolla esitetään muutamia kuolemareflektioita hengityksen tarkkailun avuksi. Mieleen tuodaan esimerkiksi se, että juuri tämä hengitys saattaa olla elämämme viimeinen hengitys. Jos näin olisi, millä tavalla haluaisimme olla läsnä hengityksemme kanssa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Seitsemän valaistumistekijää
21.11.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (57 min)
Sati, piti, dhamma vicaya, passadhi, viriya, samadhi ja upekkha – eli suomeksi tarkkaavaisuus, ilo/nautinto, ilmiöiden tutkiminen, rauhoittuminen, energisyys, keskittyminen ja järkkymättömyys muodostavat niinkutsutut seitsemän valaistumistekijää. Miten tätä opetusta, näitä laatuja, tulisi lähestyä ja harjoittaa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Mielentilojen kanssa työskentely
2.11.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (34 min)
Mielentilat ovat kuin värillisiä aurinkolaseja: Ne vaikuttavat valtavasti siihen miten havainnoimme ja tulkitsemme maailmaa sekä siihen mitä ajattelemme, miten puhumme ja miten käyttäydymme. Tässä puheessa käsitellään erilaisia mielentiloja ja niiden kanssa harjoittamista.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Keho ja mielentilat
2.11.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (29 min)
Tämän ohjatun meditaation aluksi käydään läpi keho osa osalta ja tämän jälkeen otetaan keho kokonaisuudessaan ankkuriobjektiksi. Meditaation loppupuolella tutkitaan mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Anicca
31.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Anicca, eli väliaikaisuus, tai pysymättömyys, on yksi perinteisestä buddhalaisista opetuksista ja vipassana-meditaation teemoista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisi aggregaattia
24.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Ihmiselämämme koostuu aistimusten virrasta. Voimme luokitella kokemamme aistimukset viiteen luokkaan. Nämä aistimusten luokat eli aggregaatit ovat materia (rupa), aistimuksen sävy (vedana), havaitseminen (sanna), kokemuksen rakentaja / tahdonalaiset muodostelmat (sankhara) ja tietoisuus (vinnana). Viisi aggregaattia ovat hyödyllinen työkalu itsettömyyden kanssa työskennellessä. Jos Buddhan opetus itsettömyydestä (anatta) ei ole entuudestaan tuttu, voi olla avuksi kuunnella ensin 30.8.2016 pidetty puhe otsikolla ”Anatta”.
[Kuuntele äänite | Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Anatta
19.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (41 min)
Anatta, eli ei-itse, tai itsettömyys, on keskeinen buddhalainen opetus. Miten se tulisi ymmärtää?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ahneus ja aversio
17.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Sekä meditaation aikana että arkielämän keskellä voi havaita, että mieli usein ahnehtii kokemukseen jotain lisää, tai että mieli vastustaa jotain kokemuksen osa-aluetta. Haluan lisää mielenrauhaa! Haluan eroon tästä selkäsärystä! Ahneus ja aversio (vastustaminen, hylkiminen) ovat Buddhan mukaan keskeiset voimat kärsimyksen taustalla. Miksi on niin vaikeaa olla tyytyväinen siihen mitä tässä hetkessä on? Miten voisimme liikkua suuremman tyytyväisyyden ja tasapainon suuntaan?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kehon tuntemukset, aistimuksen sävy, ahneus ja aversio
17.10.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa palataan asuttamaan kehoa. Meditaatiossa havainnoidaan kehon tuntemuksia ja avaudutaan aistimusten sävylle (vedana): kukin kehon tuntemus koetaan joko miellyttävänä, epämiellyttävänä tai neutraalina. Lisäksi tarkkaillaan sitä, aiheuttavatko nämä aistimuksen sävyt ahneutta tai aversiota, eli pyrkiikö mieli saamaan jotain lisää tai hankkiutumaan jostakin kokemuksesta eroon.
[Kuuntele äänite]
Dharmareflektioita / Anne: Luopuminen, kärsivällisyys ja luottamus
5.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (28 min)
Luopumisharjoitus (nekhamma) auttaa meitä vaihtamaan pienemmän onnen suurempaan. Esimerkiksi älypuhelimen käytön vähentäminen voi tuoda elämäämme tilaa tietoista läsnäoloa varten. Joskus voi tuntua siltä että harjoittaa harjoittamistaan, mutta mitään ei tapahdu. Kärsivällisyys (khanti) on yksi niistä tärkeistä ominaisuuksista, jota harjoituksemme vaatii, ja joka harjoituksen myötä vahvistuu. Jotta jaksaisimme harjoittaa tarvitsemme myös luottamusta (saddha) siihen, että harjoituksemme kantaa hedelmää.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Hengityksen tarkkailu
5.10.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (27 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa keskitymme hengityksen havainnointiin.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Kuolema
26.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (50 min)
Kuolema on Buddhan mukaan suurin kaikista meditatiivisista kontemplaatioista. Sen mietiskely ohjaa meitä eläessämme – tietäen, että tulen kuolemaan, ja tietäen, etten voi tietää milloin, mikä on minulle kaikista tärkeintä?
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Sampo: Hengitykseen uppoutuminen
26.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (31 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa uppoudumme hengitykseen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Samadhi
21.9.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (48 min)
Samadhi, meditatiivinen mielentyyneys, on yksi osa kahdeksanosaista jaloa buddhalaista harjoituspolkua. Se on keskeinen osa meditaatioharjoitusta, mahdollistaen asettumisen, rauhoittumisen, herkistymisen ja ystävällisyyden avulla ymmärryksen kehittymistä ja juurtumista.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa
12.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa ovat pysymättömyys (anicca), epätyydyttävyys (dukkha) ja itsettömyys (anatta). Tunnusmerkkien näkeminen omassa kokemuksessa voi johtaa ahneuden, takertumisen ja samaistumisen vähenemiseen ja sitä kautta helpotukseen, rentoutumiseen, energisoitumiseen, mielenrauhaan ja iloon. Tässä puheessa perehdymme tunnusmerkkeihin ja niiden näkemisen harjoittamiseen.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kolme tunnusmerkkiä / näkemisen tapaa
12.9.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa tarkkailemme ensin hengitystä ja sen jälkeen kokeilemme kolmea näkemisen tapaa: pysymättömyyden (anicca), epätyydyttävyyden (dukkha) ja itsettömyyden (anatta) havainnointia.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Miten käynnistää säännöllinen meditaatioharjoitus kotona?
7.9.2017 Helsinki / Tapiolan torstai-ilta (41 min)
Moni haluaisi meditoida säännöllisesti kotona, mutta kiire, väsymys, levottomuus ja muut arkielämän haasteet saavat meitä helposti lykkäämään meditaatiota yhä myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Tässä puheessa käymme läpi erilaisia keinoja, joiden avulla voi koettaa tehdä meditaatiharjoituksesta osan päivittäisiä rutiinejaan.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Rentoutuminen ja hengityksen tarkkailu
7.9.2017 Helsinki / Tapiolan torstai-ilta (25 min)
Tämän ohjatun meditaation alkupuolella rentoudumme ja päästämme irti kaikesta tekemisestä ja yrittämisestä. Meditaation loppupuolella tarkkailemme hengitystämme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Dukkha
22.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (45 min)
Dukkha, epätyydyttävyys, tai kärsimyksellisyys takerruttaessa, on yksi nk. tunnusmerkkejä – se on havaittavissa kaikissa kokemuksen ilmiöissä. Vaihtoehtoisesti dukkhaa voi käyttää näkemisen tapana, jolloin suhtautumista kokemukseen muutetaan irtipäätäväksi, ja nähdään kuinka kärsimys vähenee suhteemme muuttuessa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Itsemyötätunto
21.8.2017 Espoo / Vipassana-meditaation jatkokurssi, viikko 2 (26 min)
Puheessa käsitellään itsemyötätuntoa Kristin Neffin itsemyötätuntomallin kolmen komponentin näkökulmasta. Nämä komponentit ovat mindfulness, jaettu ihmisyys ja lempeys itseä kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Itsemyötätunto
21.8.2017 Espoo / Vipassana-meditaation jatkokurssi, viikko 2 (22 min)
Tiiviisti ohjattu meditaatio, joka perustuu itsemyötätunnon kolmeen komponenttiin: Ollaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä vaikeiden tuntemusten kanssa, reflektoidaan kärsimyksen yleisinhimillistä luonnetta sekä pidellään kärsimystä hellästi ja välittäen.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Irtipäästäminen
15.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kärsimys kokemuksemma riippuu takertumisestamme. Ratkaisu tähän on päästää irti. Mutta miten? Mitä irtipäästäminen itse asiassa on? Miten se tehdään? Mitä eri muotoja takertuminen, ja siten myös irtipäästäminen, saavat?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Anteliaisuus
8.8.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (52 min)
Anteliaisuus toimii tärkeänä vastavoimana kärsimystä aiheuttavalle takertumiselle ja ahneudelle. Tässä puheessa reflektoidaan erilaisia tapoja harjoittaa anteliaisuutta sekä harjoittamisen vaikutuksia.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava puhe ja läsnäoleva vuorovaikutus
25.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (47 min)
Moni meistä käyttää suuren osan päivästään puhumiseen, kuuntelemiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Miten voisimme saada harjoituksemme osaksi näitäkin tilanteita? Käsittelemme Buddhan opetusta taitavasta puheesta, joka on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista. Käsittelemme myös sitä, miten voisimme tuoda tietoisen läsnäolon mukaan jokapäiväisiin vuorovaikutustilanteisiimme.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Kehon tuntemukset
25.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (29 min)
Harjoittelemme kehon tuntemusten tarkkailua. Huomiomme kohteena on kullakin hetkellä dominoivin kehon tuntemus.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Buddhalaiset persoonallisuustyypit
18.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (36 min)
Miten osaisimme valita isosta määrästä erilaisia meditaatioharjoituksia itsellemme sopivimmat? Buddhalaisten persoonallisuustyyppien (ahne, aversiivinen ja hämmentynyt tyyppi) tuntemus auttaa löytämään omalle tyypille sopivimmat harjoitukset.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Juurikilesat ahneus, aversiivisuus ja harhaluulo
18.7.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Buddha opetti, että kaiken tarpeettoman kärsimyksen ja epätyydyttävyyden aiheuttavat juurikilesat eli ahneus, arversiivisuus (hylkiminen, poistyöntäminen) ja harhaluulo. Tässä ohjatussa meditaatiossa tarkkailemme hengitystä ja samalla harjoittelemme huomaamaan, esiintyykö kokemuksessamme näitä juurikilesoita.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Metta-reflektioita
8.6.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (23 min)
Tässä pienessä puheessa tarjotaan reflektioita mettan (lempeys, rakastava ystävällisyys, hyväntahtoisuus) harjoittamiseen liittyen. Esim. miten voimme tehdä kuntosalilla käymisestä metta-harjoituksen? Miten voisimme tarjota itsellemme juuri sitä mitä kullakin hetkellä eniten kaipaamme ja tarvitsemme? Miten voisimme olla hyvä ystävä itsellemme?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Metta (rakastava ystävällisyys, lempeys, hyväntahtoisuus)
8.6.2017 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (31 min)
Harjoitamme mettaa helppoa henkilöä, itseämme ja lähiympäristöämme kohtaan.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]

Dharmapuhe / Anne: Satipatthana-sutta
9.5.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Joseph Goldstein: ”Kaikki vipassana-harjoitukset pohjautuvat yhteen tärkeään Buddhan opetukseen: Satipatthana-suttaan.” Satipatthana-suttassa käsitellään neljää mindfulnessin perustaa eli kehoa, aistimuksen sävyä, mieltä ja dhammoja. Tässä puheessa perehdymme Satipatthana-suttan sisältöön, harjoittamiseen sekä harjoittamisen hyötyihin.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Satipatthana-sutta
9.5.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (37 min)
Tässä tiiviisti ohjatussa meditaatiossa käydään läpi joitakin Satipatthana-suttan keskeisiä harjoituksia: Tarkkaillaan hengitystä, aistimuksen sävyjä ja mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Viisi harjoituksen estettä
25.4.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (51 min)
Meditointi ei ole helppoa! Yleisimmät meditaatiossa vastaan tulevat esteet ovat aistihalut/ahneus, aversio&pahantahtoisuus, velttous&uneliaisuus, levottomuus&huoli sekä epäilys&epäröinti. Tässä puheessa perehdymme siihen miten nämä esteet voivat ilmetä harjoituksessamme sekä siihen miten niiden kanssa kannattaa työskennellä.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Myötätunto
11.4.2017 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Myötätunto on avoimen sydämen luonnollinen vastaus niin sisäisen kuin ulkoisenkin kärsimyksen kohtaamiseen. Voimmeko kärsimyksen hetkellä tuntea myötätuntoa itseämme kohtaan itsemme kritisoinnin ja soimaamisen sijasta? Miten voisimme opetella kohtaamaan myös elämämme hankalat henkilöt myötätuntoisesti?
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Meditaatio / Anne: Hengitys
17.1.2017 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssi Sellossa, 1. kerta (16 min)
Yksinkertainen hengityksentarkkailumeditaatio. Havainnoidaan hengitykseen liittyviä fyysisiä tuntemuksia vatsan ja pallean alueella. Palautetaan huomio takaisin hengitykseen yhä uudelleen ja uudelleen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Pysymättömyys
24.11.2016 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (34 min)
Pysymättömyys on yksi niistä viidestä aiheesta, joita Buddha ohjeisti reflektoimaan päivittäin. Pysymättömyyden reflektointi voi auttaa arvostamaan elämän hyviä asioita, jaksamaan epämiellyttävien kokemusten kanssa sekä priorisoimaan omien arvojen mukaisia elämänsisältöjä.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Sampo: Upekkha
15.11.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Upekkha, mielen ja sydämen järkkymättömyys, on perinteessämme yksi neljästä brahmaviharasta, taivaallisesta tyyssijasta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Intentio
10.11.2016 Espoo / Tapiolan torstai-ilta (30 min)
Tässä Espoon kaikkien aikojen ensimmäisessä Nirodhan meditaatioillassa pidetyssä juhladharmapuheessa kerrotaan intentiosta eli voimasta tekojemme taustalla. Intentioiden asettaminen ja toisaalta intentioiden tarkkailu ovat voimakkaita harjoituksia, joiden avulla voimme ohjata elämäämme viisauden osoittamaan suuntaan.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Takertuminen
8.11.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Kun kuuluisaa amerikkalaista vipassana-opettajaa Joseph Goldsteinia pyydettiin antamaan lyhyt ja ytimekäs ohje siitä, miten vipassana-meditaatiota harjoitetaan, hän sanoi: ”Ole läsnä kokemuksesi kanssa äläkä takerru siihen”. Tässä puheessa käsitellään takertumisen tunnistamista, takertumisen eri lajeja sekä työskentelyä takertumisen kanssa.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: 10 paramia
18.10.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Kymmenen paramia ovat kymmenen kaunista sydämen ja mielen ominaisuutta, jotka auttavat meitä etenemään polullamme. Paramit ovat anteliaisuus, eettisyys, luopuminen, viisaus, ponnistelu, kärsivällisyys, totuudellisuus, päättäväisyys, rakastava ystävällisyys ja mielen järkkymätön tasapaino.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Sampo: Kolme havaintotapaa
11.10.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Kolme havaintotapaa: anicca, dukkha ja anatta, eli pysymättömyys, epätyydyttävyys ja ei-itseys ovat perinteisiä vipassana-meditaation teemoja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Anatta (itsettömyys, ei-itseys)
30.8.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Tunnen selvästi että olen tässä lukemassa tätä tekstiä ja ajattelemassa näitä ajatuksia — mitä Buddhan opetus itsettömyydestä oikein tarkoittaa? Kuka lukee, kuka ihmettelee, kuka on kaikesta tästä tietoinen? Puheessa selvennetään Buddhan itsettömyysopetukseen liittyviä yleisiä hämmennyksen aiheita mm. selventämällä eroa suhteellisen todellisuuden ja perimmäisen todellisuuden välillä. Puheessa käsitellään myös anattan harjoittamista ja harjoittamisen hyötyjä.
[Kuuntele äänite]
Meditaatio / Anne: Kuusi aistiovea
22.8.2016 Espoo / Vipassana-meditaation johdantokurssi, 3. kerta (26 min)
Tässä ohjatussa meditaatiossa harjoitellaan havainnoimaan kaikkia kuutta aistimusten lajia: Fyysisiä tuntemuksia, kuuloaistimuksia, näköaistimuksia, makuaistimuksia, hajuaistimuksia ja niin sanottuja mielen aistimuksia kuten ajatuksia ja mielentiloja.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Karma, tavat ja tottumukset sekä buddhalainen kosmologia
9.8.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (46 min)
Karman laki kertoo, että teoillamme on seuraukset. Karma on yksi niistä viidestä aiheesta, joita Buddha ohjeisti reflektoimaan päivittäin. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen avulla voimme nähdä, mitkä voimat motivoivat tekojamme ja sitä kautta vaikuttaa karmaamme ja tulevaan hyvinvointiimme. Puheessa käsitellään myös tapojemme vaikutusta karman kertymiseen sekä Buddhan opetusta 31 olemassaolon tasosta.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Pali-kaanon
21.6.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (48 min)
Perinteemme eli länsimainen insight-meditaatioperinne pohjautuu valtaosin Theravada-buddhalaisuuteen. Theravada-buddhalaisuuden ns. alkuperäistekstejä kutsutaan pali-kaanoniksi. Pali-kaanon koostuu kolmesta korista: 1) Vinaya pitaka eli nunnien ja munkkien säännöt; 2) Sutta pitaka eli Buddhan ja hänen lähimpien oppilaidensa opetukset; 3) Abhidhamma pitaka eli buddhalainen psykologia / filosofia. Tässä puheessa esitellään pali-kaanonin historia ja sisältö monien esimerkkien kera.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Kolmas jalo totuus
17.5.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (49 min)
Aina välillä saattaa löytää itsensä miettimästä että miksi itse asiassa harjoittaa, mitä hyötyä tästä olikaan tarkoitus olla? Buddhan kolmas jalo totuus käsittelee sitä, mihin harjoituksemme voi johtaa. Millaisia muutoksia harjoitus voi tuoda elämäämme ja kokemukseemme vuosien varrella? Mitä valaistuminen tarkoittaa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Ehdonvarainen syntyminen (dependent origination)
12.4.2016 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Ehdonvaraisen syntymisen 12-osainen ketju on tarkka analyysi kärsimyksen ja epätyydyttävyyden syntymekanismeista. Ketjun tuntemus auttaa meitä näkemään, miten voimme vapautua kärsimyksestä ja epätyydyttävyydestä. Tässä puheessa keskitymme erityisesti seuraaviin ketjun osiin: 5) Kuusi aistia, 6) Kontakti, 7) Aistimuksen sävy, 8) Taitamaton halu, 9) Takertuminen, 10) Tuleminen/muodostuminen, 11) Syntyminen.
[Kuuntele äänite] | [Lataa moniste]
Dharmapuhe / Anne: Mielen järkkymätön tasapaino (upekkha)
15.12.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (44 min)
Järkkymättömän tasapainoinen mieli on kuin vuori, joka seisoo järkähtämättä paikallaan maailman tuulten puhaltaessa, ulkoisten ja sisäisten olosuhteiden jatkuvasti muuttuessa. Millaiset reflektiot ja meditaatioharjoitukset voivat auttaa meitä liikkumaan kohti tällaista tasapainoa?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Luopuminen
17.11.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (39 min)
Buddha on sanonut: ”Jos huomaa että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta, viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta.” Hyvinvointiamme saattaa lisätä esimerkiksi internetin käytön tai television katselun vähentäminen, kalenterin keventäminen sekä liiasta tavarasta tai tietyistä ihmissuhteista luopuminen.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taivaalliset sanansaattajat
27.10.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Siddartha Gautama eli yltäkylläistä ja nautinnontäytteistä elämää palatsissaan. 29-vuotiaana hän lähti käymään palatsinsa ulkopuolella, jolloin hän kohtasi ensimmäistä kertaa sairaan ihmisen, vanhan ihmisen, kuolleen ihmisen ja henkisen harjoittajan. Nämä taivaalliset sanansaattajat saivat Siddarthan jättämään vanhan elämänsä kokonaan ja omistautumaan henkiselle harjoitukselle, minkä seurauksena hänestä tuli lopulta Buddha, valaistunut. Taivaallisten sanansaattajien reflektoiminen voi motivoida meitäkin priorisoimaan aidosti merkitykselliseltä tuntuvia asioita tässä lyhyessä elämässämme.
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Taitava elinkeino
22.9.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (33 min)
Taitava elinkeino on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista, joten se on tärkeä osa harjoitustamme. Mistä tiedän onko elinkeinoni taitava? Entä mistä tiedän ovatko elinkeinoni valintaan vaikuttaneet halut taitavia vai taitamattomia? Miten voisin tuoda harjoituksen osaksi työ- tai opiskelupäiviäni? Mitä Buddha olisi ajatellut nyky-yhteiskuntamme talousjärjestelmästä?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Energia ja ponnistelu
28.7.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (30 min)
Mikä sopiva määrä ponnistelua meditaation aikana? Jos olemme meditaatiosessiossamme liian velttoja tai liian levottomia, millaisilla keinoilla voimme säätää energiatasoamme sopivammaksi? Entä elämässä yleensä — mistä saamme lisää energiaa ja millainen toiminta on sellaista, johon aidosti haluamme rajallisen energiamme käyttää?
[Kuuntele äänite]
Dharmapuhe / Anne: Hyväksyntä
21.4.2015 Helsinki / Sampo-keskuksen tiistai-ilta (38 min)
Kaikki ihmiset kokevat läpi elämänsä niin miellyttäviä, epämiellyttäviä kuin neutraaleitakin tuntemuksia. Silti usein tuntuu, että epämiellyttävä kokemus on jonkinlainen virhe elämässä, jotain joka täytyy eliminoida. Kuitenkin säästyisimme suurelta määrältä tarpeetonta kärsimystä, jos voisimme hyväksyä kaiken sen epämiellyttävyyden, jota ei ole mahdollista tai taitavaa muuttaa. Millaiset reflektiot ja harjoitukset voisivat auttaa meitä oppimaan enemmän hyväksyntää?
[Kuuntele äänite]

Muita dharma-aiheisia monisteita