Vuosikokous 2011

Hei kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet,

olette lämpimästi tervetulleita Nirodha ry:n vuosikokoukseen
19.2.2011. Kokous pidetään kodissani, osoitteessa Tunturikatu 18 C 34,
00100 Helsinki. Käsiteltävien asioiden lisäksi tarjolla on myös
keittoa ja leipää. Paikalle voi saapua kahdestatoista alkaen,
varsinainen kokous aloitetaan klo 12.30. Vuosikertomuksen ja
toimintasuunnitelman käsittelyiden yhteydessä tarjoutuu myös
mahdollisuus keskustella yleisesti yhdistyksen toiminnasta menneessä
ja tulevaisuudessa. Kokouksen päätyttyä vastavalittu hallitus pitää
vielä lyhyen järjestäytymiskokouksen. Alla kokousten esityslistat.

Ystävällisin terveisin,

Sampo Koistinen
varapuheenjohtaja
Nirodha ry

Vuosikokouksen esityslista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. kokouksen päätös

Hallituksen järjestäytymiskokouksen esityslista

1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. valitaan toimihenkilöt
4.1 sihteeri
4.2 taloudenhoitaja
4.3 mahdolliset muut toimihenkilöt
5. tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
6. ilmoitusasiat
7. käsitellään jäljellä olevan ajan puitteissa ajankohtaiset asiat
vuoden toiminnasta
7.1 pääsiäisretriitti
7.2 kesäretriitti
7.3 syysretriitti
7.4 carolinen syksyinen vierailu
8. muut esille tulevat asiat
9. nakkilistan tarkistus
10. kokouksen päätös

Vastaa